October 25, 2014

allesovergent.be

Pratershol activiteiten december

Open Huis Pratershol Kaatsspelplein 8 - 9000 Gent dinsdag 2 decemberpraatcafé, breien met Marleen en computer assistentie door Joke woensdag 3 ...

(c) forumbericht at October 25, 2014 11:14 AM

Pratershol activiteiten december

Open Huis Pratershol Kaatsspelplein 8 - 9000 Gent dinsdag 2 decemberpraatcafé, breien met Marleen en computer assistentie door Joke woensdag 3 ...

(c) forumbericht at October 25, 2014 11:14 AM

gentblogt.be

Jeugd kaapt straks Drongenplein met spel en feest

Deze namiddag, vanaf 15h30, kaapt de jeugd van Drongen het centrale dorpsplein. Met ludieke activiteiten, randanimatie, optredens en honderd pakjes gratis friet lokt ‘Drongen Eigen-Wijs?!’ iedere jongere uit Drongen naar het dorpscentrum om te horen wat hij / zij vindt van de geplande heraanleg van het ‘Drongenplein’. De timing kon niet beter, gezien Drongen deze maand ook ‘wijk van de maand’ is. Tegelijkertijd maakt de organisatie van de gelegenheid gebruik om zich aan het grote – jonge en oudere – publiek voor te stellen.

‘Drongen Eigen-Wijs?!’ bestaat inmiddels bijna een jaar en “ontstond uit noodzaak” licht Adriaan Doutrepont, één van de leden van het vrijwillig collectief, toe. “Bij aanvang stelden we vast dat er veel jongeren en jeugdverenigingen zijn in Drongen, maar dat een georganiseerde stem naar stad en stedelijke jeugddienst compleet afwezig was”. Dat daar vraag naar was bleek echter uit de grote opkomst geïnteresseerden op hun startactiviteit. “Bovendien is het aanbod activiteiten voor jongeren in Drongen beperkt en is het als jongere niet evident om een activiteit, zoals een fuif, te organiseren” aldus Adriaan. “Een gat waar we met plezier inspringen” klinkt het overtuigd.

En met succes. ‘Drongen Eigen-Wijs?!’ organiseerde het voorbije jaar verschillende succesvolle activiteiten voor kinderen en jongeren in Drongen en richt haar pijlen nu op de heraanleg van het ‘Drongenplein’. “Ook daar lijkt het ons logisch dat daar ruimte is voor inspraak van kinderen en jongeren” vertelt Adriaan.

Schepen van Jeugd Elke Decruynaere en schepen Christophe Peeters bevestigden in ieder geval hun aanwezigheid om te luisteren naar en in gesprek te gaan met de jeugd. Een doekje voor het bloeden? “In geen geval. Zowel schepen Decruynaere als de stedelijke jeugddienst reageerden bijzonder positief en geven aan uit te kijken naar de mening van de jongeren in ons dorp” aldus een vastberaden Adriaan.

Zelf hoopt ‘Drongen Eigen-Wijs?!’ dat hun geliefde dorpsplein eindelijk kan uitgroeien tot een volwaardige ontmoetingsplek in plaats van de veredelde, ongezellige parking die het nu is. Bovendien streven ze naar zoveel mogelijk groen op het plein en hoopt Adriaan stiekem dat het basketbalpleintje van weleer opnieuw verschijnt. “Maar we zijn er zeker van dat de jeugd hier nog wel wat straffere ideeën in petto heeft”.

Op het einde van de dag worden de verzamelde ideeën rond het plein, samen met een bundeling verzuchtingen van de Drongense jeugd uit eerdere ontmoetingsmomenten, overhandigd aan schepen Decruynaere. “Zo bewijzen we op z’n minst dat de jeugd in Drongen er staat en haar mond durft open doen” besluit Adriaan.

Dus ben je jong en van Drongen? Dan weet je wat je deze namiddag te doen staat!

(c) Gudrun at October 25, 2014 09:00 AM

Fietsbult

Fotosessie

15okt14, 11u05, Brugge

15okt14, 11u05, Brugge

15okt14, 11u05, Brugge

15okt14, 11u05, Brugge

15okt14, 11u05, Brugge

15okt14, 11u05, Brugge


Tagged: fotosessie

(c) yves at October 25, 2014 06:30 AM

gentblogt.be

Mijn fiets?

gent

Heeft u ook een foto voor deze rubriek? Mailen mag naar fotoredactie@gentblogt.be of u kunt uw foto ook kwijt op onze flickr-groep.

(c) Redactie at October 25, 2014 05:34 AM

Kameraad Harko

herfsttijd - ziekentijd!


(c) Kameraad Harko (noreply@blogger.com) at October 25, 2014 05:07 AM

October 24, 2014

gentblogt.be

Albert Sugg en de Belle Epoque in Gent: Série 1 (75) Gravensteen II De walgang

Het Gravensteen is nu één van de belangrijkste toeristische attracties in Gent. In 2013 telde het 293.086 bezoekers. In de Belle Epoque was er nog niet zoveel toerisme doch de ontmanteling en reconstructie van het Gravenkasteel tussen 1894 en 1913 wekte grote publieke belangstelling. Het is dan ook niet te verwonderen dat de postkaartenhandelaar Albert Sugg in zijn beroemde Serie 1 over Gent heel wat ansichtkaarten verkocht met dit herontdekte kasteel gezien vanuit de meeste diverse hoeken. In deel 54 voorzag Arthur De Decker al enige Suggkaarten over het Gravensteen, gezien vanaf de kant van De Lieve, van de nodige commentaar. Deze week bezoeken we verder het Gravensteen en wandelen we via de Suggkaarten langs de walgang. Jos Tavernier zorgde voor de hedendaagse zichten.

Serie 1 nr. 155 Gravensteen (1180). De walgang

Serie 1 nr. 155 Gravensteen (1180). De walgang

Deze Suggkaart, verstuurd in 1903, toont een mooi uitgedoste dame met hoed en twee heren, waarvan één met hoge hoed, die iets bekijken in het gras langs de oostelijke walgang aan de ringmuur van het pas gerestaureerde Gravenkasteel. Vermoedelijk kijken ze door één van de zes luchtpijpen van het met aarde bedekte gewelf boven de kap van de stal van de graaf (toen “de krocht” genoemd). Vanaf de aanvang van de 16de eeuw was de ruimte boven de kap tussen de walgang en het oostelijk bijgebouw opgevuld en vormde een wandelplaats voor de gevangenen.  Deze plaats werd het Terras van het Balspel geheten, omdat sommige gedetineerden er de tijd doorbrachten met onder meer bal-, bol-, en kegelspel.

Op de achtergrond zien we de torenvan de Sint-Stephanuskerk aan de Sint-Margrietstraat.

Volgens het opschrift op de Suggkaart dateert de ringmuur uit 1180. Dit stemt overeen met het Latijns opschrift in een vierlob op de voorpoort. Volgens dit opschrit werd het Gravensteen toen gebouwd door Filips van den Elzas, zoon van graaf Diederik en gravin Sybilla. De bouwcampagne van 1168-1191 betekende het herbouwen en verhogen van de reeds toen bestaande grafelijke residentie. Dit was noodzakelijk geworden om boven de hoge huizen van de Gentenaars te toornen. De graaf wilde zo duidelijk beklemtonen wie de heer en dus de machtigste was. De daarbij gebruikte luxueuze polychrome architectuur, waarbij grijze en witte kalksteen met elkaar werden afgewisseld en de grote ruime vensters van de bovenzalen uitgerust met zitbanken, bewijzen dat de militaire bezorgdheid op de tweede plaats kwam. Het toevoegen van verdedigingselementen zoals een walmuur en erkertorens maakten deel uit van de symboliek, namelijk het etaleren van macht en sterkte. Het grote werpgat van de donjon evenals zijn gekanteelde bovenafwerking zijn het resultaat van de restauratie tussen 1897 en 1913 en berustten niet op oorspronkelijke materiële getuigen. Bij deze restauratie stond het ideale beeld van een middeleeuws kasteel zoals men dit zag in navolging van de Franse restauratie-architect Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879), centraal. Dit impliceerde dat alle bouwdelen die als niet middeleeuws werden beschouwd, ook laatmiddeleeuwse gebouwen, werden gesloopt en vervangen door nieuwe (neo)middeleeuwse architectuuronderdelen.

155

Op deze recente foto van Jos Tavernier zien we dezelfde tijdens la Belle Epoque uitgevoerde restauratie van de wal en walgang. Daarbij werden grote ontbrekende delen van muren of gebouwen aangevuld met Doornikse kalksteen. Dit muurwerk heeft echter hardere en scherpere vormen dan deze uit de 12de eeuw. Meestal is de metseltechniek veel regelmatiger en met grotere voegen. Beschadigd parement werd weggehouwen en vervangen door een nieuwe buitenhuid van Doornikse steen. Door gebrek aan technische hulpmiddelen hechtte die zeer slecht op de oorspronkelijke constructie. Waterinfiltratie liet veel metselmortel wegspoelen zodat herstelde muren geen eeuw later soms al uit elkaar vielen. Daarom werd in 1985 begonnen met de restauratie en stabilisatie van de omwallingsmuur, zonder een concrete timing van de afwerking want die hangt af van de toekenning van subsidies door diverse overheden. De Vlaamse Gemeenschap betaalt 60% van de werken. Stad en provincie zijn elk goed voor 20%. Momenteel staat het Gravensteen nog in de steigers voor “de laatse” fase van de restauratie. Grote witte doeken ontnemen het zicht op de middeleeuwse muren die tegen de zomer van volgend jaar volledig in het nieuw moeten staan. Dan kan ook na jaren de aarden weg rond het Gravensteen eindelijk weg die daar in 2001 werd aangelegd als werfweg. Zo zal de waterburcht in ere hersteld zijn. Dit vergde wel een investering van meerd dan 6 miljoen euro! Toch zijn daarmee de werken aan het Gravensteen op verre na niet afgerond. Voor de komende jaren staan nog op het programma: een vervallen bijgebouw restaureren, nieuwe toiletten bouwen en werken aan de kelder en de binnentuin.

De huidige restauratiecampagne gebruikt nu moderne hersteltechnieken. De holten in de muren en tussen het nieuwe parament uit de eerste restauratie en de originele muren worden vol geïnjecteerd met een speciale specie. De verzakking van de walmuren wordt gestabiliseerd met palen. Dit neemt nog jaren in beslag.

Serie 1 nr. 331 ‘s-Gravensteen: Voorhof, Ringmuur, Walgang, Wachthuis (de kuip) I

Serie 1 nr. 331 ‘s-Gravensteen: Voorhof, Ringmuur, Walgang, Wachthuis (de kuip) I

Op deze Suggkaart, verstuurd in 1907, zien we de westelijke walgang langs de omheiningsmuur zoals door bouwmeester Jozef De Waele grondig hersteld na het verwijderen van alle parasitaire bouwsels die er in de loop der eeuwen waren bijgebouwd. Opmerkelijk is het gebruik van verschillende steensoorten om zo een polychroom architectuureffect te bekomen. Het gebruik van diverse steensoorten gaf de militaire architectuur een rijkelijke uitstraling.

De ringmuur met walgang is ellipsvormig en voorzien van 24 uitkragende halfronde, open torens, rustend op een steunbeer. Zij onderbreken de walgang niet, behalve een grotere, gesloten muurtoren tegenover  de Burgstraat, afgedekt met een afgerond leien zadeldak dat we hier zien op de Suggkaart en omwille van de vorm ook Kuip werd genoemd. Het was een wachthuis voor de van dienst zijnde krijgers met een afdakje waaronder de duiven van de graaf konden schuilen. Alle torens hebben twee verdiepingen: eerste (gelijk met walgang) met schietgaten en werpgaten in de vloer, tweede, gekanteelde, vroeger voorzien van luiken. Slechts één heeft een stenen tussenvloer, de andere kregen in oorlogstijd een plankenvoer met balken rustend in steigergaten of op kraagstenen.

331

Serie 1 nr. 335 ’s Gravensteen: Voorhof, Ringmuur, Walgang, Wachthuis (de kuip) II

Serie 1 nr. 335 ’s Gravensteen: Voorhof, Ringmuur, Walgang, Wachthuis (de kuip) II

335

 

Serie 1 nr. 348 ’s Gravensteen: Walgang, Ringmuur, dak van de stal, Poortgebouw (1180)

Serie 1 nr. 348 ’s Gravensteen: Walgang, Ringmuur, dak van de stal, Poortgebouw (1180)

Deze Suggkaart toont ons de oostelijke walgang langs de Geldmunt met achteraan rechts het poortgebouw en op de achtergrond de toren van het belfort en deze van de Sint-Baafskathedraal. Vooraan rechts steken gedeelten van rondbogen uit die ooit een veelhoekig vertrek hebben gedragen leunend tegen de noordelijke toren van het oostelijk gebouw en dat afgebeeld is op de tekening van Sanderus van 1641. Dit gebouw, dat men sedert 1436 de Engelse Zaal heette, werd nooit gereconstrueerd.

Toen deze foto werd genomen was de ontblooting van het Gravensteen reeds achter de rug. De nieuwe gebouwen binnen de omheining werden afgebroken in 1889 en 1890; de huizen welke de ringmuur omsloten van 1889 tot 1896. Ook de herstelling van het Poortgebouw en de Ringmuur, die geschiedde van 1894 tot 1899, was reeds gebeurd. De restauratie  van het donjon en van de stal van de graaf vond plaats van 1903 tot 1905, die van het westelijk gedeelte van het Paleis in 1907 en 1908, die van het oostelijke in 1913. De eerste wereldoorlog zette een punt achter elke restauratieactiviteit. De werkzaamheden hadden 25 jaar geduurd en een 900.000 goudfranken gekost. Van 1907 af werden de geresaureerde delen van het Gravensteen voor het publiek opengesteld. Naast het toeristisch bezoek vonden ook banketten, vergaderingen, toneelvoorstellingen, concerten, e.a. plaats in het kasteel.

348

Bij deze recente foto van Jos Tavernier, met rechts een hoektoren van het gerestaureerde donjon, past het gedicht Gravensteen van Adolf Herckenrath, in 1947 gepubliceerd door R.E.C. Willemyns:

Gehavend, boven uitgedroogde wallen,
Met gras bedekt gelijk een groen tapijt,
Laat ’s Gravensteen zijn schaduw nedervallen
Gelijk een kleed dat van de schouders glijdt.

Als boven hem de luchten grauw vervalen
En van hun sterren gans zijn uitgedost,
Dan ruikt men hoe daarbinnen geesten dwalen
Met stank van roet en solfer op hun borst.

Dan komen z’op den rondgang roekloos schrijden,
Als wachten door ’t verleden uitgerust;
Terwijl de wolken door elkander snijden,
Als onweersgolven steigrend op de kust.

Soms blaast de wind zijn haat met volle kele,
En rijst uit ’t slot een somber wanhoopslied;
Of nijdig vaart zijn adem langs kantelen,
Gelijk een beest dat van zijn sprong geniet.

Serie 1 nr. 352 ’s Gravensteen – Walgang, Ringmuur, Wachthuis (de Kuip). Voorhof II

Serie 1 nr. 352 ’s Gravensteen – Walgang, Ringmuur, Wachthuis (de Kuip). Voorhof II

Deze Suggkaart, verstuurd in 1907, toont ons nogmaals de westelijke walgang met het reeds eerder getoonde wachthuis (kuip) doch rechts zien we nu ook de toen nog niet gerestaureerde ontvangstzaal. Het is in dat gebouw dat de graaf op gewone dagen zijn gasten ontving. Nadat de grafelijke verblijfplaats was overgebracht naar het Hof ten Walle (latere Prinsenhof) hield de Kleine Raad van de Graaf daar van 1350 tot 1378 zijn zittingen. Daarna werd de zaal door de Muntmeester gebezigd als keuken. Van 1441 tot 1779 was dit de vergaderzaal van de Raad van Vlaanderen. Op 6 november 1445 vond hier de zitting van het 7de kapittel van het Gulden Vlies plaats. Tussen 1779 en 1781 werden hier de lessen aan de leerling-vroedvrouwen gegeven, waarna de zaal werd ingericht tot keuken van het College van de Oudburg. Van 1807 tot 1884 diende deze grafelijke ontvangstzaal tot machinekamer van een katoenspinnerij.

352

Op deze recente foto van Jos Tavernier zien we rechts de gerestaureerde Audiëntiezaal met daar boven de Kamer van de Graaf.

Het is o.a. op deze walgang vooraan dat de legendarische belegering, van 16 november 1949 plaats vond. Toen verschansten 138 universiteitsstudenten zich hier en eisten op spandoeken bier tegen 3 frank per pint (0,075euro) en de afschaffing van het “rolleken”, de nu verdwenen stedelijke gevangenis waar ontelbare op dronkenschap betrapte Gentenaars manu militari hun roes hebben uitgeslapen (zie deel 11). De lokale politie, de brandweer en de inderhaast opgeroepen rijkswacht konden er niet om lachen. Het werd een moeizame belegering . Nadat een politieman ten slotte via de hoogste brandweerladder in het poortgebouw was binnen geklauterd en de poort kon openen, was de grap voorbij. De stunt kostte nogal wat studenten een pak rammel, en pas na verhoor in het vermaledijde “rolleken” werden ze ’s nachts 2 per 2 vrijgelaten. De belegering kwam op de voorpagina van zowat alle landelijke bladen en wordt sindsdien regelmatig op studentikoze wijze in herinnering gebracht.

Voor de openingsuren en inkomprijzen zie: http://www.gravensteengent.be/nl/content/openingsuren-prijzen

Voor inwoners van Gent is het dus steeds gratis!

(c) Michel Vuijlsteke at October 24, 2014 05:58 PM

Stad Gent presenteert meerjarenplan in evenwicht, met structurele maatregelen en bijkomende investeringen

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft deze week een politiek akkoord bereikt over de budgetwijziging 2014, het budget 2015 en het meerjarenplan 2015-2019. Dit meerjarenplan vertoont in 2019 een positieve autofinancieringsmarge van ruim
900.000 euro.

Het voorliggende meerjarenplan geeft een concrete invulling aan de in november 2013 aangekondigde structurele besparingsmaatregelen, en houdt rekening met een aantal nieuwe omstandigheden, die een fundamentele invloed hebben op de stadsfinanciën.

De Gentse bestuursmeerderheid heeft er van in het begin duidelijk voor gekozen om het budget in evenwicht te krijgen met structurele maatregelen, vooral in de eigen werking. We kiezen niet voor de gemakkelijke weg van het verhogen van belastingen of het fors inkrimpen van investeringen in het publiek domein. Deze keuze blijft onverminderd overeind.

Wijzigende externe omstandigheden

De opmaak van het meerjarenplan werd sterk beïnvloed door een aantal externe factoren, die globaal een positief effect hebben op het stedelijk budget.

In de eerste plaats blijven de inflatie en de rente laag, wat betekent dat de loonkosten, toch goed voor 2/3 van de totale uitgaven binnen de Groep Gent, minder snel stijgen dan aanvankelijk voorzien. Het Federaal Planbureau voorspelt overigens een blijvend lage inflatie. Ook de rente staat op een historisch dieptepunt. De Stad Gent leent momenteel aan 2,70%. In het meerjarenplan wordt een gemiddelde rentevoet van 3% aangehouden, zodat hier nog een buffer bestaat om toekomstige rentestijgingen op te vangen.

Daarbovenop heeft de nieuwe federale regering in haar regeerakkoord een indexsprong aangekondigd, met sociale correcties. Dit betekent dat de aanpassing van de ambtenarenlonen met 2%, die voorzien was in mei 2015, wordt overgeslagen. Dit heeft uiteraard een betekenisvol effect op de loonkosten. Voor de ganse Groep Gent gaat het structureel over ruim 7,5 miljoen euro. Dit bedrag houdt overigens rekening met de sociale correctie voor de laagste lonen, zoals aangekondigd door de federale regering, en stelt ons in staat om bijna 100 jobs te redden.

De lage inflatie en de indexsprong hebben evenwel ook een negatief effect op de ontvangsten uit de personenbelasting. Deze zijn immers gekoppeld aan de loonevolutie. Daarbovenop komt ook het effect van de aanslepende crisis en hogere werkloosheid, die maken dat de ontvangsten uit de personenbelasting minder snel stijgen dan oorspronkelijk voorzien. Deze correctie is opgenomen in het meerjarenplan.

De opbrengst van de onroerende voorheffing (grondbelasting) stijgt meer dan voorzien. Dit heeft vooral te maken met de grote bouwactiviteit in onze stad. We verwachten dat die stijging zich de komende jaren zal voortzetten, zeker wanneer een aantal grote projecten, zoals Tondelier, The Loop, Gent-Sint-Pieters (Fabiolalaan) en Oude Dokken gerealiseerd worden.

Structurele maatregelen en reorganisatie

Het voorbije anderhalf jaar hebben het college en het managementteam gewerkt aan een reorganisatie van de Groep Gent. Deze reorganisatie moet leiden tot een efficiëntere werking van de stadsdiensten, onder meer door het inkrimpen van het aantal departementen en diensten, en door de uitbouw van zogenaamde Gemeenschappelijke Dienstverleningscentra (die werken voor de ganse Groep Gent), voor personeelsbeheer, financiën en technische diensten. Daarnaast wordt de dienstverlening aan de burgers gestroomlijnd, onder meer door de invoering van een nieuw loketconcept, de versterking van GentInfo, en de uitbouw van het e-loket.

In het meerjarenplan voorzien we overigens een bijkomende investering van ruim 23 miljoen euro om de diensten van Stad en OCMW te concentreren aan de Zuid (huidig Administratief Centrum, het Electrabelgebouw en de huidige Stadsbibliotheek). De gebouwen zullen grondig worden gerenoveerd, en onder meer plaats bieden aan een overzichtelijk en publieksvriendelijk loket voor alle diensten. Daarnaast wordt 3 miljoen euro geïnvesteerd om het Stedelijk Dienstenbedrijf, dat onder meer zal instaan voor het onderhoud van het openbaar domein, te huisvesten op de voormalige UCO-site aan de Maïsstraat.

De bijkomende financiële ademruimte die gecreëerd wordt door de indexsprong, de lage inflatie en de lage rente, wordt voor een deel gebruikt om de voorziene sanering te milderen en te spreiden in de tijd. De sanering in de personeelskosten wordt zo teruggebracht van bijna 20 miljoen euro naar een goede 15 miljoen euro. Nog steeds een fors bedrag, maar aangetoond haalbaar, én ingevuld met concrete besparingsvoorstellen.

Op die manier kunnen we de dienstverlening aan burgers en bedrijven op een hoog kwaliteitsniveau blijven garanderen, en kunnen we verhogingen van de retributies en belastingen vermijden. De personenbelasting, de onroerende voorheffing en de bedrijfsbelastingen stijgen nog steeds niet. Er worden zelfs bijkomende middelen voorzien voor het onderhoud van onder meer extra parken en groenzones. Het college blijft ook middelen vrijmaken voor sociale projecten en de ondersteuning van het middenveld.

De besparingsdoelstelling, die het voorbije jaar nog algemeen was opgenomen, is intussen ingevuld met concrete maatregelen. Er blijven alleen nog kleine algemene bedragen over, enerzijds omdat de effecten van de reorganisatie nog niet allemaal concreet kunnen worden toegewezen (ongeveer 600 000 euro structureel), anderzijds omdat een aantal retributieverhogingen met vertraging worden ingevoerd, om iedereen tijd te geven om zich aan te passen (ook ongeveer 600 000 euro structureel).

Blijven investeren

Deze coalitie heeft er van in het begin, en in een typisch Gentse traditie, voor gekozen om niet te beknibbelen op de investeringen. Met een investeringsvolume van meer dan 465 miljoen euro is Gent de grootste investeerder van alle centrumsteden. Waar vele andere besturen gekozen hebben voor het fors inkrimpen van de investeringen, blijft Gent voluit gaan voor de verbetering en uitbreiding van publieke infrastructuur, zoals scholen, parken, bedrijventerreinen, wegen, fietspaden, culturele en sportinfrastructuur.

Dit grote investeringsprogramma is niet alleen nodig om de infrastructuur in goede staat te houden, maar ook om de gevolgen van de forse bevolkingstoename op te vangen, en de kwaliteit van het openbaar domein te verbeteren. Deze investeringen in publieke infrastructuur hebben de voorbije jaren (sinds 1995) bovendien geleid tot een veelvoud aan privé-investeringen en ontwikkelingen. Wie rondkijkt in de stad, ziet overal bouwwerven.

Een bijkomend effect van dit hoge investeringsvolume, is de gunstige invloed op de economie, vooral op de bouwsector. In die sector waren de investeringen van steden en gemeenten in 2012 goed voor meer dan 20 000 jobs. Fors saneren in de investeringen, zet een deel van deze jobs op de tocht. Gent kiest hier uitdrukkelijk niet voor.

De pensioenen veilig stellen

De lokale besturen zijn de enigen in België die 100% instaan voor de betaling van de pensioenen van hun medewerkers. Deze pensioenuitgaven zijn de voorbije jaren fors gestegen. Gelukkig heeft de Stad Gent in de voorbije jaren een vooruitziend beleid gevoerd, en een reservefonds van meer dan 100 miljoen euro gevormd.

Dit fonds zal de komende jaren verder gespijsd worden, onder meer door in te tekenen op nieuwe aandelen Imewo, die beschikbaar komen na de uittrede van Electrabel uit de distributienetbeheerders. De Stad Gent zal voor 26 miljoen euro bijkomende aandelen verwerven, waarvan het rendement (ongeveer 5,7%) zal gebruikt worden om de pensioenen betaalbaar te houden.

Tegelijk verhogen we de bijdrage voor de zogenaamde tweede pijler, het aanvullend pensioen voor de contractuele personeelsleden, in 2015 van 1% tot 2% (was reeds voorzien) en vanaf 2016 zelfs tot 3%. Hiermee zal het verschil tussen het pensioen van een vastbenoemd en een contractueel personeelslid op termijn netto voor ruim 80% worden dichtgereden.

Daarnaast trekken we het aandeel vastbenoemde personeelsleden gelijk tussen Stad en OCMW. Dit betekent dat de nieuwe aanwervingen voor de Stad voornamelijk op contractuele basis zullen gebeuren, terwijl het aantal statutairen in het OCMW zal stijgen.

Conclusie

Een aantal externe omstandigheden, zoals een lage inflatie en de aangekondigde indexsprong, zorgen voor bijkomende financiële ademruimte. Toch moet er nog steeds fors bespaard worden in de organisatie, zowel door het maken van beleidskeuzes als door een grote reorganisatie die onze diensten efficiënter moet maken. De hoofdbelastingen worden niet verhoogd.

Tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in een betere dienstverlening aan de Gentenaars, onder meer door alle publieksgebonden diensten te concentreren rond de Zuid.

Het college kiest er ook voor om te blijven investeren in onderhoud van bestaande infrastructuur, en nieuwe publieke infrastructuur, zoals scholen, wegen en parken.

Tot slot wordt het pensioenfonds versterkt en wordt de betaalbaarheid van de pensioenen van de stadsmedewerkers gegarandeerd.

Uiteraard moeten we nog afwachten wat de impact zal zijn van een aantal besparingsmaatregelen van de Vlaamse en de federale regering. Onder meer de besparingen op de premies van de gesubsidieerde contractuelen zal een effect hebben op de ontvangsten.

De komende jaren zullen we dus bij elke budgetcontrole moeten bijsturen waar nodig, en tegelijk bijkomende buffers creëren. Het is immers onmogelijk te voorspellen wanneer bijvoorbeeld de economie terug zal aantrekken, en wat het effect zal zijn van structurele ingrepen door andere overheden. De steden en gemeenten doen nu reeds zware inspanningen om hun budgetten in evenwicht te houden, en het kan niet de bedoeling zijn dat overheden besparingen op elkaar afwentelen. Dit helpt trouwens ook niet om het globale overheidstekort terug te dringen.

Voorzichtigheid en zuinigheid blijven dus geboden, net zoals de blijvende ambitie om onze organisatie efficiënter, effectiever en klantvriendelijker te maken, en verder te investeren in onze stad.

(c) Gudrun at October 24, 2014 05:56 PM

Gent verkozen tot voorzitter van Culture Forum Eurocities

Op vrijdag 24 oktober 2014 werd Gent op het Culture Forum van Eurocities in Straatsburg verkozen tot voorzitter. Het voorzitterschap start vanaf de algemene vergadering op vrijdag 7 november 2014. De stad Birmingham werd verkozen tot ondervoorzitter. Schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen Annelies Storms stelde de prioriteiten voor het voorzitterschap voor. Het voorzitterschap loopt tot de volgende algemene vergadering van het netwerk, in november 2015.

Eurocities is een netwerk van Europese steden dat aan kennisdeling en beleidsbeïnvloeding doet. Gent is lid sinds 1998 en heeft zijn engagement in dit netwerk opgeschroefd sinds 2009. Gent was tot nu toe ondervoorzitter van het Culture Forum, Bologna de voorzitter. Op vrijdag 7 november 2014 geeft Bologna de fakkel door aan Gent. Het voorzitterschap duurt tot november 2015 en kan na verkiezingen eventueel met een jaar verlengd worden.

De stad Gent stelde tijdens het Culture Forum haar prioriteiten voor. Het verzekeren van een duidelijke plek voor cultuur in de Europese Urban Agenda en het nauw opvolgen van de Europese creatieve agenda staan voorop. Met de uitwerking van een Urban Agenda wil de Europese Commissie steden betrekken en activeren in haar beleid. Het is een erkenning van het belang van het stedelijke beleidsniveau. Ook de evaluatie van de werking van het forum en het versterken van de relaties met andere forums van Eurocities? staan op de agenda.

Annelies Storms, schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen en voorzitter van het Culture Forum: ‘Ik ben bijzonder vereerd met dit nieuwe mandaat. Gent is een cultuurstad die zich laat opvallen in Eurocities. We zullen alle inspanningen leveren om er een bijzonder voorzitterschap van te maken.’

(c) Gudrun at October 24, 2014 05:54 PM

Predestination: terug naar het voorbestemde

gent(1)De reporters van Stampmedia brengen een week lang verslag uit vanop het Film Fest Gent. David (21) ging naar ‘Predestination’ van de Australische broers Michael en Peter Spierig. “Een intelligente sciencefictionthriller die je enerzijds weet te raken en bredere maatschappelijke thema’s niet uit de weg gaat, maar anderzijds ook je haren laat overeind staan tot de laatste minuut.”

In ‘Predestination’ bedienen de Spierig Brothers (van o.m. ‘Undead’) zich van een alombekend concept in de wereld van sciencefiction. Want eerlijk is eerlijk: het idee om de held, in dit geval Ethan Hawke (‘Boyhood’), te teletransporteren naar het verleden om zo een aanslag in het heden te vermijden is niet nieuw. Onder andere ‘Source Code’ en ‘Looper’ maakten er reeds gebruik van – met succes overigens – en dat zorgde ervoor dat we toch door enig cynisme vergezeld de cinema binnentraden. Drijven op het succes van een ander is immers een even gekend concept in de filmwereld.

predestination

Maar gelukkig hadden we het mis. Het cynisme maakte al snel plaats voor enig sentiment. En dat was hoofdzakelijk te danken aan het acteerwerk van de Australische Sarah Snook die op verbluffende wijze zowel vrouw als man speelt. Vooral de scène waarin ze haar verhaal over de geslachtsverandering uit de doeken doet, grijpt aan.

Het is dus weldegelijk Snook die deze film draagt, en zo zou je de marketeers van deze productie ervan kunnen verdenken dat – hoewel Hawke ook meer dan behoorlijk gestalte heeft aan een heldhaftige Temporal Agent. Het zetten van (de bekendere) Hawke op de filmposter is mogelijk niet meer dan een goedkope marketingtruc.

Maar het is hen voor eenmaal vergeven, want Predestination bevat naast voortreffelijk acteerwerk ook nog andere ingrediënten die deze sciencefictionsoep kruiden. Ook het scenario mag namelijk gezien worden, met ingenieuze plotlijnen waarvan de voorspelbaarheidsgraad zich onder het zeeniveau bevindt. Ze deden ons inwendig borrelen van geluk en bezorgden ons na afloop van de voorstelling een mindfuck van jewelste.

Het mag inmiddels duidelijk zijn: ‘Predestination’ is geen sciencefictionthriller waarin hersenloos wat in het rond wordt geschoten maar wel één waarbij je je volle aandacht moet houden om mee te zijn met het verhaal. Sterker zelfs: het uiteindelijke hoofddoel van Hawke – het doden van de terrorist – lijken de regisseurs wat naar het einde van de film te duwen opdat er zo meer ruimte zou zijn voor introspectie. Vooral dan bij Snook, maar gaandeweg de film ook bij Hawke.

Toch kunnen we deze film bezwaarlijk op hetzelfde niveau plaatsen als dat van echte toppers, genre ‘Looper’ of ‘Inception’. Zo zijn de verschillende tijdsdimensies te weinig inhoudelijk uitgewerkt. Je mist bijvoorbeeld de sfeer van de golden sixties, omdat te veel gefocust wordt op het tijdreizen zelf en te weinig op de plaats en ruimte waarin men zich bevindt. Bovendien lijkt het eerder besproken levensverhaal van Snook, hoewel ontroerend, iets te lang te duren om een mooi tempo aan te houden.

Desalniettemin is deze film zeker het bekijken waard. Haast u dus als de bliksem naar Film Festival Gent, want time flies!

© 2014 – C.H.I.P.S. StampMedia – David Ongenaert

(c) Redactie at October 24, 2014 05:43 PM

Veerle's Blog

Interieur 2014

On Tuesday I took a little road trip to something I always look forward to. It’s a biannual event that takes place at the Kortrijk Xpo. You could say it’s our 'Milan design week'.
Interieur 2014 banner

24rd Biennale

Kortrijk really has become the center of design thanks to the Biennale Interieur. This year marks the 24th edition since it all started in 1968. It’s 10 days with 40.000m² of design across 6 halls from 300 selected brands. There is also a side track (that premiered in 2012) that runs in the city center on the Buda island where you can find the Budalab, Ventura Interieur platform and the expo Scandinavian Designers At Work. It’s easy to get there with one of 55 Audi’s that ride between the Xpo and the city center (from noon until midnight).

The home does not exist

Josep Grima is the curator of the cultural program at Interieur 2014. He goes for the shock approach with its title ‘The home does not exist’. He questions some of the things you’ll see at Interieur. In other words capitalism and the damage it does. He thinks we are at a turning point towards a better system. That’s what he tries to show in his exhibition. You can see his story in the Rambla, the central space between the other halls. The full program of the ‘The home does not exist’ can be found here.

A journey through the biennale with my images

My impressions of Interieur 2014. 'The home does not exist' was this years theme. Photos of Dark, Wildfire, PER/USE and more…

New Belgian labels that make their debut

It’s nice to see that design is very much alive in Belgium and that there is room for some new Belgian brands.

PER/USE

One of those new brands is PER/USE. I’ve written about their MCE Lamp not so long ago. They offer a balanced mix of furniture and accessories designed by international designers. You can find the PER/USE furniture at STAND 324 in HALL 3.

PER/USE living room
Zee

Another Brand that I featured here on my blog is Zee. They show their colorful Mirtoon and a new outside shower called ‘Levantine’ and is designed by Alain Gilles. Levantine will be available in the same color range as the Mirtoon. It’s cool and will be available in the Spring of 2015. Zee is found at STAND 118 in HALL 1.

Mirtoon by Zee
Moome

Another newcomer is ‘Moome’, a collaboration between design furniture manufacturer INDERA and MOOZ creative agency. They used Interieur to launch their 35 new products. The collection exists out of compact, affordable design and multifunctional interior accessories. They work with 12 designers such as Fabiaan Van Severen and Nathalie Dewez to name a few. I’ll write and show some of their furniture in an upcoming post. Moome is at STAND 459 in HALL 4.

rform

rform is also a new Belgian furniture design brand that develops contemporary design and manufactures it too. One of the criteria used by rform is affordability. Their focus deliberately opts for a low threshold, ecological materials and handy flat pack packaging with simple assembly instructions. It’s also very modular and highly customizable. Go see them at STAND 520 in HALL 5.

MMooD

The last newcomer I focus on is called ‘MMooD’. MMooD has high ambitions: give furniture design a new, sustainable dimension. MMooD is a brand recently created by furniture maker Karel Mintjens. The collection that they are showing at Interieur is called ‘FloWers & SeeDs’ and is created by two generations of Belgian designers. They also recently launched a collection designed by Pascale Naessens. One item out of her collection is the table below. MMooD is found at STAND 624 in HALL 6.

Eyes/Nights Only

Since the Biennale of 2012 there are also activities in the city center. One of the cooler ones this edition is taking place in a former school (Broelschool). It’s called 'Eyes/Nights Only' and situated in a former nunnery that soon will be knocked down to make room for luxury apartments. During the duration of Interieur this will be a temporary hotel annex showroom (during the day). It’s an idea of the agency Dift. To furnish the rooms, Dift approached furniture brands like Ikea or Durlet to come up with interpretations of a hotel room using their own products. Other rooms are done by furniture shops like Espoo for example. It’s a series of rooms spread across two floors. The old floors in this building are quite amazing. I absolutely adore the patterns.

Eyes/Nights Only, the temporary hotel annex showroom. Furnished by Ikea, Durelet, Espoo, Vormen, Artifort, Orac, Ilse Acke, Olivier Roels, Boss & Ydee. Photos: Dzeen.

October 24, 2014 11:32 AM

Peter's Blog

De hete herfst

Met het debat over de regeerverklaring vorige week en het eerste vragenuurtje gisteren is de nieuwe regering met MR, N-VA, CD&V en Open VLD uit de startblokken geschoten. Het is een socio-economische herstelregering die doet wat nodig is: onze economie terug zuurstof geven en onze welvaart en welzijn verzekeren. Ze zal een beleid voeren waar ik me in kan vinden en dat ik met veel overtuiging zal verdedigen en uitleggen. De ervaringen van de voorbije twee weken tonen dat vooral dat laatste hard nodig zal zijn en dat dit debat wel zeer pittig zal verlopen.

Vorige week kregen we al een voorproefje toen Laurette "Mitraillette" Onkelinx haar duivels ontbond in een hysterisch gekrijs. Tal van niet-gefundeerde verwijten werden gemaakt, oa aan het adres van Theo Francken, maar toen deze laatste eindelijk zijn beleid mocht toelichten en het eindelijk over de inhoud ging, was mevrouw Onkelinx al in geen velden en wegen meer te bespeuren. Op de sterk onderbouwde toelichting van Theo volgde vanuit de oppositie enkel stilte. Geen vragen meer, geen kritiek meer.

En ook deze week waren we getuige van drieste acties van de Franstalige socialistische vakbond FGTB met wilde treinstakingen, regelrecht vandalisme, vernielingen en verklaringen die aanzetten tot geweld. Protest en een goed omkaderd stakingsrecht zijn een onlosmakelijk onderdeel van onze democratie, maar geweld en vernielingen zijn dat niet.

Fabrice Macours (FGTB): "ik denk dat we geweld moeten gebruiken bij onze acties"

Onbegrijpelijk dat zulke zaken gewoon kunnen, dat deze georganiseerd worden (men legde vier bussen in), dat er op televisie door vakbondsleiders opgeroepen wordt tot geweld en dat andere vakbondsleiders dat maar normaal vinden. Gelukkig zijn er ook normale vakbondsmensen die dat niet aanvaarden en er zich van distantieren zoals het ACV vrij snel deed. Daar waar ACOD-spoor eerst weigerde dergelijke drieste acties te veroordelen, werd dat gisteren alsnog rechtgezet.

Vreemd overigens dat wanneer ik vernielingen en geweld afkeur, ik in De Morgen door Yves Desmet een antidemocraat genoemd word. Vandalisme zoals bij de MR aangericht door de FGTB, het verschilt volgens Desmet in niets van de eieren met verf waar hij ooit zelf mee gooide. Waarna Desmet later die avond in Terzake doodleuk zijn kar keert en die acties alsnog afkeurt. Of hoe een zalm al snel een windhaan werd.

Daarom deed ik gisteren in de Kamer een tussenkomst om de democratische waarden van protest en het stakingsrecht te verdedigen, maar vernielingen en geweld ten sterkste af te keuren. Staken is een recht, geweld is een misdrijf. Maar vooral deed ik een oproep om het debat hoffelijk te voeren, en inhoudelijk correct.

Zo is het een onder vakbondsleden wijdverspreid misverstand dat binnenkort iedereen moet werken tot 67. Eerst en vooral is het optrekken van de pensioenleeftijd een noodzakelijke maatregel om ervoor te zorgen dat ook de jongeren van vandaag later nog een pensioen kunnen krijgen, met of zonder Zilverfonds. Het is een maatregel die ruim vooraf eerlijk gecommuniceerd wordt zodat we de mensen geen blaasjes wijsmaken, waar overigens ook Bruno Tobback voor pleitte maar nu tegen in gaat. Maar vooral is het een maatregel die pas ingaat in 2030 en die nog altijd ruimte laat aan mensen die vroeg begonnen met werken of een zwaar beroep uitoefenden om vroeger te stoppen met een volwaardig pensioen. Dat lijkt me maar correct ook. Daarover wordt trouwens het gesprek nog aangegaan met de vakbonden, ook al weigerden die in de zomervakantie in te gaan op de uitnodiging van de coformateurs bij de totstandkoming van het regeerakkoord met deze maatregelen. Maar iedereen verdient een tweede kans, niet waar?

Een tweede wijdverspreid misverstand waar de oppositie graag aan meedoet betreft de indexsprong. Allereerst is die noodzakelijk om een shock toe te brengen aan onze economie en onze concurrentiehandicap in 1 klap drastisch te verkleinen en terug jobs te creëeren. Jobs zijn de beste vorm van sociale zekerheid. Maar vooral is dit een sociale indexsprong die de laagste uitkeringen ontziet (die worden zelfs verhoogd) en integraal teruggegeven wordt aan de werknemers via een lastenverlaging. Immers, van elke 100 euro bruto loonsverhoging die je krijgt, gaat er 66 naar de overheid via personenbelasting en RSZ. De index beschermt dus vooral de koopkracht van de overheid en niet die van de werknemer/consument.

De 33% netto loonsverhoging die je misloopt bij een indexsprong (er worden je trouwens geen centen afgenomen bij een indexsprong, zoals de campagnefilmpjes van de PS verkeerdelijk trachten duidelijk te maken) krijg je quasi integraal terug doordat werkende mensen dankzij de verhoging van de forfaitaire aftrek voor beroepskosten minder belastingen gaan betalen. De (sociaal gecorrigeerde!) indexsprong levert ons 2,6 miljard euro op, waarvan 1 miljard terugvloeit via de lastenverlaging en 1,6 miljard via de integrale uitkering van de welvaartsenveloppe die de laagste uitkeringen verhoogt. Die welvaartsenveloppe wordt deze keer voor de volle 100% uitgekeerd, in plaats van de 60% die de vorige regering uitkeerde. Allesbehalve asociale maatregelen dus, in tegendeel.

Jobs creëren en werken stimuleren, zonder de zwaksten in de steek te laten, dat is wat we onze kiezers beloofden. De indexsprong was daarom ook opgenomen in ons verkiezingsprogramma. Dat is maar een kwestie van ook vooraf eerlijk te communiceren. Dat is ook waar we zullen blijven op inzetten.

(c) Peter Dedecker at October 24, 2014 11:14 AM

Kerygma

Elke dag praten wij een beetje. #projectblogboek

Als ik ‘s morgens opsta, ben ik meestal alleen. Het huis slaapt, bij de buren komt hier en daar wat voorzichtige beweging. Ik trek dan mijn gilet wat dichter om me heen, zet de koffiemachine aan en maak schemerig licht.
Tien seconden later is hij er.
Mijn held in het uur tussen wolf en hond, mijn portie zachtheid tijdens het ontwaken. Hij bedelt streeltjes en aandacht. Ik krijg een aanhankelijke hoop dons in ruil.

Ik praat met hem, ‘s ochtends. Hij praat terug, want dat is beleefde communicatie. Ik vraag hoe zijn nacht geweest is, en hij vertelt. Ik ben niet in staat die gesprekken vast te leggen, om half zeven ‘s morgens, maar gelukkig praten we ook overdag vaak een beetje. En gelukkig dacht ik een keer: “ik moet een filmpje maken.”

Hallo. Ik ben i. en als ik groot ben word ik een crazy cat lady.

**************
Dit is een post in #projectblogboek, geïnspireerd door het blogboek van Kelly. Ik had weinig zin in praten met mensen. En de leukste kat van Gent is ook een beetje een idool.

4

(c) i. at October 24, 2014 08:41 AM

gentblogt.be

Gentse fietsers, u bent gewaarschuwd: grote fietslichtcontrole op 6 november

De dagen worden aan sneltempo korter en dat betekent dat het opnieuw tijd is voor de jaarlijkse grote fietslichtencontrole van de Gentse politie. En zoals elk jaar wordt die controle ook aangekondigd: voor donderdagavond 6 november.

Lees meer in De Gentenaar.

(c) Tom at October 24, 2014 08:09 AM

Geen genade voor spijbelende bijzitters

Uw burgerplicht aan uw laars lappen door bij de verkiezingen niet op te dagen als bijzitter: er wordt niet meer mee gelachen. Twintig Gentenaars mochten het donderdag voor de rechter komen uitleggen en riskeren een boete van 540 euro. ‘Ja, maar had ik dat geweten …’

Lees meer in De Gentenaar.

(c) Tom at October 24, 2014 08:08 AM

Wilde gijzeling zet buurt Citadelpark op stelten

Een wilde gijzeling heeft gisteren de buurt van het Citadelpark op stelten gezet. Drie mannen wilden een andere man geld laten afhalen in een bank, maar dat mislukte. Een dader verschanste zich op het dak van een appartementsgebouw, waardoor de stadsring R40 een uur lang afgesloten moest worden.

Lees meer in De Gentenaar.

(c) Tom at October 24, 2014 08:07 AM

Nacht van de Universitaire Musea

LogoGUMOp vrijdag 31 oktober 2014 stellen de Gentse Universitaire Musea en de Volkssterrenwacht Armand Pien hun deuren open tijdens de tweede editie van de Nacht van de Universitaire Musea.

Vul uw Halloween-avond sfeervol in!

Er is een ruim aanbod aan activiteiten voor jong en oud: skeletpakken en maskers schilderen, in het donker zoeken naar parasieten en geneeskrachtige planten, bijleren over de dieren uit de IJstijd, experimenteren met chemie en fysica, filmvertoningen over de benadering van anatomie door kunstenaars, en veel meer. De meeste musea bieden activiteiten voor kinderen aan, van kleuter tot tiener. Maak kennis met het verhaal van Marie, Wolletje en haar kleine belagers in het Museum Morfologie, het Museum voor Dierkunde en de Plantentuin. Ook in andere musea zijn activiteiten voor kinderen voorzien. Alle kinderactiviteiten spelen in op het thema van Halloween: spannend en verrassend! Kinderen die zich verkleden krijgen bovendien een kleine verrassing!

De deelname aan deze activiteiten is gratis. Een gratis busdienst verbindt die avond de verschillende locaties met elkaar. In de speciaal voor deze ‘Nacht’ ingerichte bar in het Palmarium van de Plantentuin kan men even tot rust komen, genietend van een warm of koud drankje.

Het thema van de ‘Founding Fathers’, de stichtingsfiguren van de wetenschappelijke disciplines en de collecties, en Halloween vormen de rode draad doorheen het programma.

Het programma op zich is veel te lang om hier op te nemen, maar u kan uitgebreid gaan lezen en kiezen op www.sciencemuseum.UGent.be/museumnacht/
Let wel: voor sommige activiteiten dient men op voorhand in te schrijven.

(c) Gudrun at October 24, 2014 06:49 AM

Fietsbult

Mail: onveilige situatie Brusselsesteenweg

———- Oorspronkelijk bericht ———-
Van: jvr@pandora.be
Aan: fietsbult@fietsersbondgent.be
Datum: 22 oktober 2014 om 11:44
Onderwerp: onveilige situatie
Geachte,
zie hieronder mailverkeer ivm een levensgevaarlijk situatie voor fietsers op de vernieuwde (?) Brusselsesteenweg.

1) vraag van mij uit
———————–
Geachte,

ziehier een opmerking :

een levensgevaarlijke situatie voor de fietsers:
Brusselsesteenweg vanuit Gent komende, aan de lichten van de oprit E17 richting Kortrijk.
Het fietspad maakt een curve naar rechts (mee met de oprit) de automobilisten denken dat je rechts meerijdt en rijden de oprit op.
De fietser moet dan plots een linkse beweging maken (het fietspad volgen) en komt zo dwars tegenover de auto’s.
Ik ben daar bijna reeds 2x aangereden!

Deze opmerking zal wel niks opleveren, maar ik vrees daar dramatische gevolgen voor de fietsers, en wees gerust auto’s die de snelweg oprijden doen dit niet al te rustig.

Misschien is de beschrijving niet al te duidelijk , maar ik wil het gerust ter plekke komen aantonen.

Mvg

J V R

2) antwoord van betrokken dienst
——————————————

Geachte,

De bedoelde fiets- en voetgangersoversteek valt buiten de lichtenregeling aangezien deze gelegen is op een bypass voor rechtsafslaand verkeer. Het doel van deze bypass is net om dit gemotoriseerd verkeer buiten de lichtenregeling af te leiden. Dit verkeer dient echter nog wel voorrang te geven aan het gemotoriseerd verkeer dat komt van het kruispunt zelf. Hierdoor zal hun snelheid ook vrij laag zijn wat de veiligheid ten goede komt. Anderzijds betekent dit wel dat de dwarsende fietsers en voetgangers er op dat punt evenwel buiten de voorrang zijn. De nieuw aan te brengen signalisatie en markeringen zullen daar elke weggebruiker ook attent op maken.

Ik hoop dat u hiermee voldoende geïnformeerd bent.

Met vriendelijke groeten

i.o. J M
Werfleider D411 – Gent

3) antwoord van mij
———————–

Geachte,

Dus als ik het goed begrijp, verlies ik als fietser die rechtdoor wil rijden (blijven op de hoofdweg Brusselsesteenweg) mijn voorrang t.o.v. auto’s die afslaan.
Heel veilig !!!!!
Zo voedt je nog meer het gevoel dat Koning Auto ten alle tijden voorrang t.o.v. de zwakke weggebruiker.
Waar Koning Auto ook rijdt de zwakke weggebruiker moet hem voor laten.

Dus het is groen licht voor mij, ik wil rechtdoor en moet stoppen, waar zit de logica…..

Mvg

een ontgoochelde zwakke weggebruiker.

J V R


Tagged: Brusselsesteenweg, fiets, fietsen, Gent

(c) yves at October 24, 2014 06:30 AM

Michel Vuijlsteke

Gossiemijne

Kinderen hebben, dat is elke dag werken aan hun opvoeding. Vanmorgen zei Jan dat hij vanavond “één van die lekkere lolly’s” zou eten die ik eergisteren had meegenomen. Ik had gezegd dat dat mocht, als ze een goed rapport hadden, namelijk.

Er viel een diepe stilte aan tafel.

“Lekstok.”

“Hu?”

Ik heb Jan dus nog maar eens, ten overvloede, gezegd dat wij lekstok zeggen, en niet ‘lolly’. En dat als hij ‘lolly’ wil zeggen, dat hij dat uiteraard mag doen, maar dat hij dan ook al zijn zinnen moet beginnen met “Nou, sech”. En niet “zeg”, maar wel degelijk “sechchchchhhhh”, met een s vooraan en zo’n doodsreutel achteraan. En dat hij “doei” moet zeggen telkens hij een ruimte verlaat.

Serieus, waar zijn we in ‘s hemelsnaam mee bezig?

The post Gossiemijne appeared first on Michel Vuijlsteke's weblog.

(c) Michel Vuijlsteke at October 24, 2014 06:24 AM

Kameraad Harko

Koopkracht

Na zijn dood werd God vloeibaar
goud. In die vorm kwam hij overal,
op alle plaatsen, die hij overspoelde
tot men geen andere god nog aanbad.
Heter dan kokende as, kouder dan ijs
drong hij binnen door ogen en oren
en dwong alle handen naar zijn gebod:
wie een leven wil moet het zien te kopen.
Wie het kan wordt vloeibaar als God zelf,
wast aan en giet zich uit over de wereld,
duizenden goden, allen de enige.
Wie het niet kan wordt onbestaand,
een roeier zonder spanen,
een zwemmer in het moeras,
een drenkeling buiten adem,
een wesp in een limonadeglas.


Charles Ducal

(c) Kameraad Harko (noreply@blogger.com) at October 24, 2014 05:04 AM

gentblogt.be

Herfstlicht

gent

Heeft u ook een foto voor deze rubriek? Mailen mag naar fotoredactie@gentblogt.be of u kunt uw foto ook kwijt op onze flickr-groep.

(c) Redactie at October 24, 2014 04:19 AM

October 23, 2014

Michel Vuijlsteke

Soms komt het ook nog eens goed ook

Sinds zaterdag was ik mijn Kindle kwijt. Ik hoopte dat hij niet verloren kon zijn, wegens dat ik hem nog had zaterdagmiddag toen we vertrokken naar de winkel, en dat ik hem niet meer had toen ik weer in huis was na het terugkomen van de winkel. En in de winkel ben ik hem zeker niet verloren, dus de enige mogelijkheden waren (a) uit mijn linkerjaszak gevallen in de auto en dus tussen de twee voorzetels geklemd, (b) uit mijn rechterjaszak gevallen in de auto en terechtgekomen in het vakje waar de boekjes van de luisterspelen zitten, of (c) uit mijn rechterjaszak gevallen in de auto maar tussen deur en zetel terechtgekomen en dus mogelijks bij het in- of uitstappen uit de auto gevallen en dus reddeloos verloren.

Ik ben het soort wijf dat dan niet zelf durft gaan kijken in de auto, voor het geval dat ik het ding niet zou vinden en dus onder ogen zou moeten zien dat het door mijn eigen stomme schuld kwijt is geraakt. Dus had ik Louis gestuurd, en die had niets gevonden. En een paar dagen later gevraagd aan Jan of hij iets had zien liggen, maar nee. En ook Sandra had niets zien liggen.

Mijn stylo om op mijn computerscherm te schrijven, die zat dan weer in de binnenzak van mijn jas. In mijn binnenzak zit normaal gezien: een opvouwbaar steakmes, een vulpotlood, de knopen die van mijn jas gevallen zijn over de jaren, een vingercondoom voor als ik in mijn vinger snijd tijdens het koken, en mijn Microsoft Surface-stylo. Zaterdag zat dat alles er nog in, behalve die stylo.

Het probleem: normaal hang ik mijn jas altijd op, maar de laatste tijd leg ik hem meer en meer opgeplooid op een stoel, thuis. En die binnenzak heeft een tirette en de tirette was zaterdag niet dicht. Dus voor hetzelfde geld was die stylo er uit gevallen en verdwenen in de natuur.

…maar vandaag was het één van die dagen dat het alsnog eens goed komt. Ik stond vanmiddag aan het bureau van een collega en daar lag mijn stylo gewoon op zijn tafel te liggen — wellicht had ik hem in de vergaderzaal laten rondslingeren vorige vrijdag.

En toen ik thuis kwam, kwamen Sandra en Jan ook juist thuis, en ben ik dan maar eens zelf gaan kijken in de auto — en jawel: Kindle zat links, tussen twee zetels.

En die twee heuglijke gebeurtenissen kwamen op de hielen van de ontdekking dat ik dit jaar nog 29 vakantiedagen moet op zien te krijgen, wegens nog geen vakantie genomen dit jaar. En dat we van de fijne mensen van Novotel, omdat ik kinderen heb en zo’n weblog heb met lezers en alles, een overnachting in Rotterdam krijgen, wat wil zeggen dat we op ons gemak naar Blijdorp gaan kunnen gaan en deze beesten gaan zien:

img_4402
Manoel 5624104294_fb53a9267d_z 408335_manul_priroda_zhivotnye_les_1680x1050_(www.GdeFon.ru) cat,manul,manul,therapy-a5b528d2cded2646b854a83ec58c78a5_h 434091_kot_manul_lezhit_1680x1050_(www.GdeFon.ru)

Jazeker.

The post Soms komt het ook nog eens goed ook appeared first on Michel Vuijlsteke's weblog.

(c) Michel Vuijlsteke at October 23, 2014 09:40 PM

Hullabaloo

Soldatenfriedhof Vladslo

23 oktober 2014

In de nacht van 22 op 23 oktober 1914 sneuvelde Peter Kollwitz. Moeder Käthe Kollwitz maakte het beeldhouwwerk "Het treurende ouderpaar", dat op het Duits soldatenkerkhof in Vladslo staat.

(c) hullabaloo at October 23, 2014 06:16 PM

Kameraad Harko

Sinfonie Orchester Schöneberg in concert

Kameraden en vrienden,

vandaag kun je om 14u naar een ongetwijfeld bijzonder mooi concert komen luisteren in de immer bezoekenswaardige Sint-Pieterskerk. Het Sinfonie Orchester Schöneberg, onder leiding van Stanley Dodds, brengt stukken van César Franck, Edward Elgar en Ludwig van Beethoven, geef toe, dat klinkt niet slecht.

Donderdag, om 14u, dus wie kan komen, heeft gewoon geen excuus. Werkeloos tuig, invalide leeggangers, deeltijds werkenden en vooral de gepensioneerde hangouder, geen enkel excuus. Tot straks.
(c) Kameraad Harko (noreply@blogger.com) at October 23, 2014 06:13 PM

gentblogt.be

De liefde van een walvis voor een sprinkhaan

gent(1)De reporters van Stampmedia brengen een week lang verslag uit vanop het Film Fest Gent. Emily (22) ging kijken naar ‘Je Suis à Toi’. Ze was onder de indruk: “Regisseur David Lambert heeft zijn plek in de hoge regionen van de Belgische filmwereld bevestigd. Menselijke relaties en het verlangen naar affectie worden hier prachtig in beeld gebracht.”

Het Film Fest Gent komt het holebipubliek graag tegemoet en geeft hen zelfs een aparte sectie, getiteld ‘LGBT’. In die categorie vinden we ‘Je Suis à Toi’ terug van Belgisch talent David Lambert. De expliciet erotisch getinte prent vertelt het verhaal van de Argentijnse Lucas (Nahuel Perez Biscayart), die geld verdient als homoseksuele prostituee. Via het internet leert hij de Belgische bakker Henry (Jean-Michel Balthazar) kennen, die hem een vliegtuigticket richting België betaalt.

jesuisatoi

Henry zet Lucas aan het werk in zijn bakkerij en hoopt op een toekomst voor hun romance. Alleen werkt hun relatie voor geen meter en dat wordt er niet beter op wanneer Lucas gevoelens krijgt voor Audrey (Monia Chokri), die verkoopster is in de bakkerij.

Het verhaal lijkt een compleet verknipte versie van de klassieker ‘Pretty Woman’, er is geen spatje romantiek te bekennen en het is hoegenaamd geen sprookjesliefde. De driehoeksverhouding die hier ontstaat heeft iets vuils en pervers. Elk personage in deze film heeft nood aan affectie, maar elk op zijn eigen manier.

In het begin bekijk je elk karakter scheef. Henry lijkt een dominante manipulatieve gek, Lucas is een hoer zonder morele waarden en Audrey komt over als een alcoholverslaafde moeder. Naarmate de onderlinge relaties evolueren, moet je je beeld over hen bijstellen. De motieven voor hun woorden en daden maken het verhaal. De personages krijgen diepgang en een zeker sympathie onstaat.

Je kan er niet omheen dat ‘Je Suis à Toi’ zeer expliciete pornografische scènes bevat en duidelijk Kinderen Niet Toegelaten is. Op één keer na wordt er ook nergens de liefde bedreven of gevreeën: het is enkel lichamelijk. De vrijpartij tussen Lucas en Henry heeft zelfs iets weg van een walvis die het doet met een sprinkhaan. Lambert schuwt geen enkel taboe, niet in zijn beelden en niet in zijn verhaallijn. Zo ongeveer elk thema dat je kan associëren met homoseksualiteit speelt zijn rol.

‘Je Suis à Toi’ is ongetwijfeld een zeer sterke deelnemer aan de officiële competitie van het Film Fest. Het is een zeer menselijk verhaal over relaties en verlangens dat prachtig in beeld wordt gebracht. Zeker de moeite waard als je niet wegkijkt van wat naakt. Anders mis je de helft.

© 2014 – C.H.I.P.S. StampMedia – Emily Van Campenhout

(c) Redactie at October 23, 2014 02:26 PM

Zes kaarsjes voor café Het onverwacht Geluk

Café ‘Het Onverwacht Geluk’ in de Burgstraat vierde eerder deze week zijn zesde verjaardag. Dit deed me plotseling denken aan de dichter Jules Deelder, alias de nachtburgemeester van Rotterdam. Die schreef op zijn 65e verjaardag het volgende gedichtje voor zichzelf: ’65 en nog niet dood, kleine jongens worden groot’. Voor Het Onverwacht Geluk zou de variant kunnen zijn: ’6 jaar en nog niet dood, kleine cafeetjes worden groot’.

Het onverwacht geluk-003 Het onverwacht geluk

Met het optreden van Cafe La Humedad van Bart Silon bewees Het Onverwacht Geluk opnieuw dat er in Gent behoefte is aan live optredens op zondagmiddag. Na de sluiting van De Fantast bleven veel Gentenaars op zondagmiddag een beetje op hun honger zitten. Bart Silon en zijn band gaven het beste van zichzelf. Het optreden begon met een geniale klassieke Spaanse gitaarsolo. Daarop volgde songs van Bob Dylan, Tom Waits, Johnny Cash, maar ook Vlaamse en Ierse nummers. Bart Silon heeft niet alleen een mooie stem, maar is ook in staat liedjes in talen en dialecten, zoals Antwerps en Iers en stemmen zoals Bob Dylan, Johnny Cash en Tom Waits fantastisch te vertolken.

Gefeliciteerd Els. Je hebt je hebt voor je klanten een spetterend verjaardagsfeestje georganiseerd.

(c) Redactie at October 23, 2014 11:19 AM

Dag van de Armoede

Vorige week vrijdag was er niet alleen de Dag van de Jeugdbeweging, maar ook de Dag van de Armoede.

Fotograaf Sissel Steyaert bracht voor u de volgende foto’s mee.

_MG_4216 _MG_4106 _MG_4110 _MG_4122 _MG_4129 _MG_4148 _MG_4181 _MG_4205 _MG_4206 _MG_4209 _MG_4211

(c) Redactie at October 23, 2014 08:14 AM

Fietssnelweg tussen Gent en Antwerpen op komst

Tegen eind 2018 wil de provincie Oost-Vlaanderen de fietsroutes Gent-Antwerpen, Gent-Deinze-Zulte, Gent-Wetteren en de oost-west-hoofdroute door Dendermonde volledig uitbouwen als fietssnelwegen. In een halfuur moet je dan met een elektrische fiets van Deinze, Wetteren of Lokeren naar Gent kunnen fietsen. Ook wie tussen Gent en Antwerpen pendelt, moet dan via een fietssnelweg naar het werk kunnen.

Lees meer in De Gentenaar.

(c) Tom at October 23, 2014 07:22 AM

Woningen blijven onafgewerkt na faillissement aannemer

Negen so­ciale woningen staan zo goed als klaar in Tuinwijk De Warande en de De Guchteneerestraat. Maar door het faillissement van de aannemer kunnen ze nog niet worden afgewerkt.

Lees meer in De Gentenaar.

(c) Tom at October 23, 2014 07:21 AM

Faculteit Diergeneeskunde ontruimd na gasalarm

Gisterochtend rond 10 uur is aan de Salisburylaan een deel van de UGent-faculteit Diergeneeskunde ontruimd na een gasalarm.

Lees meer in De Gentenaar.

(c) Tom at October 23, 2014 07:19 AM

Meer fietsers in Gentse haven

Bijna 20 procent van de werknemers in de Gentse haven nemen de fiets voor hun woon-werkverkeer. Dat is een spectaculaire stijging vergeleken met 2011, blijkt uit cijfers van een onderzoek van studiebureau Traject op vraag van Voka-Vegho.

Lees meer in De Gentenaar.

(c) Tom at October 23, 2014 07:18 AM

Muntje opgooien voor korting in hippe zaak

Onder de naam Heads Or Tails opende in de Nederkouter een winkel, een bar en een muziekstudio. ‘Niet die drie dingen apart, maar samen. Ik wil een plek waar het aangenaam hangen is’, zegt uitbater Gauthier De Dobbelaere. Wie korting wil, kan daar af en toe een muntstuk voor opgooien.

Lees meer in De Gentenaar.

(c) Tom at October 23, 2014 07:17 AM

Fietsbult

Spiegeltje, spiegeltje… (2)

Je ziet er niet veel en – toegegeven – ze zijn niet altijd even praktisch, maar toch wel handig: een achteruitkijkspiegel op de fiets!

Cyclestar1

Het voordeel is evident: als je linksaf wil, moet je niet meer over je schouder turen om te zien of er geen achterligger aan komt. Je kunt al fietsend de situatie achter je rug in het oog houden zonder het zicht te verliezen op wat voor je gebeurt. Het nadeel is dat een spiegel in veel gevallen iets extra is dat uitsteekt.

Cyclestar2

Wie zijn fiets bijvoorbeeld elke dag in een drukbezette fietsenstalling (aan een station, bijvoorbeeld, of op een campus) kwijt moet, zal niet lang plezier beleven aan zo’n accessoire. In andere gevallen kan die dan weer een lang leven beschoren zijn.

Cyclestar3

Uiteraard zijn er meer varianten dan enkel die ene op de foto (een BuM Cycle Star). Deze kan op het stuureinde gemonteerd worden of met een klem op de stuurbuis, maar er zijn er ook om op de helm te zetten.

Wie snel rijdt en bijgevolg veel fietsers inhaalt, kan er ook rechts eentje plaatsen. Dat maakt het makkelijker om te weten wanneer je weer kunt invoegen. Ook voor wie houdt van symmetrie is zo’n tweede spiegel een must.

Kostprijs: ergens tussen € 10 en € 20 valt wel een en ander te vinden.


Tagged: achteruitkijkspiegel

(c) JanG at October 23, 2014 06:30 AM

Elke Decruynaere

Eerste boom geplant voor nieuw lokaal Natuurpunt in Bourgoyen

Het Laatste Nieuws - 23 oktober 2014

In natuurdomein Bourgoyen Ossemeersen komt een nieuw lokaal van Natuurpunt Gent. Het secretariaat van Natuurpunt zal er een vaste stek vinden, maar ook de Gentse Jeugdbond voor Natuur en Milieu zal er thuis zijn. Gisteren werd de eerste steen gelegd van het gebouw, dat een passiefbouw wordt. Natuurpunt is en blijft een natuurvereniging, en dus werd de eerste steen een boom. Een hazelaar, om correct te zijn. Jeugdschepen Elke Decruynaere en milieuschepen Tom Balthazar mochten die planten. Beiden hadden ook nog goed nieuws voor het bouwproject, de stad steekt 100.000 euro toe. De nieuwbouw komt tussen het bestaande NatuurMilieuCentrum De Bourgoyen en de sporthal Bourgoyen. Architectenbureau De Smet-Vermeulen, studiebureau BAST Architects & Engineers en de Stad Gent zijn de partners in het project.

 

Tags: 

Bevoegdheid: 

(c) helenewets at October 23, 2014 06:25 AM

Kameraad Harko

'extra zuurstof voor de hardwerkende mensen'

Kameraden en vrienden, we kunnen er niet onderuit, we gaan een 'hete herfst' krijgen.
De rechtse regering(en) hebben een reeks maatregelen op hun programma staan om de werkende mens eens goed te doen betalen. Maar gelukkig laten de mensen zich niet zo gemakkelijk rollen. De eerste die op straat kwamen waren de politiediensten. Een werkende mens, arbeider of bediende, uit gelijk welke sector, kan het zich gewoon niet veroorloven om niet op straat te komen.

Voor zij die wat argumenten wensen, een deel van de speech van Peter Mertens op de protestparade van vorige zondag.

Wij hebben allemaal de reactie gehoord van de woordvoerders van het VBO en VOKA: “Eindelijk een regering die ondernemende en hardwerkende mensen extra zuurstof geeft.”
Dat is wat ze zeggen: “extra zuurstof voor de mensen”!
Waar is die extra zuurstof?
Waar is de zuurstof voor de jongeren in de wijken die snakken naar een echte vaste job?
Waar is de zuurstof voor de cultuursector?
Waar is de zuurstof voor het klimaat dat kapot gaat onder de CO2 uitstoot?
Mensen verplichten om twee tot vijf jaar langer te werken, voor 83 tot 300 euro minder pensioen? Is dat die extra zuurstof waar het VBO het over heeft?
Neen, beste vrienden en kameraden, dat is geen zuurstof, dat is de samenleving de strot dichtknijpen.
En dat zullen wij niet laten gebeuren.

Wie krijgt extra zuurstof van de rechtse regering?
Laten we bij de feiten blijven:
Er komt géén vermogensbelasting, ondanks de reusachtige toename van het aantal multimiljonairs.
De notionele interesten blijven bestaan, ondanks het minimumtarief dat de 1.000 winstgevende multinationals nu al betalen.
Meer nog: de grote bedrijven krijgen er nog eens een blanco cheque van 3,5 miljard euro bovenop.
Dat is niet normaal. Het is tijd om opnieuw duidelijk te zeggen: laat de miljonairs de crisis betalen.
Neen, mijnheer Michel en mijnheer De Wever
Het is niet door de zuurstof uit de samenleving te pompen dat je een economie opbouwt.
Is Nederland gered door de invoering van de verplichtte tewerkstelling voor werklozen?
Absoluut niet, Nederland zit al jaren in een recessie.
Het enige gevolg is dat bestaande jobs werden vervangen door een nieuw soort dwangarbeid.
Het is absurd om dat model bij ons in te voeren en 200.000 werklozen te verplichten tot gemeenschapsdienst!
Mijnheer Michel, mijnheer De Wever, als je werklozen dan toch aan de slag wil helpen: stop dan met de jobafbraak bij de publieke diensten en zorg dat jongeren opnieuw een échte job kunnen krijgen met een volwaardig loon!
Is Duitsland gered door de invoering van de mini-jobs?
7,5 miljoen Duitsers werken nu in een mini-job.
Neen, Duitsland is niet gered.
Het land is nu Europees kampioen voor wat betreft het aantal werkende armen aan de ene kant, en het aantal multimiljonairs aan de andere kant.
Kijk naar de cijfers: de groei in Duitsland is nul procent. Nul!
En precies op dat moment komt men ons vertellen dat we het Duitse model moeten volgen.
Vergeet het maar!
Neen meneer Michel en meneer De Wever: we zullen uw Duits model nooit aanvaarden.
En het is daarom dat we vandaag naar Brussel zijn gekomen,
met onze eigen visie,
met een positieve visie.
Een visie voor een sociale vernieuwing, en geen sociale achteruitgang.
Een visie met recepten van de toekomst, in plaats van recepten uit het verleden.
Een visie op investeringen : in het onderwijs, in de crèches, de uitbouw van de openbare diensten, en sterke sociale zekerheid.
Een visie ook op ecologische vernieuwing,
een visie op een openbaar energiebedrijf,
ene visie op investeringen in het spoor, in plaats van ons openbaar vervoer te blijven afbreken.
Een visie, tenslotte, op democratische vernieuwing, en niet dat voorbijgestreefde beleid dat de vakbonden als vijanden beschouwt.
Een visie voor een menselijke opvang van asielzoekers, en geen racisme meneer Francken!
Een democratische visie die de syndicale rechten beschermt, het middenveld versterkt en de rechtspraak toegankelijk maakt.
Dat is onze visie! Ons Cactusplan.
Beste vrienden, we zijn hier vandaag met de PVDA in Brussel om te zeggen dat er een ander weg mogelijk is.
We zijn hier om te zeggen dat er een alternatief is: ons Cactusplan.

Sommigen beweren dat dit niet haalbaar is.
Ja, we maken ons geen enkele illusie over deze regering.
Het is de regering van het VBO.
Deze regering zal haar neoliberaal beleid niet veranderen.
Deze regering zal enkel wijken voor sociale strijd.
Wij hebben vertrouwen in het volk
Want dat is heel onze geschiedenis.
Wie heeft de eerste vakbonden uitgebouwd?
Het waren niet de liberalen en de separatisten
het waren de textielarbeiders van Gent en Kortrijk.
Wie heeft de geest van verzet en strijd binnengebracht in de arbeidersbeweging ?
Het waren niet de liberalen en de separatisten
het waren de mijnwerkers van de Borinage
Wie formuleerde de eerste politieke eisen binnen de arbeidersklasse ?
het waren niet de liberalen en de separatisten
het waren de arbeiders en ambachtslieden van Brussel.
En samen, die van Gent, die van de Borinage, die van Brussel, die van Antwerpen en die van Luik
samen hebben ze de arbeidersbeweging gemaakt,
samen hebben zij de arbeidersbeweging groot gemaakt,
nous sommes un, wij zijn één!

Neen, meneer Michel, en neen, meneer De Wever
het zijn niet de liberalen en de separatisten die het verbod op kinderarbeid hebben afgedwongen,
die de twaalfurenwerkdag hebben afgeschaft,
die het algemeen stemrecht hebben ingevoerd,
die betaald verlof en sociale zekerheid hebben veroverd.
Het is de arbeidersbeweging
En dat laten wij ons niet afnemen
Dat is geen geschiedenis, dat is actualiteit.
Want vandaag is het opnieuw de arbeidersbeweging die opstaat om haar rechten te verdedigen, en om een andere uitweg uit de crisis te eisen.
Vakbonden, studenten, cultuurscheppers, jongeren en ouderen, antiracisten en antifascisten, weerbare burgers van dit land: samen vormen wij het sociaal verzet.
En dat sociaal verzet zal de rechtse regering doen wijken!
Zeer bekijkenswaardig is de interventie van Raoul Hedebouw in het parlement:

(c) Kameraad Harko (noreply@blogger.com) at October 23, 2014 06:21 AM

gentblogt.be

Ook voor het Atheneum Mariakerke is sorry niet genoeg.

De leerlingen van het Koninklijk Atheneum Mariakerke willen de 11.11.11-actie van dit jaar niet zomaar voorbij laten gaan. In het teken van ‘Sorry is niet genoeg” gaan ze zelf aan de slag om voedselverspilling tegen te gaan. Ze hebben een oproep gedaan naar medeleerlingen om alle overschotten aan groenten en fruit, zoals appels en pompoenen, binnen te brengen.
Vrijdag 24 oktober zullen ze, samen met de leden van de ouderwerking, van de groenten soep maken, die dan in de speeltijd verkocht wordt voor 50 cent per kop. Van het fruit maken ze vers vruchtensap, om ook dat per glas te verkopen. Leerlingen die dat willen, kunnen hun fruit zélf mixen met de “fietsenmixer” of “sappentrapper”. Dat is een bakfiets waarop een blender gemonteerd is, die wordt aangedreven door de pedalen.

Om de aandacht te vestigen op de voedselverspilling, het duurzaamheidsvraagstuk en de nood aan gezonde voeding, houden de leerlingen van de eerste graad om 13.05 uur een heus ketelconcert. Niemand minder dan drummer Piet Jorens (van onder andere Charles et les Lulus) heeft deze 250 leerlingen daarvoor getraind.

De directie: “Toen enkele van onze leerkrachten met het idee op de proppen kwamen, zagen we dat als school onmiddellijk zitten. Onderwijs is meer dan kennisoverdracht, we moeten onze leerlingen ook bewust maken van de maatschappij waarin we leven, en en hen leren nadenken over de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd. Het motto van de school is niet voor niets “kritisch en dynamisch”.
Het enthousiasme waarmee een groot aantal leerlingen zijn schouders onder dit project heeft gezet, bewijst dat deze problematiek leeft onder de jongeren. We willen dan ook samen met hen geleidelijk werken aan een school die zijn leerlingen leert duurzaam om te gaan met de middelen waarover we beschikken.”

Bent u vrijdag rond één uur dus in Mariakerke, en hoort u een hels lawaai, schrik dan niet: het zijn de jongeren van vandaag die een sorry simpelweg niet genoeg vinden. En ze hebben groot gelijk.

(c) Gudrun at October 23, 2014 06:05 AM

Zwemmen

gent

Heeft u ook een foto voor deze rubriek? Mailen mag naar fotoredactie@gentblogt.be of u kunt uw foto ook kwijt op onze flickr-groep.

(c) Gudrun at October 23, 2014 06:02 AM

October 22, 2014

Michel Vuijlsteke

Links van 6 oktober 2014 tot 22 oktober 2014

Mud and Loathing on Russia-Ukraine Border – Bloomberg
“Hitler’s troops spent a night in this village and only one glass was broken,” he said in Surzhyk, the melodious mix of Russian and Ukrainian spoken by many residents of the area. Of the Ukrainian government, he said, “We should hang those fascists by their eggs from a birch tree.”

García Media → What’s state of tablet editions today?
The major changes for the tablet have taken place in three interrelated areas of frequency, a shift in the role of tablets within the media quartet and the fact that tablets are now both lean forward and lean back platforms.

These Veiled Figures of Bronze and Marble by Kevin Francis Gray Seem to Drip with Fabric | Colossal
Irish sculptor Kevin Francis Gray works primarily with bronze and marble to create idealized figures draped with fabric in the style of Neoclassical or Baroque figurative sculptures. Though, unlike gods or royalty that one might expect to see rendered in such incredible detail, Gray instead creates anonymous depictions of regular individuals he encounters near his studio in London, often people struggling with addiction or other difficult, real-world issues.

vivre l’écureuil
every time I astral project, I take the form of a squirrel. This was the tipping point for me. That’s when I knew I was truly meant to be a squirrel

“Zij kwam op mij af” | HLN Aalst
Tee hee hee: "Het was een symbiose van twee lichamen die bewogen op de muziek"

The post Links van 6 oktober 2014 tot 22 oktober 2014 appeared first on Michel Vuijlsteke's weblog.

(c) Michel Vuijlsteke at October 22, 2014 07:00 PM

Riddle me that

Het was vandaag vergadering / gesprek / uitleg bij fijne klant Colruyt. ‘t Zijn leutige vergaderingen, als ge tijdens de vergadering mensen ziet gaan van “hey, wacht even, maar dan kunnen wij dit!” en van ” en van “hela miljaar! dat wil zeggen dat dat dat mogelijk wordt!”, en ‘t is ook leutig om te kunnen tonen hoe ge uit rapporten die er redelijk droog uit zien en deux temps trois mouvements behoorlijk interessante dingen kunt halen.

Wat daarentegen minder was: de vergadering was in Hol Van Pluto, Voorbij Brussel, om 8u30. Acht uren dertig mijne mens! Dat wil dus zeggen: aanzetten op het werk om zeven uur ten allerlaatste, en dus om kwart na zes uit mijn nest en met de fiets naar het werk. Nu, da’s niet zo verschrikkelijk anders dan andere dagen: ik ben meestal wakker om zes uur, zelfs al lig ik nog in mijn bed tot anderhalf uur later. En ik had vannacht redelijk lang geslapen (in totaal 4 uur en 49 minuten).

En op weg naar Halle heb ik denk ik drie kwartier min of meer geslapen in de auto (sorry), tijdens de meeting was ik zo klaarwakker als klaarwakker kan zijn, en dan zijn we nog iets gaan eten (een degelijke hamburger bij Mag’s, met een meer dan degelijke geuze van Boon) en dan in het naar huis gaan heb ik zeker een uur geslapen in de auto (nogmaals sorry).

Nochtans: ik heb dan nog een paar uur proberen werken, maar ik heb het uiteindelijk nog voor vier uur opgegeven en ik ben naar huis gefietst. Het was enorm lang geleden dat ik nog zó moe was. Thuisgekomen, in mijn bed gevallen, meer dan twee uur geslapen, en nóg moe wakker geworden.

Zo. Weird.

Geen enkele fysieke activiteit doen, meer slapen dan anders, en toch doodmoe zijn.

The post Riddle me that appeared first on Michel Vuijlsteke's weblog.

(c) Michel Vuijlsteke at October 22, 2014 06:39 PM

Vandaag is het Gisteren van Morgen

Apparently, absolutely nothing. [Flickr]

Stijn Vogels posted a photo:

Apparently, absolutely nothing.

(c) Stijn Vogels at October 22, 2014 06:29 PM

gentblogt.be

‘Coming Home’: klassiek, ontroerend familiedrama

gent(1)De reporters van Stampmedia brengen een week lang verslag uit vanop het Film Fest Gent. Terwijl ‘Black Coal, Thin Ice’ van Diao Yinan meedingt voor de Grote Prijs, blijft het enige andere Chinese werk, Zhang Yimous ‘Coming Home’, ietwat onder de radar in de plus selectie. Onterecht, schrijft Louise (18): “Dit klassieke, ontroerende familiedrama is absoluut het bekijken waard.”

Na tien jaar gevangenschap slaagt Yanshi er in te ontsnappen uit het werkkamp waar hij vanwege de Culturele Revolutie heen is gestuurd. Hij zoekt meteen zijn vrouw Wanshu en dochter Dandan op. Dandan levert hem echter uit aan de autoriteiten, deels uit indoctrinatie, deels uit opportunisme.

cominghome

Wanneer na drie jaar de Culturele Revolutie ten einde komt en hij eindelijk verenigd hoopt te worden met zijn gezin, treft hij enkel een zwakke, verwarde vrouw aan. Wanshu blijkt aan geheugenverlies te lijden, te wijten aan traumatische stress en de val die ze drie jaar geleden had gemaakt bij zijn arrestatie.

“Wilt u graag een hapje blijven eten? Ja, blijft u toch. Ik ga meteen inkopen doen.”

Op de dag van zijn vrijlating wordt het Yanshi in een pijnlijk en bevreemdend gesprek langzaam duidelijk dat een verwarde Wanshu hem als een of andere kennis lijkt te zien en niet als haar langverwachte echtgenoot. Tegen de achtergrond van vergeelde muren, waar het lijkt alsof de tijd is blijven stilstaan sinds zijn vertrek, vat deze sterk geacteerde en ontroerende scène meteen alle pijnpunten samen van dit meeslepende Chinese familiedrama.

Zhang Yimous nieuwste werk laat op een bijzonder aangrijpende manier aanvoelen hoe verwoestend een regime kan tussenkomen in het leven van gewone mensen. De Culturele Revolutie is dan wel voorbij, de breuken die geslagen zijn in Yanshi’s gezin en dat van zovele miljoenen andere Chinezen worden wellicht nooit geheeld. Ook Wanshu’s amnesie symboliseert pijnlijk de wanhopige pogingen waarmee gewone mensen het trauma van de revolutie trachten te verdringen.

Beide protagonisten, die gekwetst en elk op hun eigen manier de geschiedenis proberen verwerken worden heel sterk neergezet door Gong Li (Wanshu), de regisseurs persoonlijke muze en Chen Daoming (Yanshi). De karakterschetsen hadden langs de andere kant dan weer net iets genuanceerder kunnen zijn. Beiden zijn wel erg perfect, treffen in niets schuld en zijn het toonbeeld van trouw en ware liefde. Enkel hun dochter Dandan weet dat gelukkig te verbreken door met haar verraad en boetedoening een net iets menselijker personage neer te zetten.

De verhaallijn van Coming Home is erg ontroerend, al is het bij momenten net iets te emotioneel en weinig vernieuwend. Naar het einde toe wordt de film soms wat traag en ook de muziekkeuze, verhaalopbouw en mise-en-scène is behoorlijk klassiek.

Toch laat dit historisch drama, dat volgens de Chinese media zelfs Steven Spielberg en Ang Lee (Life of Pi), aan het huilen heeft gebracht, je op een erg geslaagde en treffende manier kennismaken met het verdriet en de trauma’s die men liever wegstopt van de Chinese maatschappij.

© 2014 – C.H.I.P.S. StampMedia – Louise Willocx

(c) Redactie at October 22, 2014 03:07 PM

Sofinesse

Een selfie-dag bij de radio. #projectblogboek

Het duurde even, maar eindelijk is de eerste #projectblogboek-post er! Hoera! We zijn vertrokken! Eén van de ideëen in het blogboek van Lilith is om een week lang een foto te trekken van je ontbijt. Maar dat wilde ik jullie besparen, omdat ik mezelf elke ochtend yoghurt met havermout en wat fruit serveer. Boring as hell.

Maar ik vond het wel tijd om eens uit te leggen hoe mijn dag bij de radio er ongeveer uitziet. Ik krijg vaak de vraag ‘maar wat doe jij dan de rest van de tijd, als het niet je programma is?’ of  ‘Is dat eigenlijk wel een full-time job?’. Jij bent vast ook benieuwd hoe dat gaat, zo’n celebrity-job als radio maken. Spoiler: niet zoveel glamour, maar wel cool. Ik stel je voor: een doordeweekse werkdag uit het leven van Sofie, ofwel dinsdag 21 oktober.

badkamer

5u20: De slaap uit mijn ogen gewreven, een douche genomen maar nog niet echt klaar om een selfie te nemen. De klok in de badkamer heeft een smiley, maar op dat uur kan ik daar niet echt mee lachen. Het went niet, nee. (Maar nu weet je wel ineens wat mijn parfum is en dat ik dagcrème van de Aldi gebruik. Het is graag gedaan)

ontbijt

6u30: Aangekomen en geïnstalleerd op het werk. Ik ontbijt altijd op mijn bureau. Een ideaal moment om mails te lezen (die van mij, die van de luisteraars) en even door de krant te bladeren. Ik kijk ook mijn gemaakte voorbereidingen voor de Hits Van Vandaag na. Ben ik niets vergeten? Mijn programma begint pas om 8u30, maar ik moet de files voor zijn en dus neem ik genoeg marge. Beter safe than sorry. Bovendien heb ik ‘s morgens altijd nog werk. Als er nog tijd over is, begin ik al voor te bereiden aan de volgende HVV  of doe ik ander redactiewerk (voor andere programma’s).

technische voorbereiding

7u15: Ik duik in de opnamestudio, voor de laatste technische voorbereiding. Jingles klaarzetten, fragmenten in de juiste map placeren, de eerste mixjes maken en de timing van het eerste halfuur bekijken. Ik besef dat ik er verwaaid uitzie.

tandenpoetsen 1

7u45: Ik heb een paar vreemde gewoontes voor ik aan mijn programma kan beginnen. Mijn tanden poetsen is er daar eentje van. Ik kan anders gewoon niet in de studio…omdat ik raar ben.

mixpc

7u50: Even verhuizen naar een andere pc om de non-stop uren van de avond uit te mixen. Vanaf 19u is er geen presentatie meer bij Nostalgie, maar de classics lopen de hele nacht door. Die moeten dus ook wat proper aan elkaar gehangen worden.

wissel

8u30: Ik krijg de studio van collega Kevin. Die staat nog vroeger op, want De Vroege begint al om 6u! Een geslaagde selfie nemen ging wat minder vandaag, maar we hebben wel hard gelachen.

het is al licht begonnenschoenen

8u30 – 10u: De Hits Van Vandaag (my show!)

Anderhalf uur in de studio, ik kom er alleen maar uit om naar de wc te spurten. Als je naar mij zou luisteren, weet je nu ook dat ik nooit schoenen draag als ik presenteer. Raar, ik zei het al. Maar het is radio, dus het kan! Voor zover ik weet, zijn er wel geen andere collega’s met deze afwijking. (En ge moet al niet vragen van wie mijn zoon het heeft)

monteren peer

10u: Na het programma eet ik even een tussendoortje (fruit, ik ben kei goed bezig!) om daarna gewoon verder voor te bereiden aan het programma van morgen. Naast de inhoudelijke voorbereiding, zonder ik me ook even af in de montagecel. Om te monteren zowaar! Ha, dat had ge niet verwacht he!

lunch

12u: Lunchen met collega Stefan Ackermans. Soep en groenten, alweer goed bezig!

DJ meeting

12u30: De presentatoren verzamelen voor de DJ-meeting. We bespreken alles wat er gaat gebeuren tussen morgen en het eindejaar. Kleine hint: het wordt superleuk! Na anderhalf uur vergaderen, kruip ik weer achter mijn bureau. Er zijn twee collega’s ziek, dus iedereen doet een beetje extra werk om het op te vangen.

auto

15u: Tijd om naar huis te gaan. Want morgen is er een nieuwe dag die een beetje drukker en langer zal zijn. En ik weet het, ik zie er nu al uit alsof ik ter plekke in slaap kan vallen. Zo voel ik me ook.

Misschien had je gehoopt op meer BV’s (die zijn er wel, maar niet elke dag) of minder ‘ik kruip achter mijn computer om voor te bereiden’, mijn excuses daarvoor. Het was een rustige en normale dag, er zijn er ook andere. Maar dat is misschien voor een volgende keer (als is de kans groot dat ik dan volledig vergeet om foto’s te nemen)

Ik vind radio maken in ieder geval de max. En ik vermoed dat het geen verrassing is dat mijn favoriete moment natuurlijk tussen 8u30 en 10u zit, tijdens de Hits Van Vandaag.

Ik weet natuurlijk niet wie er allemaal luistert, maar jij misschien, morgen?

(c) Sofinesse at October 22, 2014 02:15 PM

gentblogt.be

Koks voor 1 dag gezocht

Het 11.11.11 comité van Gent-Sint-Pieters is dringend op zoek naar koks die thuis soep willen maken voor de ‘Soeper Soepactie’ op zaterdag 8 november. Vinden ze die niet, dan kunnen ze wellicht niet voldoen aan de vele bestellingen uit de buurt.

kokvoor1dagWAT doen we?
Een Soeper Soepactie waarvoor we soeperveel soep nodig hebben. Het Gentse 11.comité roept alle koks en hobbykoks op om de handen uit de mouwen te steken.

We hebben 1.000 liter soep nodig om aan de vraag uit de buurt te voldoen. Momenteel – 3 weken voor de actie – staat de teller nog maar op 325 liter…

WIE kan meedoen?
Alle geïnteresseerde hobbykoks en koks met het hart op de juiste plaats kunnen mailen naar kokvoor1dag@gmail.com of bellen naar Griet Deroo op 09 252 11 51 (voor 1 november). Zij informeert de koks voor 1 dag over alle verdere, praktische afspraken.

Wie de actie wil steunen door soep te kopen, mailt z’n bestelling best voor 5 november naar 11soep@gmail.com (5 euro voor 1 liter). We bezorgen je soep in verzegelde potten gratis aan huis in heel Gent.

HOE doe je mee?
Je maakt een 5-tal liter vegetarische soep– dus zonder balletjes, maar ook zonder kippen- of vleesbouillon – en zonder room (meer dan 5 liter mag natuurlijk ook).
Kom op zaterdag 8 november tussen 8:30 u. en 10 u. met je liters soep naar school de Sterre-Spits in de Maaltebruggestraat 185 in Gent.
Onze soepbezorgers brengen de bestellingen met de fiets aan huis en halen zo geld op voor de actie van 11.11.11.

WAAROM doen we het?
Soep maken – eventueel van onverkoopbare of minder verse groenten – is een concrete manier om het 11.11.11-thema van dit jaar op tafel te leggen: 1/3 van het voedsel wordt verspild. En dat terwijl 1 op 8 mensen honger lijdt. “Sorry” Is niet genoeg. Er moet dringend een beleid komen dat verspilling in elke schakel van de voedselketen tegengaat.

IN ‘T KORT
Word Kok voor 1 dag: meld je voor 1 november aan op kokvoor1dag@gmail.com
Geniet van soep t.v.v. 11.11.11: mail je gegevens en gewenste liters soep voor 5 november door naar 11soep@gmail.com

Meer informatie
www.nietgenoeg.be
www.11.be
Facebook: kok voor 1 dag

(c) Redactie at October 22, 2014 11:05 AM

Elke Decruynaere

Zeven gemeenten zijn officieel 'kindvriendelijk'

Label Kindvriendelijke stad

De Standaard - 22 Okt. 2014 - Veerle Beel

Gent, Hasselt, Mechelen, Meeuwen-Gruitrode, Sint-Niklaas, Turnhout en Wetteren mogen voortaan prat gaan op het label 'kindvriendelijke gemeente'. Nu nog de anderen.

Wereldwijd leeft de helft van alle kinderen en jongeren nu in steden. Verwacht wordt dat dit nog meer zal toenemen. De vraag is of er voor hen tussen al dat asfalt en beton voldoende plaats is. Of ze zich er veilig kunnen voortbewegen en of er nog leuke speelplekken in de openbare ruimte zijn. En, niet onbelangrijk, of de dienstverlening zich ook tot hen richt.

Zeven steden en gemeenten in Vlaanderen hebben er onder begeleiding van de Vereniging van Vlaamse Jeugddiensten werk van gemaakt en mogen zich voortaan 'kindvriendelijke gemeente' noemen. Dat is voor het eerst in Vlaanderen.

Jeugdbril

Twee jaar lang hebben de zeven hun beleid door een jeugdbril bekeken. Ze hebben kinderen en jongeren uitgebreid bevraagd en houden nu rekening met hun jonge inwoners in al hun beleidsbeslissingen. Niet alleen als het over jeugdwerk of kinderopvang gaat.

Zo is het geen toeval, zegt de Gentse schepen van Jeugd Elke Decruynaere (Groen), dat het nieuwe mobiliteitsplan van de stad Gent de auto zoveel mogelijk buiten de stad wil houden.

'Wij profileren ons al langer als kindvriendelijke stad. Uit een rondvraag bij de kinderen en jongeren bleek dat mobiliteit met stip hun eerste bekommernis is', zegt Decruynaere. 'Ze willen zich veilig in de stad kunnen voortbewegen. Als kindvriendelijke stad konden we dus niet anders dan voor de trage weggebruiker kiezen.'

Om de steden aantrekkelijk te houden voor jonge gezinnen, moeten die investeren in meer kinderopvang, meer scholen en meer betaalbare woningen. Decruynaere geeft toe dat er een probleem van capaciteit is in de stad. 'Er moet bijgebouwd worden. Dat kan niet anders, maar het is tegelijk een grote uitdaging: we moeten ervoor zorgen dat we het laatste groen en de laatste speelruimte niet kapotmaken. En we moeten ook capaciteit in ons hoofd vrijmaken voor kinderen en jongeren, zodat we hen niet ambetant vinden als ze buiten spelen.'

Gent behaalde het label van kindvriendelijke stad op eigen houtje. De andere zes deden dat onder begeleiding van de Vlaamse Vereniging van Jeugddiensten, die de toolkit nu vrijgeeft op haar website, zodat andere gemeenten er ook mee aan de slag kunnen.

Het netwerk van kindvriendelijke gemeenten bestaat al sinds 1996 elders in Europa, maar het is pas nu dat de labels ook bij ons worden uitgereikt. Dat gebeurde in het stadhuis van Antwerpen. De Vlaamse minister van Jeugd, Sven Gatz (Open VLD), reikte de oorkondes uit. Hij zei ervan overtuigd te zijn dat een goed beleid voor kinderen tegelijk een goed beleid is voor iedereen. 'De kinderen rekenen op ons, dat wij voor hen een betere wereld maken', meent Gatz.

www.vjb.be

 

Tags: 

(c) helenewets at October 22, 2014 09:45 AM

Fietsbult

Zomerwerven (2)

De werf van de tramlijnverlenging naar Zwijnaarde kreeg een tweede adem.
Het gaat weer vooruit.
Je kreeg maar nergens te lezen waarom fase één aan de kant van Zwijnaarde Dorp zo verdomd lang moest duren.

Het wegenontwerp aan de bibliotheek stelt me teleur.
Staduitwaarts moeten fietsers over de sporen rechtdoor, terwijl net hier een boog langs de bibliotheek geen omweg maar een bestemming was geweest:

19okt14, 11u49, Heerweg Zuid

19okt14, 11u49, Heerweg Zuid

Ik zie het dagelijks tafereel “ik ben een haastige tram en ik bel tot je aan de kant gaat staan” al voor me.
Gemiste kans.
Misschien was het hier mogelijk om het fietspad buitenom -lees: niet over de tramsporen te leiden.

13sep14, 17u35, Heerweg  Zuid

13sep14, 17u35, Heerweg Zuid

.

Nadeel: de overburen van de bibliotheek hebben dan maar een fietspad in één richting.
Toch lijkt me dit een oversteek die niet-assertieve fietsers (lees: bejaarden en ouders met kleine kinderen) zullen verachten of vermijden.
It’s a thin line between tram en trauma.

13sep14, 17u35, Heerweg  Zuid

13sep14, 17u35, Heerweg Zuid

Positief: de overgangen zijn prima vlak, geen boordsteengedoe meer:

19okt14, 11u49, Heerweg Zuid

19okt14, 11u49, Heerweg Zuid

Vanuit de Adolphe della Faillelaan is er een vlotte voorlopige overgang naar het fietspad:

13sep14, 17u26, Heerweg Noord

13sep14, 17u26, Heerweg Noord

Staduitwaarts is eerder “hindernissen voor gevorderden”:

19okt14, 11u48, Heerweg Noord

19okt14, 11u48, Heerweg Noord

De tweede zone op Heerweg Noord heeft een keurige fietsomleiding:

19okt14, 11u42, Rooskensstraat

19okt14, 11u42, Rooskensstraat


Voelt fietsend Zwijnaarde dat ook zo aan?

19okt14, 11u43, Vier Gekroondenstraat

19okt14, 11u43, Vier Gekroondenstraat

19okt14, 11u44, Schaarkensstraat

19okt14, 11u44, Schaarkensstraat


Tagged: Binnenring Zwijnaarde, fiets, fietsen, Gent, Heerweg-Noord, Heerweg-Zuid

(c) yves at October 22, 2014 06:30 AM

gentblogt.be

Onderhoudend sprookjesboek op muziek

Het was zondagavond weer drummen geblazen op het kleine podium van Kinky Star met het Belgisch-Nederlandse triphop collectief ‘Nunki’ op de planken. Actief sinds 2011 kwam de zeskoppige band zondagavond – niet vies van sfeermakerij, verkleedpartijen en enig theater – haar allereerste release voorstellen.

Het concert was opgevat als een try-out voor het ‘grote werk’ dat zich later op het jaar aandient. De debuutplaat, een 6 track EP, komt er in de loop van deze week aan. Het ‘uitproberen’ voor het Gentse publiek kon alvast op de nodige belangstelling rekenen. Beduidend meer volk in huis dan gebruikelijk op zondag. Ook voor het podium was het drummen voor een plaatsje.

nunki-ep-coverNunki wordt aangevoerd door de Antwerpse Hanne Torfs die ook bij ‘School is Cool’ achter de keys wordt gesignaleerd. De band werkte zich begin dit jaar een eerste keer in de belangstelling met een deelname aan Humo’s Rock Rally. Ondanks het spectaculaire pluimage dat la Torfs zich toen aanmat mocht dat niet meteen een weergaloos succes heten. Integendeel, in het juryrapport werd Nunki zowaar met het potsierlijke ‘Within Temptation’ vergeleken. Een mens zou van minder somber worden.

SONY DSC SONY DSC SONY DSC

Zo te zien heeft de band zich daar bijzonder weinig van aangetrokken. Ruim een half jaar en heel wat optredens verder is de eerste plaat (bijna) een feit. In Kinky Star maakte Nunki haar opwachting in oorlogskleuren -de bandleden hadden 50 tinten groen en rood in elkaars gezicht gekwakt- en met een flinke dosis zelfvertrouwen tussen de oren.
“Dit is een try – out, het mag vanavond nog verkeerd gaan maar toch liever niet…” liet Hanne Torfs zich ontvallen halfweg de set. Verkeerd ging het helemaal niet. De band – een 100% Nederlandse bezetting – speelde daarvoor op een te hoog niveau. De schoonheidsfoutjes waren net groot genoeg om opgemerkt te worden. Als je aandachtig genoeg was tenminste. Geen erg dus en de chanteuse, voor de gelegenheid gehuld in een Björk-achtige paardenharen outfit, hield haar zenuwenzonder al te veel moeite in bedwang.

De omschrijving triphop schiet tekort om het complexe universum van Nunki volledig te vatten. Het is meer dan dat; warm, verhalend, melodieus en sfeervol. Gelardeerd met samples en vocale uithalen. Zelden uptempo maar ook nooit op lullaby – niveau en met veel variatie tussen de nummers. Altijd een goede zaak als de voorradige etiketten tekort schieten, het wijst op een eigen geluid. Of minstens een verdienstelijke poging daartoe. Vervelen deed Nunki alleszins niet.
Als de band al ergens mee vergeleken mag (moet) worden dan denken we eerder aan ‘Ozark Henry’ en ‘SX’ dan aan de klassiekers van de triphop scene; Portishead, Massive Attack en consorten.

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC

De EP die er later op de week aankomt mag dan (slechts) zes nummers bevatten, het repertoire van Nunki is na drie jaar een stuk uitgebreider dan dat. Dat bleek zondag toen het podium pas verlaten werd nadat werkelijk alle nummers uit het Nunki – sprookjesboek aan bod waren gekomen. Dat boek in één ruk uitlezen kost je een uur en kwartier. Zoveel tijd had de band nodig om zich door het eigen werk te wandelen. Waarna een stormachtig applaus volgde. Generale repetitie geslaagd.
Hoogtepunten genoeg. ‘Hi To The Horse’ was daar zeer zeker één van. Veruit het meest potige nummer van de band al mag de kwalificatie ‘potig’ in deze met een (grote) korrel zout genomen worden. Het nummer kan je trouwens gratis downloaden via de dropbox account van de groep:
https://www.dropbox.com/s/uz484zm419nrvn1/Nunki%20-%20Hi%20to%20the%20Horse.mp3?dl=0

Wie de release show van de EP wil meemaken rept zich komende donderdag, 23 oktober, naar Antwerpen naar concertzaal ‘Het Klokhuys’. Tickets 10€. Vanaf die dag is de EP ook verkrijgbaar/te beluisteren via Itunes en Spotify.

Setlist 19/10: Paper Plane – Under BP – Horsemill – Blindfold – Olifant – Cont. Slope – Save Me From The Woods – Martha – The Bear – Exoskeleton – Marsaland – Polar Bear – Hi To The Horse – Little Astronaut (akoestisch) – Birds.

Meer informatie:
http://nunkimusic.wordpress.com
https://soundcloud.com/nunki
http://nunki.bandcamp.com

Nunki is:
Hanne Torfs (zang, keys) – Ruben den Brok (keys) – Thijs Jan van Hoek (gitaar) – Joerie Dekker (gitaar, percussie) – Ivo Schot (bas) & Erik Polet (drums).

(c) Wouter De Sutter at October 22, 2014 06:00 AM

Zuid

gent

Heeft u ook een foto voor deze rubriek? Mailen mag naar fotoredactie@gentblogt.be of u kunt uw foto ook kwijt op onze flickr-groep.

(c) Redactie at October 22, 2014 03:35 AM

October 21, 2014

Elke Decruynaere

Stad ondersteunt passiefbouw voor JNM en Natuurpunt

Elke Decruynaere - 22 oktober 2014 - Natuurgebied Bourgoyen

Schepen van Jeugd Elke Decruynaere plantte gisteren, samen met schepen Balthazar (sp.a), bij wijze van eerste steenlegging, een struik op de plek waar de Gentse afdeling van JNM en Natuurpunt samen een vaste stek zullen krijgen. Voor JNM-Gent, de grootste afdeling in Vlaanderen, betekent dit een serieuze verbetering. “JNM-ers zijn gebeten door de natuur. Ik ben er dus zeker van dat een verhuis van het JOC Gentbrugge, middenin een woonwijk, naar een locatie zoals hier aan de Bourgoyen, aan de rand van het natuurgebied, een grote stap vooruit is”, zegt schepen Decruynaere. Het gebouw wordt een passiefbouw en een voorbeeld van polyvalent en doordacht gebruik. JNM Gent en Natuurpunt zullen enkele lokalen gedeeld gebruiken. Stad Gent ondersteunt JNM hiervoor met een renteloze lening van €50.000 en een investeringssubsidie van €100.000. Natuurpunt krijgt een subsidie van €250.000. “Ik heb alvast een groot vertrouwen in een unieke samenwerking tussen de grootste afdelingen van een jeugdbeweging en een milieuorganisatie enerzijds en de stad anderzijds, om zo Gent mee kindvriendelijk en klimaatneutraal te maken”, besluit de schepen.

(c) helenewets at October 21, 2014 10:00 PM

Michel Vuijlsteke

Welkom in Zalandoland

Vanmorgen heeft meneer facteur een door met nieuwe schoenen op het werk afgezet, en 95% van alle reclame op het hele internet is Zalandoreclame geworden: gabba gabba, one of us, one of us. Tiens, en dat komt uit: de projectblogboek-opdracht voor vandaag is

9

 

Ach, ach. “Gezondheid en alles” is niet verkrijgbaar via wishlists, dus dan maar bij deze materiële zaken die ik heel graag zou hebben.

Modellen van dinosaurussen. Hoe schoonder en hoe groter hoe beter.

model1 2000953-spinosaurus-002 Trex-Bruckmann-1 tric

Opgezette beesten. Hoe leutiger hoe beter.

taxidermy_squirrel_with_pipe_and_moustache_by_amandas_autopsies-d4qqh5c squirrel_taxidermy_golf.7871004_std Taxidermy-Tea-Saturday-29th-October

Een Littlebits Korg dinges.

Gerief voor in de keuken: ik denk dat we nog een siphon nodig hebben voor schuimen en espuma en zo. En eigenlijk zou ik wel een Thermomix willen hebben. En een Pacojet.

Oh, en veel veel boeken. En nog duizend andere dingen. Ik moet er niet te veel over nadenken, over al wat ik nog zou willen hebben, of ik word lastig. :)

Elders over misschien hetzelfde

17.10.2014: Gênant | 15.10.2014: Work in progress | 13.10.2014: De beste | 12.10.2014: Interview | 10.10.2014: Niet goed bezig | 08.10.2014: Bureau | 06.10.2014: De laatste… | 05.10.2014: Hashtag projectblogboek

The post Welkom in Zalandoland appeared first on Michel Vuijlsteke's weblog.

(c) Michel Vuijlsteke at October 21, 2014 07:41 PM

Kerygma

I think I remember the film. #projectblogboek

Mijn koffiemachine doet raar. Ze maakt een vreemd geluid, reutelt een beetje en geeft dan een soort van klik.Terwijl ze gewoon koffie moet maken en niet moet klikken. En al zeker niet op een manier die mij ongerust maakt. Bovendien heeft niemand iets aan klikken, dat heb ik zo geleerd toen ik klein was.

Ongeveer één keer op twee doet de koffiemachine na de klik AUTOTEST in plaats van UW KOFFIE WORDT BEREID op het schermke. Dan vloek ik, luid, gemeen en met tranen in mijn ogen.
AUTOTEST is namelijk het meest afgrijselijke wat me kan gebeuren, ‘s ochtends. Behalve dan misschien sneeuw of Bart De Wever op de voorpagina van mijn gazet.

Ik ben op zoek naar een nieuwe koffiemachine, want ik vertrouw het zaakje niet meer.En als ik ‘s morgens geen fundamenteel vertrouwen kan hebben in de koffiemaker, dan kan ik evengoed gewoon op de grond gaan liggen en naar het plafond staren tot de dag weer voorbij is.

Het is simpel: ik wil een machine die bonen maalt. Dat is belangrijk, want ooit had ik zo’n espresso-gedoe, met een houder waar de koffie in moest, en dat was een geklungel met mijn ochtendonhandigheid. Bovendien heb ik graag de boontjes van de Mokabon, want die zijn lekker en ik kom daar ook zo graag.
Dus de machine moet bonen malen en dan een tas koffie maken. EN DAN KLAAR.

Maar dat bestaat niet, blijkbaar. Ik ben eind vorige week eens op prospectie geweest, toen ik een elektroboer passeerde op mijn vrijevrijdag-omzwervingen.
Er bestaan vier soorten koffiemachines, waarvan er drie geen bonen malen (ouderwetse koffiezetten, senseo-types die vreselijke koffie maken, george clooney-apparaten met pokkedure capsules) en dus geen optie zijn.

De vierde soort maalt wel bonen, maar doet tegelijkertijd ook nog veel meer: maakt zes soorten cappuccino, latté en macchiato, onder andere. Klopt cake-beslag, strijkt uw kleren, ontstopt uw toilet, vult uw belastingen in en zet de vuilbakken buiten op maandag. Onder andere.
Dat laatste staat niet in de gebruiksaanwijzing, maar het moet wel, want anders kan ik dus niet verklaren waarom zo’n machine een halve kubieke meter groot moet zijn, een half maandloon kost en 400 kilo weegt. Gij wel?

Enfin. Ik deed dit weekend bovenstaande tirade tegen mijn papa en vandaag heeft hij de koffiemachine opengevezen en grondig schoongemaakt en dat zal hopelijk wat uitstel geven. Ge moogt mee duimen, en ondertussen uw gouden tip voor een goede, eenvoudige machine in de commentaren achterlaten.

Dit was een inleiding. Ik drink koffie bij het ontbijt namelijk, en het ging over ontbijten in #projectblogboek en kijkeenvogeltje.

Voor de rest ben ik de saaiste ontbijter ooit, dus misschien nog best dat mijn inleiding wat uit de hand is gelopen.
De eerste maaltijd van de dag bestaat uit varianten op yoghurt, fruit, havervlokken en ahornsiroop. Of boterhammen met confituur of honing.

ontbijtkl

(Klikken maakt het prentje groter. Ik doe hier nogal mijn best voor jullie hé.)

Niet zo veel over te vertellen, maar #projectblogboek is #projectblogboek is #projectblogboek, dus nam ik vijf dagen lang foto’s. En ziehier het bewijs: varianten op yoghurt, fruit, havervlokken, ahornsiroop en boterhammen.

Afhankelijk van hoe vroeg ik moet opstaan is de belichting anders. En die keer in dat potje is als ik echt vroeg moet lesgeven: dan eet ik voor mijn les op school. Daar is ook koffie.

Dat is het, ik kan daar niet meer over vertellen zonder als een hippie te klinken met zelfgemaakte confituur en yoghurt van de boerderij.

Oh kijk, nu deed ik het toch.

**************
Dit is een post in #projectblogboek, geïnspireerd door het blogboek van Kelly.

3

(c) i. at October 21, 2014 07:39 PM

gentblogt.be

Acteur Oswald Versyp (75) is overleden

De acteur Oswald Versyp is op 75-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een slepende ziekte. Dat meldt de VRT dinsdag. De jongere broer van Nolle Versyp, die acht jaar geleden overleed, is bekend van televisieseries als ‘Thuis’, ‘Merlina’, ‘Recht op recht’, ‘Heterdaad’ en ‘De paradijsvogels’.

Lees meer in De Gentenaar

(c) Michel Vuijlsteke at October 21, 2014 03:39 PM

Boomtown wint Groenevent Award 2014

Op maandag 20 oktober werden in Mechelen de jaarlijkse Groenevent Awards uitgereikt. Deze Awards zijn een initiatief van OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, en belonen de festivals en events die werken aan duurzaamheid. Boomtown, hét pop- en rockfestival tijdens de Gentse Feesten won de Award in de categorie van middelgrote festivals. Aan de award is een geldprijs van 3.000 euro verbonden.

Boomtown Goes Green: Duurzaamheid als focus

Boomtown is een festival dat duurzaamheid hoog in het vaandel draagt. Sinds 2013 werkt het onder de naam Boomtown goes Green aan een integraal duurzaamheidsbeleid dat het festival de komende jaren nog groener moet maken.

Duurzaam denken is intussen een reflex geworden voor Boomtown: overal waar het kan, wordt de impact op het milieu in rekening gebracht. Twee jaar gelden werden herbruikbare bekers ingevoerd, waardoor de afvalberg significant kon worden gereduceerd. Er wordt ook gedrukt op gerecycleerd papier en met vegetale inkten. T-shirts van de medewerkers zijn gemaakt van gerecycleerd katoen. Waar het kan, wordt LED-verlichting gebruikt. Bij de catering voor artiesten en medewerkers wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzame en bij voorkeur lokale producten. Meer info op www.boomtowngoesgreen.be

De Groenevent Award

In de voorbereiding op het festival onderwierp Boomtown zichzelf aan de Groeneventscan, een duurzaamheidsbarometer voor festivals die door OVAM werd ontwikkeld. Maar liefst 90 andere festivals vulden dit festivalseizoen een scan in en maakten daarmee hun groene ambities kenbaar. maar het blijft niet bij groene voornemens alleen. Deze zomer kwam OVAM ook langs op Boomtown voor een inspectiebezoek en na afloop van het festival werd in functie van de rapportage opnieuw een scan ingevuld. Samen met een evaluatieformulier werd dit ingediend als kandidatuur voor de Groenevent Award.

Allemaal winnaars

Een jury van met experts uit de milieu- en evenementensector beoordeelde de ingediende dossiers. Per categorie werden drie finalisten geselecteerd. In de categorie middelgrote festivals nam Boomtown het op tegen Ieperfest en Crammerock. Het was uiteindelijk Boomtown die met de prijs ging lopen. Mekitburn (Vilvoorde) won bij de kleine festivals en Dranouter kaapte de prijs voor grote festivals weg. Uit het jury-rapport: “Boomtown ontwikkelde een meerjarenvisie met daarin duurzame basisprincipes zoals afvalpreventie, recyclage en hergebruik én het sensibiliseren van bezoekers en festivalmedewerkers.”

Meer weten

De Groenevent Awards: www.groenevent.be
Algemene info over Boomtown: www.boomtownfestival.be
Het duurzaamheidsbeleid van Boomtown: www.boomtowngoesgreen.be
Het project BoomBar: www.boombar.be

(c) Gudrun at October 21, 2014 03:07 PM

Gent krijgt als een van de eerste steden erkenning als kindvriendelijke stad

Voor het eerst in Vlaanderen is het label ‘Kindvriendelijke Steden en Gemeenten’ uitgereikt. Het label met internationale traditie bekroont steden en gemeenten die de rechten van het kind (0 tot 18 jaar) meenemen in hoe ze beleid voeren. En dat in het jaar dat het kinderrechtenverdrag zijn 25ste verjaardag viert.

‘Dit label is een erkenning voor het reeds geleverde werk van het volledige college van burgemeester en schepenen en alle stadsdiensten’, zegt schepen Elke Decruynaere. ‘Vandaag is geen eindpunt, maar net het begin van een periode waarin we een versnelling hoger willen gaan om Gent verder uit te bouwen tot een kind- en jeugdvriendelijke stad. De kindersecretaris, die eind dit jaar wordt aangesteld, zal mee aan de kar trekken. Begin 2015 wordt het beleidsplan ‘Gent: Kind- en jeugdvriendelijke stad’ gelanceerd. Het plan zal 14 speerpunten bevatten waarop gewerkt zal worden om Gent kind- en jeugdvriendelijker te maken. Dit is geen plan van één schepen, maar een stadsbreed gedragen plan waar alle leden van het college bij betrokken zijn.’

Een jury die bestaat uit UNICEF België, het Kinderrechtencommissariaat, VVSG, Demos, VVJ, Hogeschool Gent, Europees Netwerk Kindvriendelijke Steden en een expert lokaal jeugdbeleid beoordeelde van elke stad en gemeente een portfolio. Het portfolio geeft een beeld van het traject dat ze samen met kinderen en jongeren al aflegden, hoe kindvriendelijk ze nu zijn en hun engagement voor de toekomst. Specifiek voor Gent prees de jury het streven naar structurele verankering van kindvriendelijkheid doorheen de verschillende stadsdiensten, de aanstelling van een kindersecretaris met een stevig mandaat om kindvriendelijkheid op te volgen en prominente aandacht in het dossier voor onderwijs en uitstroom.

‘Gent is een aantrekkelijke stad, kijk maar naar de studenten die er na hun studies blijven wonen. Toch trekken jonge gezinnen nog al te vaak weg uit de stad, omdat ze het geen plek vinden om kinderen te laten opgroeien. Er is dus nog werk aan de winkel. Door in te zetten op een kind- en jeugdvriendelijk Gent willen we deze tendens ombuigen. Ook jongeren moeten voldoende plaats krijgen en hun ding kunnen doen’, besluit Elke Decruynaere.

‘Aan de vooravond van de 25ste verjaardag van het Kinderrechtenverdrag zijn we bijzonder blij dat het internationaal label ‘Kindvriendelijke Steden en Gemeenten’ ook in Vlaanderen leeft. Het label bekroont ambitieuze steden of gemeenten die permanent streven om hun stad kindvriendelijker te maken. De erkenning betekent dus niet dat er geen marge voor verbetering of vernieuwing zou zijn. Deze steden en gemeenten denken structureel na over het belang van kindvriendelijkheid. Ze luisteren naar de inbreng van kinderen, stellen zichzelf constant in vraag en spreken een engagement uit. Een kindvriendelijke stad of gemeente is in beweging en zeker geen statisch gegeven’, aldus Michel Lorge, algemeen directeur a.i. van UNICEF België.

Vlaams minister van Jeugd en coördinerend minister Kinderrechten Sven Gatz vond het belangrijk om de bekroonde steden en gemeenten persoonlijk hun oorkonde te overhandigen: ‘Hoe kindvriendelijker de steden en gemeenten zijn, hoe leefbaarder ze voor iedereen worden. Een gemeente of stad die voor kinderen aangenaam om in te leven is, is verkeersveilig, biedt ruimte voor spel en recreatie, heeft aandacht voor het leefmilieu en beschikt over een goede culturele en jeugdinfrastructuur. Dat zijn stuk voor stuk zaken waar alle mensen hun voordeel mee doen. Daarom ben ik blij dat steeds meer lokale besturen het label van kindvriendelijkheid willen behalen. Vanuit mijn beleid wil ik graag steden en gemeenten aanmoedigen hierop in te zetten.’

Bruno Vanobbergen, Vlaams Kinderrechtencommissaris is verheugd dat net in het jaar waarin het kinderrechtenverdrag zijn 25ste verjaardag viert, voor de eerste keer in Vlaanderen het label kindvriendelijkheid wordt uitgereikt: ‘Een kindvriendelijke stad of gemeente zet de kinderrechten om in concreet beleid dat kinderen en jongeren ten goede komt. Op alle terreinen waar kinderen en jongeren mee in aanraking komen, mee bezig zijn of van wakker liggen. En meer dan alleen kinderen en jongeren. Dat is de sterkte van de keuze voor kindvriendelijk beleid, dat het niet alleen kinderen en jongeren ten goede komt. De kinderrechten zijn een vertaling van de mensenrechten. Kindvriendelijk is dus mensvriendelijk, een prima barometer voor goed lokaal beleid.’

‘Steden en gemeenten die ook voor de titel willen gaan, kunnen zich tegen 2016 klaarstomen. Dat kan op eigen houtje, met alle info die ze vinden op www.kindvriendelijkestedenengemeenten.be, of onder begeleiding van VVJ. De internationale beweging Child Friendly Cities ontwikkelde een toolkit die steden en gemeenten helpt om hun staat van kindvriendelijkheid op te maken en hun strategie voor de komende jaren te bepalen. Wij vertaalden dit instrumentarium naar de Vlaamse context en hebben de voorbije jaren een aantal steden en gemeenten begeleid die nu het label hebben gehaald,’ aldus Kaï Van Nieuwenhove, directeur VVJ vzw.

Om in aanmerking te komen voor het label maakte een ruime groep van ambtenaren en beleidsmakers samen met kinderen, jongeren, hun verenigingen en het middenveld een staat van kindvriendelijkheid op van hun gemeente.

In de ene gemeente maakten kinderen en jongeren zich zorgen over hoe ze zich veilig kunnen verplaatsen in de gemeente, in de andere kwam naar voren dat ze graag willen betrokken worden bij keuzes die de gemeente maakt. Met het label engageren de steden en gemeenten zich om hier de komende zes jaren aan te werken.

(c) Gudrun at October 21, 2014 03:06 PM

R4 één nacht afgesloten voor werken knooppunt Schansakker in Oostakker

In de nacht van vrijdag 24 of zaterdag 25 oktober gaat de R4 ter hoogte van knooppunt Schansakker in Oostakker dicht. Tussen de Kennedylaan en de op- en afrit Oostakker zal in beide richtingen geen verkeer mogelijk zijn. Het nachtwerk is nodig om de nieuwe brug over de R4 te bouwen.

Nachtwerk voor bouw brug

In de nacht van vrijdag 24 op zaterdag 25 oktober van 22u tot 6u bouwt de aannemer een metalen constructie over de R4. Deze stelling is nodig om in de komende weken de bekisting voor de nieuwe brug te bouwen.

Omleidingen

De R4 wordt in beide richtingen afgesloten tussen de Kennedylaan en de op- en afrit Oostakker.

De omleiding voor verkeer richting Oostakker loopt via de afrit 3 (Gent/Lochristi), N70, Drieselstraat, Sint-Laurentiuslaan, Oostakkerdorp, Langerbruggestraat en R4 (John Kennedylaan).

De omleiding voor verkeer richting Destelbergen loopt via de Langerbruggestraat, Pijphoekstraat, Oostakkerdorp, Sint-Laurentiuslaan, Drieselstraat, N70 en oprit 3 naar R4.

Achtergrond

Alle vrachtverkeer voor de industriezone Oostakker I rijdt nu naar de N70 en de R4 via de woonstraten Drieselstraat en Smalleheerweg. De straten ten zuiden van de R4 kampen met veel sluipverkeer. Om deze woonstraten te ontlasten en om een betere ontsluiting te verzekeren voor de industriezone Oostakker I, bouwt het Agentschap Wegen en Verkeer een nieuw op- en afrittencomplex op de R4.

De op- en afrit van de R4 richting Gent-Zeehaven is al gerealiseerd. In de huidige fase worden twee bruggen over de R4 en een nieuwe op- en afrit (richting Destelbergen) aangelegd. Daarnaast wordt de bestaande brug over de R4 aan de Eksaardserijweg gesaneerd.

(c) Gudrun at October 21, 2014 03:05 PM

“Onegin”: ongelofelijk ontroerend ballet in de Opera

Vorige week zondag stapte ik in de namiddag fluks met een vriendin de Kouter over: we gingen kijken naar het ballet “Onegin” door OperaBallet Vlaanderen, en ik had er gigantisch veel zin in. Een dikke twee uur later kwam ik buiten, overdonderd en met tranen in de ogen. En aan de zakdoeken links en rechts te zien, was ik lang niet de enige.

Onegin is klassiek ballet van het zuiverste water: baljurken en pliés, pirouettes en zweefsprongen, en de obligate elegant gekrulde armen. De knappe muziek vanuit de orkestbak, waar het orkest van de opera het beste van zichzelf stond te geven, versterkt die indruk alleen maar. En dan trekt het woordeloze verhaal zich op gang, en word je meedogenloos meegezogen. Anna Karenina meets Gone with the Wind, met een stevige scheut Pride and Prejudice en Wuthering Heights. Prachtige kostuums, een indrukwekkend en inventief decor, en vooral de ademloze dansen.

Bij de creatie in 1965 door het Stuttgarter Ballett gold Onegin al meteen als ‘een nieuwe klassieker’. Eigentijds en universeel, met getormenteerde personages van vlees en bloed.

onegin

Het werd een verhaal over de naïeve Tatjana en de blasé dandy Jevgeni Onegin, twee mensen die zich van nature tot mekaar aangetrokken voelen, maar in haast parallelle werelden leven. De timing van hun toenaderingen is nefast. Wanneer Tatjana hem in een plattelandssetting haar liefde bekent, wuift Onegin haar gevoelens weg met zijn mondaine arrogantie. Nadat Onegin zijn vriend Lenski doodt in een duel, vertrekt hij noodgedwongen – zij het met een gekweld geweten. Bij zijn terugkeer, drie jaar later, zijn de rollen omgekeerd. Tatjana is intussen een dame van stand geworden, de eega van een prins uit de hoge adel. Onegin vreet zich op van spijt omdat zij haar eed van trouw niet wil verbreken. De ingrediënten bij uitstek voor een episch liefdesverhaal, en dat krijg je in drie actes.

Toen de tweede keer het doek viel, keken de vriendin en ik vol ongeloof naar elkaar: wat we net gezien hadden, kon toch niet waar zijn?!?? We vonden het jammer dat er een pauze was, en wilden weten hoe het afliep. Wie denkt dat ballet per se oubollig moet zijn, is er aan voor de moeite: dit was drama van de hoogste plank, met een stevige dosis suspens.

Daarnaast wordt het ook nog eens magistraal gedanst. Hoofdrolspelers Wim Vanlessen en Aki Saito dansen niet voor niets al twintig jaar samen, en dat perfect op elkaar ingespeeld zijn, dat merk je bij elke pas. Net dàt maakt het verhaal zo geloofwaardig.

John Cranko’s ballet Onegin, gebaseerd op de gelijknamige novelle van Poesjkin, werd een instant succes dankzij zijn intrigerende en uitdagende pas de deuxs. Voor het eerst wordt dit ballet uitgevoerd met muzikale begeleiding van het Symfonisch Orkest Opera Vlaanderen onder leiding van de jonge Britse dirigent Dominic Grier die hiermee zijn Belgisch debuut maakt.

Helaas wordt de voorstelling niet meer gespeeld in Gent, maar u kan wel nog terecht in Antwerpen. Alle info vindt u op de site van OperaBallet.

(c) Gudrun at October 21, 2014 01:58 PM

‘Still the Water’: voor geduldige kijkers

gent(1)De reporters van Stampmedia brengen een week lang verslag uit vanop het Film Fest Gent. Emily (22) ging naar de Japanse film ‘Still the Water’ van regisseuse Naomi Kawasa. Die prent neemt deel aan de officiële competitie en was ook genomineerd voor de Gouden Palm op het filmfestival in Cannes. “De prijs voor het grootste geduld gaat hier echter naar de kijker.”

In ‘Still the Water’ volgen we twee tieners in hun zoektocht naar volwassenheid op het Japanse eiland Amami waar traditie en respect voor de natuur nog volop aanwezig zijn. De ouders van de 16-jarige Kaito (Nijiro Murakami) zijn gescheiden en veel aandacht krijgt hij thuis niet. Hij zoekt steun en troost bij zijn vriendinnetje Kyoko (Jun Yoshinaga). Zij worstelt echter met de terminale ziekte van haar moeder en haar gevoelens.

Tijdens een dansfeest ontdekt Kaito dan ook nog eens het op zee drijvende lijk van een onbekende getatoeëerde man. Maar is het wel een onbekende?

stillthewater

Één van de eerste dingen die we te zien krijgen, is een scène waarin een geit geslacht wordt. Dat gebeurt niet zoals in Hollywood, met een groot mes, snel en flitsend. Een geit doden gebeurt met een klein mesje, liters bloed en het duurt tergend lang. Het geeft ons meteen een idee van de documentairestijl van regisseuse Naomi Kawase, waarbij geen detail je wordt bespaard. Niet geschikt voor gevoelige zieltjes of nuchtere magen.

De film neemt rustig de tijd om zijn verhaal te vertellen over leven en dood en al wat daartussen zit. Je ziet de twee tieners groeien, leren en antwoorden vinden op hun levensvragen. Wat komt er na de dood? Zo heeft Kyoko een conversatie met haar moeder over ziek zijn. De moeder zegt onder meer dat op het vasteland mensen die ziek zijn nog zo lang mogelijk willen blijven leven. “Kan je je dat voorstellen?”, vraagt ze vervolgens aan haar dochter.

‘Still the Water’ is een prent van weinig woorden en de repliek van de personages beperkt zich vaak tot een simpele “hmm”. Zo veelzeggend als de stilte is doorheen de film, zo nietszeggend zijn dikwijls de gezichtsuitdrukkingen van de hoofdrolspelers. Kawase koos ervoor om de het decor te laten spreken, met prachtige ruwe landschappen en beelden van de zee.

Diezelfde zee is trouwens meer dan de plaats délict van een moord. Het is een oerkracht: nu eens sereen en hemelsblauw, dan weer grijs en dreigend en uiteindelijk allesverzwelgend.

In deze poëtische coming-of-age film is tijd een ongedefinieerd begrip en ontplooit het verhaal zich aan het tempo van een bloem in bloei. Als je geduldig kan genieten van prachtige landschappen en de moeite wil doen om de symboliek in je op te nemen, is het een aanrader. Ben je eerder het ongeduldige type dat duidelijkheid wenst, dan stel je jezelf hiermee op de proef.

© 2014 – C.H.I.P.S. StampMedia – Emily Van Campenhout

(c) Gudrun at October 21, 2014 09:06 AM

Outletcenter The Loop loopt jaren vertraging op

Het veelbesproken factory outletcenter dat tussen de hallen van Flanders Expo en Ikea op The Loop moet verrijzen zal er niet staan voor 2018. Het project loopt alweer vertraging op. Eerst moet er een nieuwe parking zijn en moet de grote lus voor tram 1 er liggen.

Lees meer in De Gentenaar

(c) Michel Vuijlsteke at October 21, 2014 06:59 AM

De nachtbus is er weer!

Sinds 17 oktober is er weer een nachtbus in Gent. De acht belangrijkste lijnen rijden tot 1u ‘s nachts. Dit werd uitbundig gevierd op de 8 bussen in aanwezigheid van prominenten.

141019_002 141019_003

Aan het verzamelpunt op het Woodrow Wilsonplein (Zuid) werden de eerste reizigers verdeeld over de bussen. Op elke bus was er een muziekgroep, zoals een operazangeres, een rapper, accordeonist,…

141019_005 141019_006

Om 23u30 vertrokken de 1ste nachtbussen met de muziekgroepen en de vele enthousiaste reizigers. De reizigers op de N70 naar Oostakker luisterden naar Vlaamse rap van Steven Heyse die nog heeft deelgenomen aan Belgium Got Talent. ‘

141019_001 141019_004

(c) Redactie at October 21, 2014 06:31 AM

Fietsbult

Blue je veux

Europa komt eindelijk uit zijn kot, het mobiliteitskot.
BiTiBi is een Europees proefproject over combinatievervoer met fiets en trein.
Er is voorlopig weinig output, dat zie je op de site.
België is één van de -geen grap!- regio’s met deelproefprojecten.
Ze bedoelen: België is één van de stedelijke gebieden, dat klopt.
Gent en Luik krijgen de eerste aandacht.
Vorige week hield BiTiBi een workshop over fietsinfrastructuur rondom het Sint-Pietersstation.
Er werd gezocht naar de prioriteiten.
Dat werd een serieuze waslijst.

Blue-Bike is een van de peilers van BiTiBi.
Wie voor het eerst in Gent Sint-Pieters aankomt moet ferm zoeken om -bochtede Blue Bikes te vinden: ze staan achteraan.
Niet al het NMBS-personeel weet ze staan.
En je oriëntatie moet zéér wetenschappelijk ontwikkeld zijn om van daaruit de weg naar het stadscentrum te vinden.
Kortom: de zichtbaarheid van het project/product is zo goed als nihil.
Zoals elke bakkerszoon weet: een taart moet in de etalage liggen, of ze verkoopt niet.
Dampoortstation toont hoe het moet.
Er liggen daar twéé rechthoekige taarten in de etalage:

15okt14, 10u05, Dampoortstation

15okt14, 10u05, Dampoortstation


Hier is over nagedacht.
Wie van de trein stapt kan er niet naast kijken.
15okt14, 10u05, Dampoortstation

15okt14, 10u05, Dampoortstation

Het schilderwerk van de containers was deels zomernachtwerk:

07sep14, 23u47, Dampoortstation

07sep14, 23u47, Dampoortstation

07sep14, 23u47, Dampoortstation

07sep14, 23u47, Dampoortstation

07sep14, 23u48, Dampoortstation

07sep14, 23u48, Dampoortstation


Tagged: BiTiBi, blue-bike

(c) yves at October 21, 2014 06:30 AM

gentblogt.be

Vanuit de hoogte…

gent

Heeft u ook een foto voor deze rubriek? Mailen mag naar fotoredactie@gentblogt.be of u kunt uw foto ook kwijt op onze flickr-groep.

(c) Redactie at October 21, 2014 05:02 AM

October 20, 2014

Elke Decruynaere

Gent wint label Kindvriendelijke Stad

Elke Decruynaere - 21 oktober 2014 - Stadhuis Antwerpen
 

Samen met zes andere Vlaamse steden en gemeenten mag Gent zich de volgende 6 jaar kindvriendelijke stad noemen. Afgelopen dinsdag mocht schepen van Jeugd Elke Decruynaere het label in ontvangst nemen van minister van Jeugd Sven Gatz (Open VLD). “We timmeren aan de weg om Gent kindvriendelijker te maken", zegt schepen Decruynaere. "We krijgen bijvoorbeeld vaak signalen van kinderen en jongeren dat mobiliteit steevast hun eerste zorg is. We kiezen er als stadsbestuur bijgevolg voor om meer te investeren in trage wegen en meer auto’s uit de stad te weren via het mobiliteitsplan.” Specifiek voor Gent prees de jury het streven naar structurele verankering van kindvriendelijkheid doorheen de verschillende stadsdiensten en de aanstelling van een Kindersecretaris met een stevig mandaat om kindvriendelijkheid op te volgen “Dit label is een erkenning voor het reeds geleverde werk van het volledige schepencollege en alle stadsdiensten. Vandaag is geen eindpunt, maar net het begin van een periode waarin we een versnelling hoger willen gaan om Gent verder uit te bouwen tot een kind- en jeugdvriendelijke stad”, besluit de schepen.

Tags: 

(c) helenewets at October 20, 2014 10:00 PM

gentblogt.be

F.A.C.T.S.

Vroeger zag je de vreemde vogels iets meer in het centrum lopen, toen de F.A.C.T.S beurs nog in het ICC gehouden werd. Sinds een behoorlijk aantal jaar wordt de beurs rond comics, sci fi en anime in Flanders Expo gehouden, en zelfs daar barst het alweer bijna uit zijn voegen. De grote zaal en twee bijzalen waren bijzonder goed gevuld, met heel veel gewoon geklede mensen, maar ook een pak cosplayers, en mensen die het gewoon leuk vinden om verkleed te komen. Vooral in de Fan Village is het leuk om rond te kijken.

Wij stuurden twee jonge fotografen op pad (10 en 7, noem ze gerust gewoon jongens met een fototoestel), en zij kwamen terug met de volgende beelden voor u.

IMG_2281-groot IMG_2269-groot IMG_2201-groot IMG_2233-groot IMG_2263-groot IMG_2264-groot IMG_2261-groot IMG_2262-groot IMG_2260-groot IMG_2259-groot IMG_2258-groot IMG_2256-groot IMG_2254-groot IMG_2247-groot IMG_2246-groot IMG_2245-groot IMG_2244-groot IMG_2243-groot IMG_2242-groot IMG_2241-groot IMG_2240-groot IMG_2239-groot IMG_2238-groot IMG_2237-groot IMG_2236-groot IMG_2232-groot IMG_2231-groot IMG_2230-groot IMG_2229-groot IMG_2228-groot IMG_2227-groot IMG_2216-groot IMG_2217-groot IMG_2218-groot IMG_2219-groot IMG_2220-groot IMG_2223-groot IMG_2226-groot IMG_2214-groot IMG_2213-groot IMG_2212-groot IMG_2211-groot IMG_2210-groot IMG_2208-groot IMG_2207-groot IMG_2285-groot IMG_2198-groot IMG_2199-groot IMG_2200-groot IMG_2204-groot IMG_2205-groot IMG_2283-groot IMG_2280-groot IMG_2279-groot IMG_2278-groot IMG_2272-groot IMG_2271-groot IMG_2265-groot IMG_2267-groot IMG_2268-groot IMG_2270-groot

(c) Gudrun at October 20, 2014 08:29 PM

Michel Vuijlsteke

Onmisbaar

Er gaan hier ten huize regelmatig dingen verloren. Meestal is dat mijn eigen schuld, maar nog meestaller steek ik de schuld op iemand anders. Zo ben ik op dit moment een schrijfstok kwijt, die waarschijnlijk uit mijn binnenzak is gevallen toen ik mijn jas ergens gelegd heb en de binnenzakrits niet dicht had gedaan, en ben ik ook mijn Kindle kwijt, die waarschijnlijk uit mijn buitenzak gevallen is terwijl ik in de auto zat.

Zucht. Sandra en Zelie zijn boodschappen gaan doen, ze gaan in het voorbijgaan eens kijken in de auto om te zien of die Kindle er niet ligt, tussen stoel en vloer ergens. Ik had hem in ieder geval nog zaterdag, toen we naar ISPC trokken (onverrichterzake terug gekomen: we mochten wel binnen om ons te vergapen aan al de dingen die we wilden kopen, maar bij gebrek aan BTW-nummer mochten we niets kopen, dedjuë) — net zoals ik altijd mijn Kindle meeheb als ik om het even waar naartoe ga.

Net zoals ik altijd een boek meehad, toen ik nog geen Kindle had. Wat mij naadloos brengt tot opdracht nummer 8 van projectblogboek:

8

Boeken zijn onmisbaar voor mij. En de manier waarop ik de overgrote meerderheid van mijn boeken lees tegenwoordig, is op product/dienst/voorwerp Kindle.

Heel erg veel is daar niet over te vertellen: het voorwerp Kindle zag ik voor het eerst op mijn oud werk, waar er in 2008 een Kindle van de allereerste generatie lag, bij de andere toen-te-hebben gadgets (zo’n nutteloos plastieken beest dat notificaties gaf en zijn oren kon beweren, zo’n vierkantig ding in een beanbag waar kleine zwartwit-apps op konden, dat soort dingen). Gekocht in de VS, want niet te kopen in Europa (een liedje dat nog vaak zou voorkomen), en een erg lelijk voorwerp, vond ik toen:

kindle2

…en weinig gebruiksvriendelijk: traag, verwarrende controls (een jog dial, een streep rechts van het scherm als progress bar dacht ik, een onhandig keyboard), en een lelijk scherm. Oh, en uiteraard waren niet alle boeken er op te lezen.

Nu ik er over nadenk, weet ik eigenlijk niet meer waarom ik minder dan een jaar later een Kindle 2 gekocht heb. Dat moest toen ook weer via allerlei kunstgrepen wegens enkel in de VS verkrijgbaar, maar toen ik hem uiteindelijk in handen had, was ik er machtig content van.

Het is een paar minuten gewoon worden aan het scherm, en dan is het precies zoals een papieren boek lezen, en even later wordt het veel beter dan een papieren boek. Een papieren boek, zeker als het een dik boek is, laat u geen moment vergeten dat ge een boek aan het lezen zijt: het gewicht, de pagina’s, de rug die riskeert te breken, etc, etc. En in bed is het nog erger: daar lees ik graag zonder bril, en omdat ik zo slecht zie dat ik bijna met mijn ogen op de pagina moet zitten, is het een hele miserie van bladzijde lezen, linkerbladzijde lezen, boek draaien, hoofd draaien, rechterbladzijde lezen, bladzijde omslaan, boek draaien, hoofd draaien, hand die moe wordt, aaargh.

Niet zo met die Kindle: lezen, klik volgende bladzijde, lezen, klik volgende bladzijde, herhaal. En een boek van tien of tienduizend bladzijden weegt even veel, met name: bijna niets.

Komt daar nog eens het gemak bij van nooit te vergeten waar ge in een boek zit, een ingebouwd woordenboek, notities: een groot gemak allemaal.

Een paar jaar later heb ik de volgende versie gekocht (omdat ik mijn oude kwijt was, dacht ik, maar hij is dan een paar maand later weer uitgekomen), en een paar jaar daarna de Paperwhite (omdat er een ingebouwde leeslamp in zat, en alweer voeten in de aarde), en dat toestel zou ik om het even wie aanraden die graag leest.

En nu ga ik binnenkort een Kindle Voyage hebben, jazeker, weer met voeten in de aarde. Met mijn ogen toe gekocht. Zo. En da’s dan wel weer genoeg reclame voor deze week, me dunkt.

 

The post Onmisbaar appeared first on Michel Vuijlsteke's weblog.

(c) Michel Vuijlsteke at October 20, 2014 06:43 PM

gentblogt.be

UGent reageert op besparingen en verhoging studiegeld

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits maakte deze morgen de exacte verhoging van het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs bekend. In een eerste reactie melden rector Anne De Paepe en vicerector Freddy Mortier dat zij de extra inkomsten die de UGent uit het verhoogde studiegeld verwerft, gericht willen investeren in acties die de verdere democratisering en excellentie van de universiteit bevorderen. “Zo komt de verhoging van het studiegeld toch bij de studenten terug.”

Eerst en vooral herhalen rector De Paepe en vicerector Mortier dat de UGent betreurt dat er op onderwijs bespaard moet worden en dat de studenten en hun ouders een hogere bijdrage moeten leveren. “Onderwijs kan je immers niet louter als een uitgave zien; het is een investering in de toekomst van onze samenleving.”

Nadat eerder al duidelijk geworden was welke besparingen de Vlaamse regering aan de universiteiten en de hogescholen oplegt, maakt de beslissing over het studiegeld het financiële plaatje voor het hoger onderwijs compleet. De Universiteit Gent is nog volop bezig met de verwerking van de cijfers in haar begroting voor 2015 en de daaropvolgende jaren, maar neemt zich daarbij alvast het volgende voor:

Pleidooi voor duidelijke beleidsvisie
Besparingen kunnen niet zomaar lineair doorgetrokken worden, maar moeten kaderen in een beleidsvisie en duidelijke keuzes reflecteren. Daarvoor pleitte rector Anne De Paepe al uitdrukkelijk in haar toespraak in september bij de opening van het academiejaar in Gent. De besparingen moeten gepaard gaan met meer autonomie en minder planlast, zodat de universiteiten zich ten volle op hun kerntaken onderwijs en onderzoek kunnen concentreren.

Zo kunnen ook maatregelen genomen worden die niet altijd meteen becijferd kunnen worden, maar die toelaten om de middelen efficiënter in te zetten om zo de onderwijs- en onderzoeksdoelstellingen te bereiken. Voorbeelden daarvan zijn een vermindering van de administratieve lasten, het inperken van de al te ver doorgeschoten flexibilisering van studietrajecten, de overdreven papierwinkel die rond het accreditatiesysteem hangt, het aanbod van opleidingen en afstudeerrichtingen dat niet altijd even rationeel is, …

Substantiële inspanningen
De UGent zal zelf een substantiële inspanning moeten doen om het tekort op haar begroting weg te werken dat door de besparingen ontstaat. Opmerkelijk is evenwel dat de universiteit ondanks de besparingen het eerder goedgekeurde groeipad voor de aanwerving van extra professoren toch wil aanhouden. Daarvoor is in de begroting van 2015 een bedrag van 2,4 miljoen euro ingeschreven, en wordt voor 2016 zelfs 4,8 miljoen euro voorzien. “We kiezen uitdrukkelijk voor kwaliteit in onderwijs en onderzoek. We willen daarop niet besparen, maar integendeel bijkomend investeren,” aldus de Gentse rector.

Investeren in democratisering en nog meer kwaliteit
Rector De Paepe en vicerector Freddy Mortier benadrukken dat zij, net als hun collega’s van de andere Vlaamse universiteiten en hogescholen, geen vragende partij waren en zijn voor een verhoging van het studiegeld. Ze betreuren ook dat het studiegeld soms te gemakkelijk als sluitpost van de begroting voorgesteld wordt. “Je kan zinvol discussiëren over de mate waarin de samenleving via overheidsmiddelen het hoger onderwijs moet financieren en over de private inbreng die je van studenten en hun ouders kan verwachten. Maar het is wel heel kort door de bocht om te stellen: er wordt ingekort op de publieke middelen, en het verschil moeten de studenten maar bijpassen.”

Dat discours hanteert de UGent niet. Wel integendeel: Anne De Paepe en Freddy Mortier wensen de meerinkomsten uit de verplichte verhoging van het studiegeld uitdrukkelijk in te zetten voor democratisering en excellentie. Concreet zullen zij de volgende maatregelen voorstellen:

verdere investeringen in onderwijsinfrastructuur;
voortzetting van de begeleiding en ondersteuning van studenten die door een functiebeperking, een leerstoornis, hun persoonlijke achtergrond, … extra hindernissen moeten overwinnen om tot studiesucces te komen;
vrijwaring en versterking van de sociale functie van de studentenvoorzieningen.

(c) Gudrun at October 20, 2014 06:40 PM

Nieuwe organisatiestructuur voor Stad Gent en OCMW Gent: klemtoon op resultaatsgericht, klantvriendelijk en zuinig werken

De Gentse gemeenteraad keurde op maandag 20 oktober 2014 een nieuw organogram voor Stad Gent en OCMW Gent goed. Het dossier komt begin november 2014 voor de OCMW-raad. In het organogram zitten voor het eerst een aantal gemeenschappelijke departementen, specifiek rond Facility Management, Human Resources en Bedrijfsvoering. Het is een stap binnen het traject naar een volledig vernieuwd organisatiemodel waarin Stad Gent en OCMW Gent nog nauwer zullen samenwerken om flexibel te kunnen inspelen op de uitdagingen van de toekomst en een excellente dienstverlening te blijven garanderen. De nieuwe structuur treedt in werking op 1 januari 2015.

Een zuinige, efficiënte en moderne stadsadministratie

In september 2013 besliste het college van burgemeester en schepenen dat de stads- en ocmw-administratie tegen 2019 een volledig nieuwe structuur krijgen. Bedoeling is om de administratie nog efficiënter te doen functioneren. Stad Gent en OCMW Gent timmeren hiermee verder aan de weg naar een moderne stadsorganisatie. Ze willen overheidsbedrijven zijn die klaar zijn om verschillende uitdagingen aan te gaan, flexibel in te spelen op nieuwe maatschappelijke trends en zuinig en efficiënt te werken. Beide organisaties zetten in op een transparante, doel- en klantgerichte dienstverlening in functie van hun doelen. Om dit te bereiken, moet de administratie op een goede manier georganiseerd zijn.

Een nieuw organisatiemodel met drie pijlers

‘We kiezen ervoor om een meer resultaatsgerichte, slagkrachtige en besluitvaardige organisatie te zijn met een focus op haar kerntaken. De organisatie wordt opgedeeld in drie richtinggevende pijlers: persoonsgebonden materie, grondgebonden materie en ondersteuning’, aldus Paul Teerlinck, stadssecretaris.

Onder de pijler ‘persoonsgebonden materie’ worden de diensten en werkingen samengebracht rond Samenleven en Welzijn; Onderwijs, Opvoeding en Jeugd; Cultuur, Sport en Vrije Tijd; Sociale Dienstverlening en Ouderenzorg. De pijler ‘grondgebonden materie’ omvat de werkingen die te maken hebben met Duurzame Stedelijke ontwikkeling en Ondernemen, en Stadsvernieuwing en Openbaar Domein. De derde pijler is ‘ondersteuning’ en herbergt gezamenlijke werkingen voor Stad en OCMW.

Tal van samenwerkingsvoordelen

Het nieuwe organogram bevat voor het eerst een aantal gemeenschappelijke departementen, specifiek rond Facility Management en Human Resources. Die werken zowel voor Stad Gent als OCMW Gent. Ook bij ‘Bedrijfsvoering’, waaronder heel wat ondersteunende diensten vallen, wordt nog intenser samengewerkt tussen Stad Gent en OCMW Gent, om uiteindelijk tot één werking te komen. ‘De samenwerking biedt kansen op schaalvoordelen: hoe groter de doelgroep van de werking, hoe lager de omgerekende kostprijs’, voegt OCMW-secretaris Luc Kupers toe.

Een eerste stap

De stads- en ocmw-organisatie wordt in de startblokken gezet voor de toekomst. De diensten krijgen vanaf januari 2015 hun plaats binnen de nieuwe departementale structuur. Verdere herschikkingen binnen diensten gaan van start onder het nieuwe departement. Het gaat om wijzigingen in de interne werking. De komende jaren komen er geregeld nog wijzigingen aan het organogram. Zo schuiven Stad Gent en OCMW Gent geleidelijk aan op naar het nieuwe organisatiemodel, dat hen toelaat om resultaatgericht, klantvriendelijk en zuinig te werken.

(c) Gudrun at October 20, 2014 06:39 PM

‘Black Coal, Thin Ice’: terechte favoriet voor Grote Prijs

gent(1)De reporters van Stampmedia brengen een week lang verslag uit vanop het Film Fest Gent. Louise (18) ging kijken naar ‘Black Coal, Thin Ice’, een van de favorieten voor de Grote Prijs voor Beste Film. “Zeer sterk werk met visueel knappe shots, intrigerende personages en ook een pakkende karaktertekening hiervan.”

Het kraakt wanneer hij haar ’s avonds na het werk tracht te volgen bij het afleveren van de was. Het piept schel wanneer hij haar tevergeefs probeert in te halen bij het schaatsen. Het ijs, de dunne laag waar net dat andere, verknipte kantje van een personage onder schuilt is steeds aanwezig.

Tegen de achtergrond van een grijze, troosteloze industriestad probeert Zhang, een alcoholverslaafde ex-politie-inspecteur, met zijn vroegere collega’s een moordzaak op te lossen, nu vijf jaar na het eerste slachtoffer opnieuw doden blijken te vallen. Allen blijken ze gelinkt te zijn aan de weduwe van het eerste slachtoffer.
Koude, harde China

Wanneer Zhang uitzoekt hoezeer de intrigerende, kwetsbare jonge vrouw de hand heeft gehad in lichaamsdelen die honderden kilometers van elkaar opduiken, wordt hij ook meer en meer aangetrokken tot haar. Verwacht in deze film noir echter geen verboden liefdes of foute passionele romances. Dit grauwe, industriële China en zijn donkere, trieste achterkamertjes, eethuisjes en dansgelegenheden worden gedomineerd door een koudheid en hardheid, wat het elk snerpen van het ijs treffend illustreert.

Ook alle personages delen deze troosteloze gelatenheid, bij vrijscenes lijkt geen vleugje warmte te bekennen en ‘liefde’ is wel de minst passende benaming die je kan bedenken over wat er zich afspeelt tussen beide reeds sterk gekwetste, ontwrichte personages. Gwei Lun-Mei geeft haar karakter ook zeer sterk vorm door haar steeds die flinterdunne laag vrouwelijke geheimzinnigheid mee te geven: is ze inderdaad het zwakke meisje dat alles maar ondergaat, of stuurt ze de gebeurtenissen wel degelijk onder de oppervlakte?

Het is bij momenten een zware, pessimistische film, maar Yinan slaagt er langs de andere kant wel in af en toe het geheel te verlichten met een vleugje (natuurlijk) zwarte humor. Diao Yinan heeft met zijn thriller een zeer sterk werk geleverd, met visueel knappe shots, intrigerende personages en ook een pakkende karaktertekening hiervan.

Black Coal, Thin Ice heeft de Chinese regisseur Diao Yinan, die ook al Uniform (2003) en Night Train (2007) op zijn naam heeft staan, de Gouden Beer opgeleverd op het filmfestival in Berlijn en is ook nu in Gent terecht één van de favorieten om aan de haal te gaan met de Grote Prijs.

© 2014 – C.H.I.P.S. StampMedia – Louise Willocx

(c) Redactie at October 20, 2014 05:53 PM

allesovergent.be

Zuu duuf auf nen irpol? (in Gent)

Nee, dit is geen annonce i.v.m. één of ander op komst zijnd cultureel gebeuren, het is enkel een vraag naar de ECHTE Gentenaars hier in deze Gentse we...

(c) forumbericht at October 20, 2014 05:14 PM

Michel Vuijlsteke

Gelezen: Memories of Ice

memories-of-iceHet kabbelt voort en het kabbelt voort, en soms weet een mens niet meer goed in welk deel van welk continent we nu precies zijn, maar hoofdstuk na lang hoofdstuk worden de personages echter en echter, en dan bam! zijn we aan vier vijfden van het boek begint de actie, en dan is het een onneerlegbaar boek.

Drie boeken zijn we ver, en nu pas wordt het min of meer een beetje duidelijk wat er allemaal aan het gebeuren is achter de schermen.

Opnieuw een boek vol oorlog, en nog meer dan in de vorige boeken zien we verschillende perspectieven: van verschillende generaties goden over quasi-onsterfelijke wezens over generaals en high mages tot toevallige helden en soldatenvoetvolk.

Mensen en wezens die goed doen en slecht doen, met motivaties en achtergronden, niet te zwart-wit, zeer bijzonder goed. De enige reden om dit niet te lezen zou zijn omdat het veel werk is — een goeie drieduizend bladzijden voor de eerste drie boeken — maar de laatste paar honderd bladzijden alleen al maken het allemaal meer dan waard.

[van op Boeggn]

Elders over misschien hetzelfde

12.10.2014: Gelezen: Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly | 01.10.2014: Gelezen: Deadhouse Gates | 22.09.2014: Gelezen: Gardens of the Moon | 15.09.2014: Gelezen: What If? Serious Scientific Answers to Absurd Hypothetical Questions | 06.09.2014: Gelezen: Intertwingled: Information Changes Everything | 04.09.2014: Gelezen: The Expanse 4: Cibola Burn | 31.08.2014: Gelezen: Er ist wieder da | 25.08.2014: Gelezen: A Feast for Crows / A Dance with Dragons | 11.08.2014: Gelezen: Rogues | 17.07.2014: Gelezen: The Manhattan Projects (1-20)

The post Gelezen: Memories of Ice appeared first on Michel Vuijlsteke's weblog.

(c) Michel Vuijlsteke at October 20, 2014 04:30 PM

gentblogt.be

Voorbeeld

gent

Heeft u ook een foto voor deze rubriek? Mailen mag naar fotoredactie@gentblogt.be of u kunt uw foto ook kwijt op onze flickr-groep.

(c) Redactie at October 20, 2014 07:16 AM

Fietsbult

Aangepaste snelheid

Wie heeft het mobiliteitsplan al gelezen?
De volle 220 bladzijden?
Wie?
Handen in de lucht!
Wie?
Niemand?
Ook allemaal gaan flaneren, fietsen, kuieren, zwemmen, lopen, peddelen of zweven?
Ok, dan hebben we het er later over.
Eén schot voor de boeg, zonder het gelezen te hebben.
We gaan naar andere tijden.
In mijn droom zijn dat tijden van “aangepaste snelheid”.

Van taxis die ook in eerste of tweede versnelling kunnen rijden.
Van bussen die realistische timetables hebben, aangepast aan drukte en toegestane snelheden.
Van fietsers die stoppen voor overstekende voetgangers.
Liefst overal.
Minstens/minimaal aan zebrapaden.
Van bussen die rijden als zaten er 100jarigen aan boord.
Van assertieve fietsers die hun rijstijl aanpassen aan niet-assertieve -lees: tragere- fietsers.
Van auto’s die een maximumsnelheid interpreteren als een maximum, niet als een ultieme plicht om aan die snelheid te rijden.
Alleen de treinen mogen racen.

In dit plan kan er binnen de R40 geen twijfel meer zijn.
Maximum 30 is de norm.
Voor de zageventen die klagen dat ze hiervoor hun auto moeten verbouwen, in Nazareth moet het al jàààren nòg trager:

19okt14, 12u36, Nazareth

19okt14, 12u36, Nazareth

Zou de Gentse politie ook aan 20 per uur kunnen flitsen?

19okt14, 12u36, Nazareth

19okt14, 12u36, Nazareth


Tagged: Nazareth, zone 20

(c) yves at October 20, 2014 06:30 AM

gentblogt.be

9000 Toeren

9000-toeren-logo“Dé Gentse muzikale stadsmythe kent u ongetwijfeld al: op 2 december 1989 treedt een piepjong Nirvana op in Democrazy (toen nog in de Reinaertstraat), meteen hun eerste concert op Belgische bodem. Voltallig muziekminnend Vlaanderen beweert achteraf aanwezig geweest te zijn die 2e december, hoewel er in werkelijkheid misschien twaalf man en een paardenkop was. Tweeëntwintig daarvan werden later muziekjournalist.” Vanop http://www.9000toeren.be/

Ik moest lachen, want ik ken inderdaad een vijftal mensen die beweren dat ze daar waren. Ikzelf niet. Ik was ohere 12 jaar toen, en mijn muzikale voorkeur was toen Clouseau. Ik durf dat toegeven, ja, want in de jaren die daarop volgden heb ik alles goedgemaakt en meer. Onberispelijke muzieksmaak, u verstaat dat wel. Honderden café-optredens heb ik gezien in Gent, tientallen nieuwe groepkes van dichtbij gevolgd. Het heeft mij onder andere een blijvend fundament in het Gentse nachtleven opgeleverd: ook nu ik eigenlijk nog nauwelijks buitenkom, heb ik toch bij sporadische nachtelijke escapades wel altijd iemand om mee te blijven hangen.

Het is daarmee dat ik zou blij was toen 9000 toeren werd gelanceerd. En het is daarmee dat ik gewoon zelf heb gevraagd of ik reclame mocht maken. En ook wel omwille van de makers: onder andere de fijne dame waarmee ik menig nachtelijk uur heb gesleten werkt mee (Hallo, Katrien!), de muziekman waarvan ik altijd blij ben dat ik hem terugzie (Dag Marc!) en één van de grappigste columnschrijvers die ik ken (Hoi, Tim!). Ik heb niet meer nodig, soms.

Het hele project is al een jaar in voorbereiding, het boek dat erbij hoort komt uit in april, rond Record Store Day. Daarna volgen er nog activiteiten, maar die zijn voorlopig nog ultrageheim.
De hoofdbedoeling van 9000 toeren is een soort ‘viering’ van de recente Gentse muziekgeschiedenis: het collectieve geheugen ergens neerschrijven én heel wat dingen die nog niet zo lang geleden zijn maar toch vaak al een beetje vergeten zijn bij de jongere generaties terug wat aandacht te geven. 9000 toeren begint in de jaren 60 en bolt uit in de jaren 2000…

Het redactieteam gaat op zoek naar beeldmateriaal bij professionele fotografen, maar ze wil ook zien of er geen leuk beeld te vinden is bij amateurfotografen en bij particulieren, een beetje zoals Het Huis van Alijn doet met haar reeksen over het dagelijks leven.

En daarvoor hebben ze dus ook u nodig. Ik lees voor vanop op de website:
We zijn op zoek naar foto’s die van dicht of van ver met de Gentse ‘muziekbeleving’ te maken hebben, vooral voor de periode die loopt van 1950 tot 1999. Foto’s van of met Gentse muzikanten, van legendarische optredens in de Gentse concertzalen, muziekcafés en op festivals, kijkes achter de schermen, foto’s met een verhaal,…

Een selectie van het ingezamelde fotomateriaal zal verschijnen in het 9000 Toeren-boek, de overige worden verzameld op de 9000 Toeren website en Facebookpagina.

Dus neem contact op, als u denkt dat u iets hebt!

(c) ilse at October 20, 2014 06:12 AM

October 19, 2014

Ivan Deboom

mobiliteitsplan Gent

Toe dan, nog eentje om het af te leren.
(daarna wil ik een tijd afkicken van bloggen over verkeer)

Maar! Het nieuwe mobiliteitsplan!

Eerste bedenking: verbazend hoe weinig mensen het mobiliteitsplan volledig afschieten. (al moet ik toegeven: ik heb geen Facebook)

Twee dagen na de bekendmaking is het bij iedereen ongeveer duidelijk wat het ‘lobbenplan’ betekent in praktijk. Zaterdag heb ik het originele document van 234 bladzijden gelezen, de ene alinea al aandachtiger dan de andere.

(geen tijd om alles te lezen? Het plan wordt samengevat in deze powerpoint)

Een aantal bedenkingen heb ik dan proberen samenvatten op Twitter.
140 tekens, geen plaats voor nuance. Dus hier een beetje uitleg bij het gekwetter.

Dit plan is een stap in de goede richting, ik ben blij over bijna alles wat er in staat. (maar ook een beetje teleurgesteld in wat er niet in staat)

Overal zone 30 binnen de stadsring. Uiteraard. Elke verkeersdeskundige zwaait met rapporten waarin staat dat snelheidsmatiging een causaal positief effect heeft op verkeersveiligheid. Maar een zone 30 valt of staat met de pakkans, dat is het zwakke punt van deze maatregel. Dus die agenten die nu worden ingezet om de fietsers te beboeten omdat ze door de Kortrijksepoortstraat fietsen, kunnen dan meteen ingezet worden om de nieuwe zone 30 te controleren. Win-Win.

Het was niet mijn bedoeling om het mobiliteitsplan te lezen in functie van mijn eigen mobiliteit. Maar nu ik erover nadenk… Deze maatregel, het ‘lobbenplan’, is fantastisch nieuws voor mijn fietsroute naar mijn lessen in de Henleykaai. Oversteken aan Recolettenbrug en Verlorenkost is nu een levensgevaarlijke onderneming omwille van het sluipverkeer. Dat sluipverkeer zal in de toekomst niet meer mogelijk zijn, die plaatsen zijn ofwel niet meer toegankelijk (Recolettenbrug) of worden ‘geknipt’ (Verlorenkost).

Gent wordt 'verknipt' in 7 sectoren. Je kan via de ring in elk van de 7 sectoren maar het wordt onmogelijk om door de binnenstad te rijden van het ene stadsdeel naar het andere, zonder de ring te gebruiken.

Gent wordt ‘verknipt’ in 7 sectoren. Je kan via de ring in elk van de 7 sectoren maar het wordt onmogelijk om door de binnenstad te rijden van het ene stadsdeel naar het andere, zonder de ring te gebruiken.

Eerst: mijn woonbuurt, Oostakker-Lourdes, is onmiddellijk ingesloten door een aantal drukke autowegen: N424 (Kennedylaan) + N70 + R4. Mijn huis betekent voor fijnstof, wat de Kaäba voor moslims betekent: het draait er maar rond, zonder precies te weten waarom. (en ik zwijg bewust over de driehoek E34 + E17 + E40 want dat is rond groot Gent, da’s voor iedereen hetzelfde)

Dus ik ben oprecht heel blij met dit stukje uit het mobiliteitsplan:

snelheidsverlaging

Maar wat het gedeelte over de woonwijken in de rand betreft: waarom zo vaag? Waarom niet nu meteen voluit de kaart trekken van het 30-50-70-principe dat vorig jaar door de Fietsersbond gelanceerd werd? Het zou mensenlevens redden, daar ben ik zeker van. Het zou kinderen en ouders de moed geven om ook in de Gentse rand te durven fietsen.

Voor alle duidelijkheid: onderstaande afbeelding staat *niet* in het mobiliteitsplan.

Het 30-50-70-principe (Fietsersbond)

Het 30-50-70-principe (Fietsersbond)

Wijzelf brengen steeds vaker de kinderen te voet naar school omdat de snelheid van auto’s in de Groenstraat (9041) tot levensgevaarlijke situaties leidt. Als dit mobiliteitsplan wordt verkocht als ‘moedig’, dan begrijp ik echt niet waarom het 30-50-70-principe niet onmiddellijk kan toegepast worden.

Er komt een vrachtroutenetwerk. (meer info in mobiliteitsplan, bladzijden 151 tot 165)
Dit hoofdstuk is heel doordacht en gedetailleerd. Heel technisch ook. Goed!

Ik zie 2 problemen:

  1. Wat is het nut van een route als de vrachtwagenchauffeur zijn goesting doet? Daar is wellicht al over nagedacht maar ik vind het niet onmiddellijk terug. Of ik begrijp het niet goed.
  2. De Handelsdokbrug Verapazbrug — ja, die naam werd veranderd omdat elke brug die er na 20 jaar wachten nog steeds niet ligt, automatisch van naam moet veranderen. (benieuwd wat de volgende naam wordt) Nee, ik bedoel: een plan koppelen aan een brug die er in de ambtstermijn van dit stadsbestuur al zeker niet zal liggen, dat vloekt een beetje. Vind ik.

Ondertussen blijven fietsers onbeschermd tussen de zware vrachtwagens rijden in de Muide, zonder fietspaden.

Oké. Da’s een beetje stout. Natuurlijk vind ik screening van schoolomgeving een goed idee, wie kan daar nu tegen zijn. Dus ik ben heel content met dit stukje uit het mobiliteitsplan:

woonschoolfietsverkeer

Maar ik vind het ook een beetje zever. Want het grootste gevaar aan de schoolpoort is natuurlijk te wijten aan de ouders die te lui zijn om uit hun auto te stappen en 200 meter te wandelen met hun kind. Ik zie taferelen in de Sint-Jozefstraat (9041) waar tientallen ouders zich op straat parkeren en daardoor de situatie onleefbaar maken voor zwakke weggebruikers. De school doet niks, dus zit er niks anders op dan de politie in te schakelen. Doe dat. (dat zou pas kindvriendelijk zijn)

En dat is meteen mijn grootste kritiek op dit mobiliteitsplan: er wordt niet duidelijk genoeg de link gelegd tussen nieuwe regels en de controle ervan. Hoe kan ik die screening van schoolomgeving ernstig nemen als de bestaande wegcode zelfs niet gerespecteerd wordt? In die 10 jaar dat ik in Oostakker woon, heb ik nog nooit één politie-agent gespot in de buurt van de school van mijn kinderen. Er is nochtans niet veel nodig: ga een aantal dagen tussen 8u en 8u30 in de Sint-Jozefstraat / Groenstraat staan en beboet elke weggebruiker die in de fout gaat. (zoals dat ook met fietsers gebeurt, tegenwoordig) Herhaal deze actie een aantal keren per jaar >> ziedaar: verkeersveiligheid. Zonder mobiliteitsplan.

Lobbenplan of geen lobbenplan, Watteeuw zegt dat alle centrumparkings vlot bereikbaar zullen blijven. Dus blijf je het autoverkeer aanzuigen tot in het hart van Gent >> Vrijdagmarkt, Reep, Ramen, Sint-Michielsstraat, Kouter,…

Spijtig.

Dat ik het een uitstekend mobiliteitsplan vind, kan ik o.a. afleiden uit het feit dat ik bij slechts één van alle 234 bladzijden luidop “What. The. Fuck?!” heb geroepen. Hier:

taxi

Ik begrijp dat niet.

Zoals ik ook al niet begreep waarom de stad op de voorbije autoloze zondag de toestemming gaf aan taxi’s om over de Korenmarkt te rijden:

21 september 2014. Autoloze zondag in Gent.

21 september 2014. Autoloze zondag in Gent.

Hoe kan je nu een mobiliteitsplan uitwerken en tegelijkertijd beweren dat je het taxinetwerk “verder wil uitbouwen” als een “volwaardige aanvulling op openbaar vervoer”? Oké, taxi’s zullen er altijd zijn. Maar een mobiliteitsplan van een stadsbestuur kan ik persoonlijk echt niet rijmen met een commerciële taxidienst.

De taxi-standplaats aan de Sint-Michielshelling — een rij van taxi’s met permanent draaiende motor, aan de ingang van de fietsenstalling — is een foute beslissing geweest van het vorige stadsbestuur. Zorg voor een standplaats aan de rand van het voetgangersgebied en aan de treinstations, niet in het hart van het voetgangersgebied.

Ook al ben ik zelf geen gebruiker van bus of tram, en ook al wordt het wegdek in het centrum kapot gereden door veel te lompe bussen en ook al is de helft van de Gentse straten een hel voor fietsers, door het kluwen van tramsporen… toch vind ik dat er een degelijk uitgebouwd openbaar vervoer moet zijn in de stad.

Ik betaal dus met veel plezier mijn belastingen voor De Lijn, ook al heeft De Lijn formeel geantwoord dat mijn fietsveiligheid aan hun blote reet kan roesten.

Maar dit plan is toch echt een gemiste kans om die tram weg te halen van de Korenmarkt? Wat ben je met een voetgangersgebied als je voortdurend opzij moet springen voor een opdringerige tram?

Opdringerig? Wen er maar aan, als fietser.
Want het zal nog erger worden. In het mobiliteitsplan:

snelheid

Bovenstaande tabel is trouwens de reden waarom fietsers niet staduitwaarts door de Kortrijksepoortstraat mogen fietsen. En meteen het bewijs dat het STOP-principe in Gent zelfs na dit mobiliteitsplan redelijk hol zal blijven klinken.

Maar anders: ik ben pro!


Gearchiveerd onder:gent Tagged: filip watteeuw, gent, mobiliteitsplan

(c) Ivan Deboom at October 19, 2014 11:27 PM

Michel Vuijlsteke

Oh nee

De medicamenten tegen het ene hebben ervoor gezorgd dat ik weer het andere heb, en de medicamenten tegen het andere doen mij overgeven.

Weer één van die weekends, ja.

The post Oh nee appeared first on Michel Vuijlsteke's weblog.

(c) Michel Vuijlsteke at October 19, 2014 05:03 PM

gentblogt.be

Filmactiviteiten voor kinderen – Ciné Kadee

cinékadee

Oktober is traditioneel filmmaand met het wereldberoemde Filmfest in Gent. Maar de jongsten kunnen ook op andere locaties terecht. In oktober toont de bibliotheek Zuid nl. twee animatiefilms voor kinderen.  Op 22 oktober komt ‘Ernest en Célestine’ op het grote scherm: een verhaal over een vriendschap die de muizen- en berenwereld op zijn kop zet. Op 29 oktober staat de insectenwereld centraal in ‘Minuscule’. Beide voorstellingen gaan door in het amfitheater in de Jeugdafdeling, van 14 tot 16u en de toegang is bovendien gratis!

Op beide momenten kunnen kinderen en (groot)ouders kennis maken met het mini-medialab van Ciné Kadee. Doorlopend worden er verschillende soorten animaties (pixylatie, 2D en 3D animatie) en apps gepresenteerd en uitgetest. Boeken en verhalen komen er tot leven met Augmented Reality en Fundels.

Meer info op de website

cinéKadee

Maar er is meer. Op zaterdag en zondag, 22&23 november, presenteren Circa en Het Jeugdfilmfestival i.s.m. De Centrale de knallende 5de editie van Ciné Kadee, een film- en mediafestival voor kinderen tussen 3 en 12 jaar. De editie van dit jaar neemt iedereen mee op een magische tocht door de ruimte!

Voor meer details over het programma en aankoop van tickets (vanaf 1 november)www.cinekadee.beJe kan er komen kijken naar tal van spannende speelfilms en pareltjes van animatiefilms uit binnen- en buitenland en op ontdekkingstocht gaan in een heus medialab. In het medialab ontdek je de nieuwste multimediale technologieën. Je kan er een Astronaut  spelen voor de Green Key, experimenteren met jet rondrollend én alles ziende ruimtewezen MARVIN, bizarre computerspelletjes uittesten en zelf je eigen animatiefilmpje maken…

 

(c) ElsS at October 19, 2014 10:00 AM

Sofinesse

Zwangerschapslingerie. Or what to do with constantly changing boobies?

Ik ken natuurlijk alleen mijn eigen borsten persoonlijk, maar ik hoor het toch van veel vrouwen (en mannen) dat een zwangerschap je borsten totaal verandert. Bij zwangerschap 1 stelde mijn lief voor om een test te doen “want ja liefje, uw borsten, dat is echt wel niet meer normaal. Heb je die al eens bekeken?”. Bij deze zwangerschap bevestigde een test wat mijn borsten eigenlijk al lang wisten: het is prijs.

Het is geen geheim dat een kind kopen zotte dingen doet met je lijf, maar het doet ook serieus zotte dingen met je tetten. Ik liep de eerste weken zot van de jeuk en niemand moest het wagen om er per ongeluk tegen te botsen, want ik ging…wel ja, het ging in ieder geval geen deugd gedaan hebben voor die mens.

Maar dat is dus wel een serieus probleem, want ook al is er nog geen bultje te bespeuren, die dingen passen vrij onmiddellijk niet meer in de originele verpakking. Het is nog geen jaar geleden dat ik eindelijk een echte lingeriewinkel durfde binnen te stappen, wat een gigantische bevrijding was. De juiste maat, de juiste cup (jaren twee cups te klein gedragen, stel je voor) en de juiste omtrek: ik was zo gelukkig als een kind in een snoepwinkel. Helaas, mijn topbeha’s begonnen na de positieve test al snel te knellen en ongemakkelijk aan te voelen.

Wat doet een mens dan? Want je zou tijdens je zwangerschap wel elke week een andere beha kunnen gaan kopen, maar dat kan mijn portefeuille noch kleerkast aan. Er moeten toch betere manieren zijn?

Ow yes! Binnenstappen bij Boobs-‘n-Burps en jezelf laten helpen bijvoorbeeld, dat is een heel goede manier om fluctuerende zwangerschapsborsten te verwennen.

Ik ging samen met hoogzwangere vriendin i. (33 weken) en mezelf (dik 20 weken toen, ondertussen 22). Om evidente redenen hebben ze daar alleen voedingsbeha’s, maar die zijn tegenwoordig op het zicht nauwelijks nog te onderscheiden van andere lingerie. Inderdaad dames (en heren), sexy as hell met lekkende tetten of meloenen is tegenwoordig een perfecte combo. Ik stel je voor: the wall

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Je hebt de fantastisch mooie dingen van Mammae. Bij de mooiste, ook de meest handige om discreet te voeden maar de sluiting van de twee flappen vind ik niet altijd even stabiel. Het gaat soms open zonder dat het moet of hapert wat. Daar moeten ze nog aan werken, maar verder: topgerief. Ik ben er alleen (behalve esthetisch) geen grote fan van.

soutien-gorge-d-allaitement-purple-promise-mammae

Beugels of geen beugels is ook zo’n issue. Niet-zwanger kan ik me een beha zonder beugels nauwelijks voorstellen, maar eens de hormonen door je lijf gieren is het plots wel een aangename gedachte. Het is trouwens een volledig misvatting dat die dingen dan geen steun zouden geven. Doen ze wel, ze irriteren en knellen alleen niet. En je kan ze ook krijgen met slips, indien gewenst. (Ik ben voor het hele pakket gegaan of wat had je gedacht?)

zwarte beha grijze beha met kind roze beha totaal

Er is kant, er is synthetisch, er is katoen. Er is sexy en minder sexy, er is comfortabel for president en zo comfortabel dat het je bijna vergeet dat je een beha draagt. Er is eigenlijk voor elk wat wils, ook als je achteraf geen borstvoeding zou geven. Dan heb je toch negen maanden schoon comfort gehad en dat is mooi meegenomen. De prijzen vallen eigenlijk ook goed mee. Vanaf 40-50 euro heb je een heel deftig ding. Je kan ook duurder gaan (vooral de Mammae’s), maar je zal nooit boven de 100 euro uitkomen. Dat is natuurlijk geen keten-prijs, maar ook niet anders dan wat je in een andere lingeriewinkel zou betalen. (En ik ga nooit meer naar ketens, het verschil is gewoon te groot). Je kan het volledige aanbod bekijken op hun webshop

Passen is fun!

Passen is fun!

Je kan ze bovendien een hele zwangerschap en voedingsperiode dragen, wat toch ongeveer overeenkomt met de normale levensduur van een beha. (Ik weet het dames, er liggen er zeker in je kast die ouder zijn. Ik ben ook schuldig. Maar in principe, zou je ze na een jaar – ten laatste twee – toch echt moeten vervangen. Because we love our boobs, don’t we?)

Als je ook sukkelt met die constantly changing boobies, is het zeker de moeite om eens langs te gaan bij Boobs-‘n-Burps. Laat je vooral helpen, want op elk moment van je zwangerschap zijn er andere behoeften. Zij weten daar raad mee.

Want ladies, het is niet omdat je zwanger bent, dat sexy niet meer op de agenda staat, he?

 

(Want boys, het is niet omdat die jij die meloenen het leukst vindt aan de zwangerschap, dat wij geen nieuwe lingerie nodig hebben.)

 

(c) Sofinesse at October 19, 2014 09:38 AM

gentblogt.be

Hogent zet wetenschap in de kijker

wetenschapsweek

Van 20 tot 24 oktober worden overal in Vlaanderen activiteiten rond wetenschap en technologie georganiseerd naar aanleiding van ‘Wetenschap in de Kijker’. Leerlingen uit de derde graad basisonderwijs en uit het secundair onderwijs kunnen dan zelf gaan experimenteren in universiteiten, hogescholen en wetenschappelijke instellingen.

Tijdens de wetenschapsweek wil de Vlaamse Overheid de interesse voor wetenschappen en technologie in de brede zin van het woord stimuleren en op die manier jongeren aanmoedigen om een studierichting of een beroep in die domeinen te kiezen. De HoGent is volop betrokken bij deze activiteiten. Op de verschillende campussen in Gent, Melle en Aalst zijn er tijdens de Wetenschapsweek alles samen ongeveer 25 activiteiten gepland, waaraan in totaal 700 leerlingen zullen deelnemen. Zelf een kwaliteitscontrole uitvoeren op yoghurt, robots programmeren, je vetpercentage berekenen, een honderddagenwebsite ontwikkelen, surfen op het DNA-net, ontdekken of je slimmer bent dan je smartphone, … Een hoop leerrijke, boeiende en fijne activiteiten!

Meer informatie op www.wetenschapsweek.be.

(c) ElsS at October 19, 2014 07:30 AM

Fietsbult

Schrikken!

Vandaag, zaterdag was werkedag.
Een mens komt wat tegen!
Zoveel schrikken!
En uitroeptekens!

Aaah!
De Daltons zijn ontsnapt!

18okt14, 13u07, Visserij

18okt14, 13u07, Visserij

De Daltons, op de Visserij?

Aaah!
AWV hangt nieuwe kilometerbordjes op de R40, zelfs op het kruispunt waar putten vullen eerst onmogelijk was “omdat het binnen twee jaar heraangelegd wordt.”

18okt14, 13u09, Brusselsepoort

18okt14, 13u09, Brusselsepoort

Dat kan alleen maar betekenen dat dit een belangrijk project is.
Positief!

Oooh!
Bue the Warrior!
Daarnet aan het ontbijt nog in het Magazine, en hier dagelijks in het echt!
Zomaar langs het fietspad!

18okt14, 13u11, Sint-Lievenspoort

18okt14, 13u11, Sint-Lievenspoort

Aaah!
Mijn schaduw!
18okt14, 13u14, Heuvelpoort

18okt14, 13u14, Heuvelpoort

Aaah!
Mijn dagelijkse plek, mijn hoogstpersoonlijk fietsrek, is voor het eerst ingenomen door de 70.000 studenten!
Koningin Mathilde lokt ze!
18okt14, 13u19, Koningin Mathildeplein

18okt14, 13u19, Koningin Mathildeplein

Oooh!
Zon en kleur!

18okt14, 13u20, Sint-Pietersstation

18okt14, 13u20, Sint-Pietersstation

Dat deze werf maar snel vooruit gaat!
De NMBS weet begot niet hoeveel groter hun succes -ondanks alle vertragingen op het spoor- binnen vier jaar zal zijn.
Deze werf 10 jaar laten aanslepen is onverantwoord, al was het maar omwille van de veiligheid tijdens de spitsuren.
Eén incident, en je krijgt een Heizeldrama.

Oooh!
Ik ben mooi op tijd voor een trein met 25 minuten vertraging.
Aaah!

18okt14, 13u26, Sint-Pietersstation

18okt14, 13u26, Sint-Pietersstation

.
.
.
Werkwerkwerke.
Af en toe denken aan het Mobiliteitsplan.
Naar huis…
.
.
.
En: oooh!
Twee koersfietsen in het gangpad!

18okt14, 22u35, trein Brugge-Gent

18okt14, 22u35, trein Brugge-Gent

Twee Gentse dames profiteerden van de zomer voor een tochtje naar Bredene.
Trein en fiets, een slimme combinatie!

Oooh!
De Gentenaar is alwéér de stadskrant met poer!

18okt14, 22u38, trein Brugge-Gent

18okt14, 22u38, trein Brugge-Gent

18okt14, 22u38, trein Brugge-Gent

18okt14, 22u38, trein Brugge-Gent


Aaah!
Plannetjes!
Quotes met wijsheid!
En oefff!
De oppositie en de middenstand gebruikt haar verstand!

18okt14, 22u39, trein Brugge-Gent

18okt14, 22u39, trein Brugge-Gent

Aaah!
Nog niet alles gelezen, en al uitstappen!

18okt14, 23u04, trein Brugge-Gent

18okt14, 23u04, trein Brugge-Gent

Even een zomerneus halen, en een ommetje langs het centrum maken.

Aaah!
Dedoenk!
De realiteit!

18okt14, 23u18, Nederkouter

18okt14, 23u18, Nederkouter

Deze put in de Nederkouter is gecamoufleerd!

Aaah!
Gecoupeerd!
Taxichauffeurs rijden ‘s nachts nog zotter dan overdag!

18okt14, 23u22, Nederkouter

18okt14, 23u22, Predikherenlei


Oooh!
Bijna middernacht, en de Sint-Michielsstalling staat nog helemaal vol!
18okt14, 23u22, Pakhuisstraat

18okt14, 23u22, Pakhuisstraat

Daar schrik ik niet van.


(c) yves at October 19, 2014 07:00 AM

gentblogt.be

Brug

gent

Heeft u ook een foto voor deze rubriek? Mailen mag naar fotoredactie@gentblogt.be of u kunt uw foto ook kwijt op onze flickr-groep.

(c) Gudrun at October 19, 2014 06:44 AM

October 18, 2014

Michel Vuijlsteke

Het is gedaan

Andrew Plotkin heeft er vier jaar aan ontwikkeld, aan en af, maar nu is het klaar: Hadean Lands.

Ik ben enorm benieuwd.

The post Het is gedaan appeared first on Michel Vuijlsteke's weblog.

(c) Michel Vuijlsteke at October 18, 2014 08:06 PM

gentblogt.be

‘Kill Your Boyfriend’ (IT)

Muziek verzacht de zeden, zo wil het belegen gezegde. Van die verzachting was stuitend weinig te merken afgelopen zondag in Muziekcentrum Kinky Star met de komst van het Noord-Italiaanse ‘Kill Your Boyfriend’. Het ging er, geheel volgens plan trouwens, zeer rock ‘n’ roll aan toe.

a1923855076_2
‘Kill Your Boyfriend’, thuisbasis Treviso, startte drie jaar geleden als het zij-project van het duo Scarpa (vocals/synth) – Fontolan (gitaar) dat zich, bij gebrek aan een drummer van vlees en bloed, liet assisteren door een drumcomputer. Na een relatief goed onthaalde EP (2011) uitgegeven in eigen beheer werden de zaken begin vorig jaar wat ambitieuzer aangepakt en groeide de band aan met een echte drummer. De band tourt momenteel voor een eerste maal door Europa.

Vorig jaar kwam het titelloze debuut album uit van de band op het Shyrec label, een Italiaanse independent gespecialiseerd in tegendraadse muziekmakerij. De plaat laat iets horen dat zich vaagweg situeert tussen sloom krasselende shoegaze, gierende gitaren à volonté, en hoekig-nerveuze elektrorock. Steevast voorzien van een sterke jaren ’80 – bijklank. De aanpak en de look van de groep doen nogal hard aan de vroege ‘Jesus And Mary Chain’ terugdenken; staande drummer en inktzwarte zonnebrillen incluis.

kyb2 kyb1

Opmerkelijk: de acht nummers op de eerste plaat zijn allen voorzien van een voornaam. Zo staan zowel ‘Henry’, ‘Jacques’ als ‘William’ op de playlist pronken. Naast tal van andere ‘boyfriends’ die op de muzikale genadeslag staan te wachten. Geen ‘Charles’ te bespeuren, laat staan een ‘Michel’.
Ondanks de druilerige regen mocht de opkomst voor het eerste Belgische optreden gezien worden. ‘Kill Your Boyfriend’ kwam meteen ter zake en vloog er van bij de start stevig in, voortgestuwd door een drummer die veel weghad van een mensgeworden metronoom.
Vooral ‘Jacques’ – motto ‘You’re not rock ‘n’ roll’ – maakte duidelijk dat band houdt van rechttoe rechtaan. Frontman Scarpa dook herhaaldelijk het publiek in om dat duidelijk te maken. Na de blitzstart, het zweet spatte meteen alle kanten uit, hield het trio het tempo verschroeiend hoog tot ‘Xavier’, het eerste nummer dat niet naar adem deed happen.
Meteen werd de vaart wat uit het optreden gehaald en maakte de flow de nodige jojo-bewegingen tussen kalmpjes-aan en ‘full speed ahead’. Op de playlist één nieuw nummer, ook voorzien – hoe kan het anders – van een voornaam. ‘Nicholas’ deze keer. Afgaand op wat we te horen kregen moet de band een bloedhekel hebben aan de kerel.
Na ‘Alexander’ werd het enthousiaste KS publiek nog twee toegiften gegund met een zich voortslepende ‘William’ en, begeleid door galmende vocals, een wild om zich heen hakkende ‘Hansell’.
Een degelijk optreden van een interessante band die meest opwindende dingen uit de recente rockgeschiedenis weet te combineren tot een eigen geluid. Dit mocht meer dan interessant heten. A seguire!

Setlist 12/10: Chester – Dexter – Jacques – Henry – Xavier – Egon – Nicholas – Tetsuo – Alexander – Bis: William – Hansell

Meer informatie:
http://killyourboyfriend.bandcamp.com/
https://soundcloud.com/kill-your-boyfriend-1
https://www.facebook.com/kyboyfriend?fref=ts
http://www.youtube.com/KYBoyfriend

(c) Wouter De Sutter at October 18, 2014 04:09 PM

Gent GO-GO Roller Girls vieren 5-jarig bestaan

Het gaat goed met de skatende dames van de Gent GO-GO Roller Girls. Op zaterdag 25 oktober vieren ze hun 5-jarig bestaan als volwaardige sportclub.
Om origineel uit de hoek te komen werden via onderstaand ludiek filmpje speelsters uit diverse andere leagues gerecruteerd die samen een mixed team zullen vormen.

Gent GO-GO Roller Girls – 5 year anniversary! from Gent GO-GO Roller Girls on Vimeo.

Dat Mixed Team zal het die avond opnemen tegen een selectie van GOGOGent zelf. Een vriendschappelijk funbout dus! We zien veel speelsters van Antwerpen, Nederland, die er ook al vroeg bij waren ten tijde van de Gentse opstart, Duitsland en Frankrijk.
Een zeer gezonde mix dus. Ook bij de officials zitten een paar namen die een hele historie met Gent hebben. Mooi toch,niet?

gogogent

Het programma van de avond ziet er zo uit:
**19.30u: GO-GO vs MIXED TEAM BIG GAME**

**21:30u: AUCTION**Veiling

Er werden een boel items verzameld die de geschiedenis van de gentse rollergirls vertegenwoordigen. Dit soms ludiek, soms echte hebbedingetjes en zeldzame exemplaren, worden geveild via facebook. Kijk daar naar de lancering van de veiling.

**22u: AFTER(-ROLLER-DISCO-)PARTY**
En dan kan het echte feest beginnen waar het publiek ook aan kan deelnemen: roller disco. En dan mag ook op inline skates. Haal je beste outfits en hipste dancemoves boven!

Om het publiek nog meer te verwennen is, zijn er enkele incentives.
Als je komt in een GOGOGent T-shirt krijg ja aan de ingang een cadeautje!
Het zelfde als je een van de deze week opgehangen gouden affiches vindt (niet de zilveren!) en tagged op de social media met #5ygogogent.
Tips hieronder in de foto.
gogogent2

gogogent3

Praktische info:
Place to be:
Sint Jozef, Ebergiste De Deynestraat 1, 9000 Gent
(Close to Don Bosco Zwijnaarde and R4, 20min walk from Gent Sint-Pieters, public transport available)

Doors open at approximately 19:30.
Entrance fee: 5 euro.

Get your ticket now: (+ € 5 for spaghetti!!!!)
http://gogogent.fikket.com/event/gent-go-go-rollergirls-celebrates-5-years

(c) Jeronimo at October 18, 2014 12:07 PM

allesovergent.be

Pratershol activiteiten volgende week

Open Huis Pratershol, Kaatsspelplein 8, Gent Open elke di-wo-do-vr van 13u30 tot 18u, 's woensdags tot 17u30 info@pratershol.be Volgende week in he...

(c) forumbericht at October 18, 2014 11:14 AM

gentblogt.be

Kunst

“Wanneer is kunst kunst? Hoeveel mag het kosten? Moet uw hobby gesubsidieerd worden?” De vragen op de flyer liegen er niet om. Stan en Dood Paard schuwen de discussie niet. Dergelijke vragen zijn natuurlijk goed om er een loodzware voorstelling van te maken. Maar niet zo bij Stan en Dood Paard.

kunstSerge heeft een schilderij gekocht. Een wit schilderij met witte lijnen. Van een grote naam aan een prijsje maar nog steeds een smak geld. Mark vindt het maar niks. De mannen beginnen een hilarische discussie, waarbij ze ook het publiek betrekken.

Iwan, de derde vriend wordt zo wat heen en weer getrokken. “Serge zegt dat jij het mooi vindt…” Hij probeert beide vrienden te verzoenen en hen ook elkaars standpunt te laten inzien. Niet zelden komt hij in het midden van de discussie te staan en wordt hij het mikpunt van hun spot. Niet meteen wat hij in gedachten had. Zeker niet met alles wat hij nog aan zijn hoofd heeft.

De tekst van de Franse Yasmina Reza is een schot in de roos en hoewel die van begin jaren negentig is, blijkt de tekst nog brandend actueel. Kuno Bakker, Gillis Biesheuvel en Frank Vercruyssen staan voor de eerste keer samen op het podium en het is een plezier om ze bezig te zien. In het begin moest ik even wennen aan het Nederlandse accent, maar ik steek dit op mijn vermoeidheid op vrijdagavond.
De heren bouwen hun eigen scène van scratch en doen allerlei kledingwissels. De dynamiek op het podium, zowel door de voorwerpen als door de tekst en het spelplezier, is me enorm bevallen. Er wordt meer dan eens gelachen, en niet alleen omdat Mark plots als Frank wordt aangesproken, maar het wordt ook eens helemaal stil. Want het is duidelijk niet zomaar afgunst die maakt dat de mannen zo discussiëren over dat schilderij. In laagjes wordt duidelijk dat er misschien meer achter zit.

De voorstelling duurt 1u45 en is wat mij betreft een aanrader. Dus als u vanavond nog geen plannen hebt, rep u naar Campo. U kan de 5*6 kaart gebruiken voor deze voorstelling.

Kunst, van Stan en Dood Paard, gezien op vrijdag 17 oktober in Campo. Nog te zien op zaterdag 18 oktober en nadien nog te zien in Vlaanderen op tournée.

(c) patricia at October 18, 2014 09:14 AM

Hullabaloo

Lichtfestival Berlijn

18 oktober 2014

Tientallen gebouwen in de Duitse stad Berlijn baden jaarlijks twee weken lang in het licht tijdens het Lichtfestival.

(c) hullabaloo at October 18, 2014 08:52 AM

Fietsbult

De derde stap

Veel micro’s en laptops op de persconferentie over het nieuwe Gentse Mobiliteitsplan:

17okt14, 16u34, raadszaal Stadhuis

17okt14, 16u34, raadszaal Stadhuis

Veel serene zinnen ook, uit de mond van de drie meerderheidspartijen.
Burgemeester Termont noemde het Mobiliteitsplan 2014 “de derde stap”.
Het Fietsplan uit 1993 van Frank Beke was stap 1.
Het Mobiliteitsplan uit 1997 van Sas van Rouveroi was stap 2.
En nu – zeventien jaar na stap 2 – komt stap 3.
Termont vergat het legendarische referendum over de Belfortparking, maar soit.
Stap 3 lijkt een organisch / logisch voortvloeisel uit het resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen van 2012.
CD&V en NVA ondertekenden mee het Klimaatpact 2012-2050 van het Gents MilieuFront, maar verbonden daar geen ambitieuze mobiliteitsconclusies aan.
(Ik schrijf dit omdat ik hoop dat de oppositiereflex niet synoniem zal zijn aan de autoverdedigingsreflex, ver weg van het STOP-principe.)
Een andere mobiliteit was bij sp.a/Groen en ook bij Open VLD een belangrijk, duidelijk uitgesproken thema.
Die ambitie sprak al uit het bestuursakkoord, en springt ook uit de eerste voorstelling van het plan.
De kranten pikken er uiteraard de meest opvallende kersen uit.
“Zes drukke verkeersassen geknipt en een groter voetgangersgebied.”
Het centrum, de living van de stad, trekt altijd de meeste aandacht, en ook de meeste bezoekers.
Gent is uiteraard veel meer dan dat deel binnen de R40, en daarom willen we het 220 bladzijden dikke MOBplan rustig doornemen.
Indruk: het lijkt een afgewogen plan, met aandacht voor evolutie, communicatie en operationele haalbaarheid.
Eerst communiceren aan gemeenteraad en bewoners.

17okt14, 16u35, raadszaal Stadhuis

17okt14, 16u35, raadszaal Stadhuis

Bekijk dit.
Hier is hard aan gewerkt, zowel aan de inhoud als aan de vorm.
De ambitie qua modal shift wordt verwoord op dia 7.
Ik ben geneigd hiervoor te applaudisseren, maar wil ook horen hoe een Deense mobiliteitsexpert dit beoordeelt.
Komende twee à drie maand is er discussie, het openbaar debat.
Schepen van Mobiliteit Watteeuw stelde zich pragmatisch flexibel op.
“Het zou dom zijn om met goeie suggesties geen rekening te houden.”
Schepen Peeters had geen grammetje bezwaar tegen het plan.
Op internet, zeker op Facebook, spant Open VLD vandaag de kroon qua communicatie:
10606196_779399338773739_3349083433610234642_n (1)
In januari 2015 beslist de gemeenteraad.
Anderhalf jaar later, zomer 2016, wordt het plan uitgerold.
Dat uitrollen doelt waarschijnlijk op het invoeren van de zeven zones binnen de stadsring R40.
Ik hoorde iemand na afloop zacht “Nog zolang wachten?” zuchten.
Een living verbouwen vraagt meer dan het getekende plan.
Ik bedoel maar: de timing lijkt realistisch.
Mobiliteit verdraagt geen holderdebolder snelsnel.

Hierboven lees je geen serene, doorbakken analyse, daarvoor is het te vroeg.
Eerder: lichtgebakken indrukken.
Toch een paar eenvoudige conclusies.
Fietsersbond Gent formuleerde in de Gentenaar van 15 oktober haar minimale verwachtingen.

15okt14, De Gentenaar

15okt14, De Gentenaar

Op een rijtje:

Het nieuwe mobiliteitsplan moet vooral zorgen dat alles in Gent bereikbaar is met de fiets.
Te bestuderen.

Het STOP-principe (stappen, trappen, openbaar vervoer en dan pas auto) moet het uitgangspunt zijn.
Check! (deze codetaal snap je toch?)

Autoverkeer moet worden geknipt op de fietsassen en elk adres in Gent moet veilig bereikbaar zijn met de fiets.
Halve check èn bestuderen. Er wordt geknipt, vermoedelijk op fietsvriendelijke wijze.

Fietsroutes moeten als een spinnenweb de stad en de rand- en buurgemeentes verbinden.
Check! Deze ambitie zat in het bestuursakkoord. Een werk van lange adem, waar liever morgen dan overmorgen aan begonnen wordt.

Stations, ziekenhuis en scholen moeten centraal staan in de fietsassen.
Bestuderen. We hoorden in de persconferentie een groot financieel engagement naar schoolomgevingen toe.

Het hele gebied binnen de stadsring zou een zone 30 moeten worden, net zoals de woonkernen die buiten de R40 liggen.
Check!

Duidelijke zones met snelheidsbeperkingen van vijftig en zeventig per uur daarrond moeten maken dat de snelheidsmatiging geen dode letter blijft.
Check en bestuderen. Er is ambitie tot snelheidsmatiging.

Bij elke steen die verlegd wordt in Gent, moet er ook een fietstoets worden gedaan.
Het woord fietstoets heb ik niet gehoord. Bestuderen.

We hopen dat de principes van het bestuursakkoord worden doorgevoerd.
Zone 30, spinnenweb en STOP-principe kwamen duidelijk en evident naar voren.

De uitsmijter komt van Jan Vanseveren, trekpaard van TreinTramBus:
“Aan de mensen die eisen dat de Stad een parkeerplaats aan hun voordeur voorziet: wie een paard heeft, verwacht toch ook niet dat de Stad voor een weide zorgt? Dus waarom dan wel een parkeerplaats voor iedereen?”


Tagged: fiets, fietsen, Gent, Mobiliteitsplan

(c) yves at October 18, 2014 07:00 AM

gentblogt.be

Zo geknipt 2 – book & greeting

Ik weet niet meer wanneer ik het eerst het nieuws hoorde, maar het zorgde voor een ware hoera-stemming in blogland. “Zo geknipt” kreeg een vervolg. Riet sloeg deze keer de handen in elkaar met Lies. Het resultaat ligt vanaf deze week in de boekhandel en vandaag (zaterdag 18 oktober) kan je van 15u tot 18u30 in de Vooruit terecht voor jouw exemplaar, inclusief een handtekening en babbeltje met de auteurs.

zo geknipt Voor wie niet vertrouwd is met het concept, Zo geknipt is een handwerkboek met leuke accessoires en projecten die zich zowel richten naar beginnende als meer gevorderde naaiers. De cover heeft je al een idee van de verschillende projecten, gaande van een hoes voor je laptop of tablet, een tas om mee te nemen naar het werk, een turnzakje tot een fietstas maar ook verschillende kledingstukken zoals een t-shirt of een slaapzak. Riet en Lies zorgden voor duidelijke instructies en foto’s. Alles werd getest en uitgebreid nagelezen zodat ze niets aan het toeval overlaten.

Het resultaat is dan ook een boek met veel liefde gemaakt, waar reikhalzend naar wordt uitgekeken. Alle stofjes werden zorvuldig gekozen en de projecten werden super mooi in beeld gebracht. Naar aanloop van de publicatie van het boek werd een sneak week op facebook met ronde over de blogs van de verschillende testers georganiseerd. In de flickr groep kan iedereen zijn creaties uit boek 1 en 2 toevoegen. Altijd leuk om ideeën op te doen en een project eens in een ander stofje te zien.

Wie er straks niet geraakt in de Vooruit, kan trouwens ook terecht op de boekenbeurs op 2, 4, 8 en 11 november. Misschien tot straks?

Zo geknipt 2, geschreven door Riet Van de Walle en Lies Botterman, uitgegeven bij Uitgeverij Van Halewyck, te koop voor 24,95 euro in de boekhandel en online.

(c) patricia at October 18, 2014 06:16 AM

Vooruit

gent

Heeft u ook een foto voor deze rubriek? Mailen mag naar fotoredactie@gentblogt.be of u kunt uw foto ook kwijt op onze flickr-groep.

(c) Redactie at October 18, 2014 05:59 AM

October 17, 2014

Michel Vuijlsteke

Gênant

Serieus, projectblogboek? Echt? Een gênant verhaal delen?

7

‘t Is niet alsof het hier nog niet vol met gênante verhalen staat, of zo?

Vandaag liep ik luider dan anders op het werk, zodat collega Amanda dacht dat er iemand nieuw was — wegens ander schoenengeluid: er zijn er niet veel die schoenen hebben met hielen die geluid maken, namelijk.

Dat komt zo: van pakweg 1989 tot 2009 vond ik het bijzonder gemakkelijk om schoenen te kopen: naar de schoenenwinkel in de Voldersstraat, een paar Dr. Martens kiezen dat mij aanstond (meestal zwart, maar ik heb ook gele en rode laqué-exemplaren gehad), nee mevrouw, niet nodig om te passen, dank u zeer, tot binnen een paar jaar.

Dit is het laatste model dat ik kocht, ergens in dacht ik 2006 of 2007:

Zeer content van geweest, tot:

Helaas, kapot! En de winkel waar die schoenen twintig jaar aan een stuk verkocht werden, verkocht ze verdorie niet! Paniek! Paniek!

Ik had wél een paar schoenen geërfd, en al dacht ik eerst dat ik die nooit zou aandoen, bleek dat minder een probleem te zijn dan te gaan zoeken naar een nieuwe schoenwinkel. En dus heb ik een hele tijd deze bijzonder comfortabele schoenen gedragen, gevoerd en dus zeer warm in de winter, en, euh, ook zeer warm in de zomer:

Fantastisch, tot:

Van het vele stappen was de zool door. Op den duur werd dat lastig, vooral als het geregend had en ik in een plas trapte: dan zat ik heel de dag met trenchfoot. Niet getreurd, ik had ook nog andere schoenen geërfd. Een laag model, soepel, ook weer bijzonder comfortabel, enoooorm content van:

Tot die helaas! volledig versleten waren vanbinnen, en ik na er een paar maand zo mee rond te lopen een in eelt geboetseerd wafelpatroon in mijn hiel heb staan (ja, de foto is onscherp. deal with it, ik ga écht niet terug naar de slaapkamer om nog eens een schoen op ons bed te gaan fotograferen):

En daar waren we dus eind vorige week. Ik heb nog één paar geërfde schoenen, en dat draag ik nu:

Wat gekleder, bruin, en een maat kleiner dan mijn vorige schoenen. En redelijk wat ongemakkelijker om te dragen: ze nijpen wat, de zool is dun, de hiel is hard.

Maar ik zie het niet zitten om schoenen te gaan kopen. Niet omdat het veel geld kost, maar omdat ik geen zin heb in interactie met andere mensen. En al helemaal niet in schoenen passen.

Ja, redelijk gênant dus: het is al zeven of acht jaar geleden dat ik nog eens schoenen gekocht heb. Zalando bestond toen nog niet; nu wel. Ik dénk dat ik mij dus maar een paar koop op het internet (wel verdoeme verschrikkelijk duur geworden, zie ik).

 

Elders over misschien hetzelfde

21.10.2014: Welkom in Zalandoland | 15.10.2014: Work in progress | 13.10.2014: De beste | 12.10.2014: Interview | 10.10.2014: Niet goed bezig | 08.10.2014: Bureau | 06.10.2014: De laatste… | 05.10.2014: Hashtag projectblogboek

The post Gênant appeared first on Michel Vuijlsteke's weblog.

(c) Michel Vuijlsteke at October 17, 2014 08:54 PM

Vandaag is het Gisteren van Morgen

I want to see the colours of another sky. [Flickr]

Stijn Vogels posted a photo:

 I want to see the colours of another sky.

(c) Stijn Vogels at October 17, 2014 05:34 PM

Elke Decruynaere

Kinderopvang en de strijd tegen armoede

 In Gent hangen vandaag ook in crèches witte lakens uit de ramen. De geknoopte lakens zijn het symbool van de strijd tegen armoede. Dat de rol van kinderopvang daarin niet onderschat kan worden zei 'kinderarmoede activist  van het eerste uur' en  expert Peter Adriaensens gisteren nog voor een bomvolle zaal lokale politici op de Trefdag van VVSG. Maar maakt de nakende tariefverhoging thuisblijven straks voordeliger dan te gaan werken? En is  het niet cynisch dat de eerste crèche voor kansarmen opent, als tegelijk de deuren van alle andere kinderdagverblijven voor hen dreigen te sluiten?

 

 Het voornemen om de tarieven in de kinderopvang te verhogen raakte deze zomer al bekend. Armoedeverenigingen en ook de Gezinsbond reageerden snoeihard. Hoe dit te verzoenen met het Vlaamse Regeerakkoord dat 'extra  inzet' belooft om kinderopvang betaalbaar te maken voor gezinnen met een armoedeproblematiek? Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) was er snel bij om aan te kondigen dat er 'een sociale correctie' op komst is.  Maar wat deze correctie dan inhoudt is nog steeds onduidelijk, al werd meteen leefloon genoemd.

 

Wat dan met de steeds groeiende groep van 'werkende armen'? Mensen met een job die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Het gaat vaak over mensen met een deeltijdse baan of over alleenstaande ouders en dit is een groeiende groep. Als zij niet meegenomen worden in dit verhaal, dreigt gaan werken duurder uit te vallen dan thuis te blijven en zelf voor de kinderen zorgen. Zowel de ouders, vaak de moeders, als d e kinderen missen dan de boot in onze samenleving.  

 

Aan de hand van hersenscans toonde Peter Adriaensens gisteren het belang van kinderopvang aan. Kinderen die opgroeien zonder stress, met voldoende gezonde voeding, die voldoende gestimuleerd en geliefkoosd worden, die ontwikkelen zich beter. De opening van ‘d’n Opvang’ in Oostende is niet toevallig een van de eerste mooie initiatieven waarmee het fonds kinderarmoede uitpakt. In deze oudercrèche kunnen kinderen van kansarme ouders terecht voor flexibele opvang en krijgen ze zelf een opleiding. Maar wat met de gevolgen van het decreet kinderopvang dat sinds 1 april in werking is? De subsidies voor deeltijdse plaatsen verminderen, de druk op opvanginitiatieven om geen flexibele opvang meer toe te laten is groot.

 

Het voornemen van de Vlaamse Regering om elke beschikbare plaats optimaal te benutten is legitiem. Als schepen word ik elke week geconfronteerd met ouders die nog geen plaats vonden voor hun kindje. Maar wat met mensen in een precaire arbeidssituatie, die pas op vrijdag weten of ze de maandag een interimjob hebben? Of kinderen uit zeer kwetsbare gezinnen die om andere redenen gebaat zijn met kortstondige en flexibele kinderopvang? 

 

De vorige Vlaamse regering waar ook CD&V en N-VA deel van uitmaakten, keurde in het voorjaar 2014 niet alleen het nieuwe decreet kinderopvang goed, maar ook de armoedetoets. Die moet ervoor zorgen dat mensen in armoede niet gediscrimineerd worden bij nieuwe de Vlaamse wetgeving. Op deze dag van verzet tegen armoede wil ik de hoop uitspreken dat deze toets ook toegepast wordt bij het schrijven van de beleidsnota kinderopvang die we eind volgende week van de minister mogen verwachten. Want enkel dankzij kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke kinderopvang voor elk kind gaan we van kleins af de strijd tegen de armoede aan.  

Bevoegdheid: 

(c) redactie at October 17, 2014 04:08 PM

gentblogt.be

Stad Gent wil zich aanpassen aan klimaatverandering en ondertekent ‘Mayors Adapt’

Burgemeester Daniel Termont en schepen van Milieu en Klimaat Tine Heyse hebben op donderdag 16 oktober 2014 in Brussel het Europese burgemeestersconvenant ‘Mayors Adapt’ ondertekend. Dit initiatief van de Europese Commissie ondersteunt het beleid en de lokale acties van steden rond hun aanpassing aan de klimaatverandering. Met die ondertekening engageren de deelnemende steden zich om hun stad voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering en om die gevolgen zoveel als mogelijk te verzachten, zodat het aangenaam, veilig en gezond blijft in de stad. Gent is een van de ruim tachtig Europese steden die het ‘Mayors Adapt’ ondertekenden.

Steden moeten zich voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering

Steden zijn gevoelig voor de gevolgen van klimaatverandering, zoals langdurige regen, plotse en hevige stortbuien, droogte en hittegolven. Ook de stad Gent ontsnapt hier niet aan. De Stad Gent bracht daarom, als eerste stad in Vlaanderen, vorig jaar via een studie het zogenaamde hitte-eiland effect in kaart. Daaruit bleek dat de binnenstad makkelijker opwarmt en het er tijdens een warme zomernacht tot 8°C warmer kan zijn dan buiten de stad. Dit komt voornamelijk door de verstening in de stad en doordat er te weinig groen is. Het hitte-eiland effect brengt heel wat gezondheidsrisico’s met zich mee, vooral voor baby’s, zieken en oudere mensen. Door de klimaatopwarming zal dit effect alleen nog maar vergroten. Bij meer extreme neerslag verhoogt ook het risico op wateroverlast, door overstromingen vanuit de rivieren en kanalen en doordat het rioleringsstelsel oververzadigd geraakt. Het is belangrijk dat de Stad zich daar op voorbereidt en dus nu al ingrijpt.

Schepen Tine Heyse: ‘De klimaatverandering zal een impact hebben op ons dagelijks leven. Maar we kunnen zelf heel veel doen aan de leefbaarheid van onze stad. Als stadsbestuur nemen we deze taak serieus, vandaar ons engagement om het Europees convenant voor klimaatadaptatie te ondertekenen. Om te begrijpen waarom we zulke maatregelen nemen én om te weten te komen wat je als burger ook zelf kunt doen, kun je kijken naar ‘Gent en de klimaatverandering’, een filmpje met acteur Maxime De Winne’ (zie website www.gentklimaatstad.be). De Winne is bekend van onder meer Thuis, Aspe, Vermist, Basta en Wittekerke.

Gent wil een klimaatrobuuste stad worden

Het Gentse stadsbestuur wil een klimaatrobuuste stad uitbouwen, door te voorzien in meer groen en minder bebouwing in steen. Maar ook door water vast te houden in plaats van het meteen naar de riolering af te voeren.

Meer groen in de stad laat het regenwater in de bodem sijpelen, zorgt voor verkoeling door verdamping en geeft schaduw in de zomer. Geveltuintjes, straatbomen, groene zones en parken zijn hierbij heel belangrijk. Ook eenvoudige zaken zoals het wit schilderen van gevels of het gebruik van lichtgekleurde beton in plaats van donkere asfalt helpen tegen de hitte. Hierdoor wordt het zonlicht gereflecteerd waardoor minder warmte vastgehouden wordt op hete zomerdagen.

Je kunt een regenwaterput plaatsen om regenwater zoveel mogelijk ter plaatse vast te houden en het regenwater hergebruiken, bijvoorbeeld voor wc en wasmachine. Of leg een een groendak aan. Hierdoor wordt het regenwater gebufferd. De Stad Gent voorziet subsidies voor groendaken, zelfs in budgettair moeilijke tijden. Sinds 2013 kwam er ruim 6.700m² groendak bij.

Gent kiest voor vergroening waar mogelijk
De Stad Gent kiest resoluut voor vergroening waar mogelijk. Zo was bijvoorbeeld het Emile Braun-plein vroeger een verharde vlakte met parking. Door de heraanleg is het plein vandaag grotendeels vergroend en staan er bomen. Bij de heraanleg van de Belfortstraat komen er ook bomen langs beide kanten van de weg. Afgelopen maand werd een voetpad in de Alfons Braeckmanlaan opgebroken. Het werd niet veel gebruikt en dus groeide er veel onkruid. Nu is het een groene berm zonder verharding.

De Stad Gent opende de afgelopen jaren heel wat parken, zoals het Coupurepark, Lousbergpark en Acaciapark. Daarnaast werden ook de Lieve en de Nederschelde weer opengelegd. In de verkaveling De Lange Velden wordt het regenwater dat terechtkomt op de nieuwe wegen opgevangen zodat het in de bodem kan sijpelen.

(c) Gudrun at October 17, 2014 03:26 PM

TreinTramBus verwelkomt nieuwe Gentse nachtbus

Vanaf vanavond rijdt in Gent de nachtbus nieuwe stijl. Voortaan rijden de bussen 7 dagen op 7 tot 1u ‘s nachts, bovendien volgen ze nu de bekende lijnnummers van het reguliere busnet. Reizigersvereniging TreinTramBus reageert tevreden.

De nachtbus is gered! Jarenlang hing het voortbestaan aan een zijden draadje, maar dank zij de steun van het Vlaamse Gewest en de Stad Gent is het voortbestaan verzekerd. Meer zelfs: vanaf vandaag rijden de nachtbussen elke nacht. “Dat is niet meer dan logisch”, reageert Jan Vanseveren, woordvoerder van TreinTramBus. “Het leven in een grootstad als Gent eindigt toch niet om 23u? Dank zij de nachtbus kunnen de Gentenaars tot 1u beroep doen op een Bob: de nachtbus is dan ook goed voor de verkeersveiligheid.”

De oude nachtbussen waren voor de klanten moeilijk te vinden: ze reden met andere lijnnummers en langs andere trajecten dan de trams en bussen overdag. TreinTramBus drong herhaaldelijk aan op een gelijkschakeling van de nachtbus met de andere trams en bussen. Uiteindelijk werd de vraag ingewilligd.

Enige minpunt is de vaststelling dat de late bussen nog niet naar de randgemeenten rijden. “In Oostende, Brugge, Antwerpen en Leuven bedienen de nachtbussen ook de randgemeenten, maar de Gentse randgemeenten vallen uit de boot”, stelt Vanseveren vast. “Een gemiste kans, want ook hun inwoners willen wel eens een avondje uit in Gent. En wie ’s avonds per trein naar bijvoorbeeld Wetteren of Aalst wil, moet vanaf december een uur vroeger weg.”

(c) Gudrun at October 17, 2014 03:13 PM

11.11.11 Gentse campagne tegen voedselverspilling met Pierke Pierlala

Terwijl 1 op 9 mensen honger lijdt, wordt 1/3 van het voedsel verspild. In het Zuiden, maar ook in het Noorden. Hier eindigt maar liefst 33% van het voedsel in de vuilbak en dus ook in de vuilniswagen. Om de bevolking over voedselverspilling te informeren én sensibiliseren ging 11.11.11 dit jaar een originele samenwerking aan met Ivago. Op 11 vuilniswagens kan je gedurende een maand onze eigen ‘Pierke Pierlala’ zien, verontwaardigd over “1/3 van al ’t eten dat vermuust wordt”.

1,3 miljard ton. Zoveel voedsel wordt ieder jaar wereldwijd verspild. Bovendien worden ook al de grondstoffen, het water en de energie om dat voedsel te produceren nutteloos verbruikt. Onaanvaardbaar, vindt 11.11.11.

Als deel van hun strijd tegen de voedselverspilling ontstond dan ook het idee om in 4 grote steden het campagnebeeld op zijkanten van de vuilniswagens te laten verschijnen. In Gent en Destelbergen gebeurt dit in samenwerking met Ivago. Een verrassende manier om de bevolking in contact te laten komen met het thema voedselverspilling.

“We vermuusen 1/3 van al ’t eten”

Vanaf 13 oktober tot 13 november rijden 11 vuilniswagens met de campagne-affiche door de Gentse straten. Zo krijgt voor het 2e jaar op rij de nationale campagne van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging een unieke Gentse toets. Niet een Afrikaanse vrouw, maar de eigenzinnige Pierke Pierlala wordt omringd door fruit en groenten. Ook de boodschap ‘1/3 van het voedsel wordt verspild’ werd omgezet naar het Gents.

Een originele manier om de Gentse bevolking te laten kennismaken met de campagne van 11.11.11. Een engagement dat daar niet ophoudt. Op 23 oktober wordt namelijk in de Zebrastraat door de lokale 11.11.11.-groep, MO* en het stadbestuur een mondiaal café georganiseerd waar experten, alles over voedselverspilling uit te doeken doen. Inschrijven kan via info@mo.be.

11.11.11-campagne tegen voedselverspilling

Naast sensibiliseren en informeren, heeft de campagne ook steeds een politiek doel. Om dit te bereiken, doet de organisatie een beroep op de bevolking. Zo wil 11.11.11 zoveel mogelijk ‘Sorry Is Niet Genoeg’-uitspraken verzamelen op www.nietgenoeg.be/petitie . Door het oplopend aantal videoboodschappen kunnen politici onder druk worden gezet om een coherent beleid te eisen tegen de wereldwijde voedselverspilling. Neem gerust zelf een kijkje.

Meer informatie over de campagne van 11.11.11 kan u vinden op www.nietgenoeg.be.

(c) Gudrun at October 17, 2014 03:12 PM

Eerste aanpassing aan R4-aansluiting Merelbeke komt er in 2015

In 2015 komt er een verlenging van de rechter afslagstrook voor het verkeer uit de Salisburylaan aan R4-aansluiting in Merelbeke. Daarvoor worden er ter plaatse momenteel terreinopmetingen uitgevoerd. Die ingreep komt er omwille van de gevaarlijke situatie die aan het knooppunt ontstond na de afwerking van de R4. Dat blijkt uit een antwoord van minister van Openbare Werken Ben Weyts op een vraag van Vlaams Parlementslid Mathias De Clercq. De Oost-Vlaamse volksvertegenwoordigers Mathias De Clercq en Egbert Lachaert kaartten eind september naar aanleiding van het zoveelste ongeval aan het erg drukke en gevaarlijke punt de problematische situatie aan.

Uit het antwoord blijkt dat een optische illusie een mogelijke oorzaak van de vele ongevallen aan het kruispunt kan zijn. Links afslaand verkeer vanuit de Guldensporenlaan zou niet steeds kunnen inschatten of het aankomend verkeer vanuit de Salisburylaan rechtsaf zal draaien dan wel zal doorrijden. Het is om daaraan te verhelpen dat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de rechter afslagstrook komende van de Salisburylaan zal verlengen in 2015.

Mathias De Clercq: “Het is een goede zaak dat de gevaarlijke situatie nu duidelijk wordt erkend en een eerste ingreep eraan komt in 2015. De langere invoegstrook die in 2015 zal worden aangelegd stelden wij reeds voor en is dus duidelijk een stap in de goede richting. Of dat volstaat zal moeten blijken, al zal ik de situatie van nabij blijven opvolgen via parlementaire weg.”

Egbert Lachaert: “Uit de vragen die ik destijds stelde aan de vorige bevoegde minister bleek steeds dat ingrepen nog niet aan de orde waren omdat de evaluatie nog niet gebeurd was. Dat de problematiek nu onder ogen wordt gezien is enkel positief te noemen. Ik hoop echter ook dat de minister ons andere voorstel voor de situatie ter plaatse, namelijk een tweede aansluiting op de R4 om het verkeer te splitsen, nu niet uit het oog verliest.”

(c) Gudrun at October 17, 2014 03:11 PM

Biotechdag aan de UGent: van vaccins en virussen tot astma, darmflora en antibiotica

Het thema van de Biotechdag dit jaar is ontstekings- en infectieziekten en immuniteit. Zo kom je meer te weten over hoe de Vlaamse biotechsector oplossingen zoekt voor allergieën, astma, griep, MS, hiv, … Maar ook andere zaken komen aan bod. Wist je bijvoorbeeld dat onze darmflora belangrijk zijn voor ons afweersysteem? Tijdens de Biotechdag kunnen jong en oud (letterlijk) proeven van de diversiteit aan toepassingen.

‘Ontstekingsziekten vormen een toenemend probleem voor onze volksgezondheid. We verwachten dat die tegen 2030 een derde van alle uitgaven voor gezondheidszorg zullen opeisen. Om dat te verhelpen moeten we in de eerste plaats beter begrijpen hoe deze ziekten ontstaan en blijven voortduren.’
Professor Bart Lambrecht, departementsdirecteur VIB Inflammatie-researchcentrum, UGent.

Met tal van onderzoekers in de biotechnologie kan de UGent uiteraard niet ontbreken op de Biotechdag. Hieronder vind je een overzicht van de UGent-onderzoekers die aan het woord komen tijdens de Biotechdag, alsook de labo’s die worden opengesteld. Via www.biotechdag.be kan je het volledige programma bekijken.

In het UGent/VIB Inflammatie-researchcentrum gaan rondleidingen door. Het centrum organiseert o.m. kinderworkshops rond astma en rond virussen.
Het Departement Planten Systeembiologie van de UGent/VIB organiseert kinderlabo’s rond laborobots en DNA-extractie en geeft met een interactieve stand uitleg over hun plantenonderzoek.
Het UGent/UZ Gent Centrum voor vaccinologie heeft een stand over vaccins, en professor Geert Leroux-Roels brengt een lezing over hetzelfde thema.
Onderzoekers van het UZ Gent helpen je aan antwoorden op de vragen ‘Heb ik allergie?’ en ‘Heb ik astma?’.
Biotechbabbels met UGent’ers: Joël De Ceulaer praat met telkens 2 gasten over belangrijke uitdagingen waaraan Vlaamse biotechspelers werken. Zijn gasten belichten elk een ander aspect van de problematiek.

– 14 uur: Hoe kunnen we ons voorbereiden op het groeiende probleem van antibiotica-resistentie? ?- Erika Vlieghe (Instituut Tropische Geneeskunde) en Geert Claeys (UZ Gent)

– 15 uur: Kan biotechnologie leiden tot een échte oplossing voor astma? ?- Bart Lambrecht (VIB/UGent), Pieter Rottiers (ActoGeniX)

– 16.30 uur: Wat is het belang van vaccineren? Hoe ga je op zoek naar een nieuw vaccin? – ?Nico Callewaert (VIB/UGent) en Pierre Van Damme (Universiteit Antwerpen)

Ten slotte kan je ook kennismaken met de Vlaamse biotechopleidingen, aan de UGent en elders.

Praktisch

Biotechdag vindt plaats op zondag 19 oktober 2014 tussen 13 uur en 17.30 uur op het Technologiepark, 9052 Zwijnaarde. Het volledige programma vind je op de website.

(c) Gudrun at October 17, 2014 03:11 PM

Nieuw Mobiliteitsplan Gent voor meer leefkwaliteit en bereikbaarheid

De Stad Gent zet opnieuw een historische stap wat mobiliteit betreft. Na de invoering van het Fietsplan in 1993 en het voetgangersgebied in 1997, kiezen we in 2014 weer resoluut voor een andere en meer duurzame mobiliteit voor Gent. Het nieuwe Mobiliteitsplan Gent verhoogt de leefkwaliteit in de stad en maakt ze beter bereikbaar. Binnen de stadsring (R40) voert het stadsbestuur overal de ‘zone 30’ in voor meer veiligheid. Het voetgangersgebied breidt uit, er komt een betere doorstroming van het openbaar vervoer en men versterkt de fietsinfrastructuur. De binnenstad wordt verdeeld in zeven sectoren, waarbij het doorgaand verkeer zoveel als mogelijk geweerd wordt.

Gent leeft, bruist en groeit. Er wordt geleefd en beleefd, gewerkt en gevierd, gesport en gestudeerd. Gentenaars en bezoekers ervaren echter ook de mobiliteitsuitdagingen van zo’n levendige stad. Gentenaars maken per dag liefst 650.000 verplaatsingen, waarvan meer dan de helft met de wagen. Daarnaast komt er elke dag een grote hoeveelheid mensen naar de stad om er te werken, naar school te gaan, te winkelen of gewoon te genieten. Met als gevolg: een dichtslibbend wegennet, een onveilige mix van auto’s, openbaar vervoer, fietsers en voetgangers en te veel fijn stof in de lucht.

Mobiliteit voor meer levenskwaliteit én bereikbaarheid

Het nieuwe Mobiliteitsplan biedt een positief antwoord op verschillende vragen en uitdagingen. Want minder druk vanuit het verkeer zorgt voor meer leefbare en aangename pleinen en straten en ook voor aangenamer wonen.

De invoering van een veralgemeende zone 30 in de binnenstad en in de woonkernen van de deelgemeenten zal zorgen voor een aanzienlijke verbetering van de woon- en leefkwaliteit en helpt onze ambitie te verwezenlijken om de meest kindvriendelijke stad te worden.

Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Filip Watteeuw: ‘Het nieuwe Mobiliteitsplan zorgt voor een leefbaar en bereikbaar Gent. De mobiliteit doordacht verduurzamen betekent de bewegingsvrijheid, de gezondheid, de veiligheid en de levenskwaliteit van de huidige en de toekomstige generaties burgers bevorderen. Het biedt toegang tot gebruiksmogelijkheden, diensten en activiteiten in en rond de stad voor iedereen: bewoners, handelaars, bedrijven, werknemers, de horeca en de vele toeristen. Het aantal autoverplaatsingen steeg sinds 2001 immers met 13% terwijl de bevolking in dezelfde periode met 9,7% steeg. Deze trend willen we ombuigen.’

Een groter voetgangersgebied en minder doorgaand verkeer

Het nieuwe circulatieplan biedt ruimte voor beleving van onze mooie historische stad, voor het shoppen en werken in dit bruisend economisch centrum, voor het aangenaam en gezond wonen in Gent. Vandaag is het wegennet in de Gentse binnenstad verzadigd. Dit is nadelig voor de bereikbaarheid door fietsers, openbaar vervoer én het bestemmingsverkeer per auto. 40% van het verkeer in de binnenstad heeft geen bestemming in de binnenstad of neemt niet de kortste weg vanaf de stadsring. Aan de andere kant smacht de binnenstad naar ademruimte.

Daarom nemen we twee concrete acties in de binnenstad: we breiden het voetgangersgebied uit, en we knippen een aantal doorgaande, te zwaar belaste verkeersassen.

Het voetgangersgebied wordt uitgebreid naar het Patershol en het Veerleplein, de Predikherenlei en de Hoornstraat, het Koophandelsplein en de Zonnestraat, de omgeving Gouvernementstraat en de as Kortedagsteeg – Walpoortstraat tot aan de Waalse krook. Op deze manier creëren we meteen ook bijkomende winkelwandelstraten en ruimte voor horeca en terrassen.

Het doorgaand verkeer wordt geweerd door een aantal weloverwogen ‘knippen’. Deze bevinden zich op de Phoenixbrug, de Verlorenkost en Coupure, op de Ottogracht, Ham en Zondernaamstraat. Hierdoor wordt de stad verdeeld in zeven sectoren. Autoverkeer van de ene naar de andere sector kan enkel via de stadsring. Hierdoor wordt doorgaand verkeer via de stadsring geleid en de binnenstad gereserveerd voor automobilisten die er een bestemming hebben. Dat zal de bereikbaarheid van de binnenstad gevoelig vergroten voor iedereen.

Aangezien de R40 de rol van verdeelweg zal opnemen, is het noodzakelijk voor de goede werking van het circulatieplan dat de doorstroming op deze stadsring wordt verbeterd. Samen met het Vlaams Gewest zorgen we voor een betere afstemming van de verkeerslichten en de aanpassing van een aantal kruispunten. Langs de R40 voorzien we extra P+R’s. Zo kan iedereen vanuit de deelgemeenten en de stadsrand de binnenstad vlot bereiken.

Schepen Filip Watteeuw: ‘Deze acties creëren meer ruimte in de binnenstad. Fietsers en voetgangers komen minder in conflict met het autoverkeer én we garanderen een vlottere doorstroming voor het openbaar vervoer. De concrete uitvoering van deze maatregelen is voorzien voor het voorjaar van 2016. Uiteraard nemen we tot dat moment uitgebreid de tijd om hierover duidelijk te communiceren en om verder te werken aan de uitbouw van alternatieven.’

knip openbaar vervoer fietsas autoverkeer voetgangersgebied parking

Met tien krachtlijnen zal het nieuwe Mobiliteitsplan in de praktijk worden gebracht:

1. Mobiliteit functioneert als draaischijf voor een duurzame leefomgeving. Het nieuwe mobiliteitsbeleid neemt het voortouw en zal actief het gezicht van Gent bepalen.
2. De binnenstad wordt opgedeeld in 7 sectoren. Het doorgaand verkeer wordt zoveel als mogelijk geweerd uit de binnenstad. Overal binnen de stadsring (R40) wordt de ‘zone 30’ ingevoerd en het voetgangersgebied wordt uitgebreid.
3. Gent versterkt haar fietsinfrastructuur in functie van nieuwe ontwikkelingen en een stadsregionaal fietsnetwerk.
4. Gent faciliteert een vlotte doorstroming van het openbaar vervoer en de belangrijkste buslijnen worden omgevormd tot tramlijnen.
5. Het Gentse parkeerbeleid stuurt de gewenste stedelijke mobiliteit.
6. In de stedelijke agglomeratie van Gent wordt de toegelaten snelheid op het autosnelwegen beperkt tot 100 km/u, op de primaire wegen beperkt tot 90 km/u en op de secundaire wegen tot 70 km/u of minder. Binnen de R40 geldt voortaan een maximum snelheid van 30 km/u en de ‘zone 30’ wordt ook uitgebreid naar woongebieden buiten de stadsring.
7. De Stad Gent wil een duurzaam en leefbaar alternatief voor de bestaande B401 en het E17-viaduct in Gentbrugge. Daarnaast wil de Stad een kwalitatieve Sifferverbinding in het noorden.
8. Gent richt een Verkeerscentrum op om verkeersstromen optimaal en dynamisch aan te sturen.
9. Het mobiliteitsbeleid verruimt de focus tot buiten de stadsgrenzen en ontwikkelt een stadsregionale samenwerking.
10. Gent omarmt co-creatie als een waardevolle dynamiek die onder meer de mobiliteit in Gent mee vormgeeft.

Vanaf woensdag 22 oktober 2014 zal het stadsbestuur luisteren naar wat de Gentenaar en Gentgebruiker over dit plan heeft te zeggen. Verschillende gesprekspartners van de Stad Gent worden geconsulteerd, maar ook de bewoner kan zijn mening laten horen op woensdag 5 en donderdag 6 november 2014 tijdens de gespreksavonden en via de website. Inschrijven voor de debatavonden kan via Gentinfo (09 210 10 10 of gentinfo@gent.be). Meer details hierover volgen nog.

Het integrale mobiliteitsplan vindt u op de website www.mobiliteitgent.be/mobiliteitsplan

(c) Gudrun at October 17, 2014 03:10 PM

Lichtfestival Gent zal doorgaan, in geval van afschakeling worden de bezoekuren aangepast

Het college van burgemeester en schepenen meldt dat het Lichtfestival in Gent zal doorgaan zoals gepland van donderdag 29 januari tot en met zondag 1 februari 2015. Indien er echter Gentse regio’s worden afgeschakeld tussen 17 en 20 uur, zal het Lichtfestival ook afgeschakeld worden voor dezelfde uren. Ook al vindt het Lichtfestival plaats in een regio die niet wordt afgeschakeld, zal de stad zich solidair tonen met de Gentenaars die geen licht hebben. Het Lichtfestival zal op de afschakeldag dan starten na 20 uur.

Annelies Storms, schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen: ‘Als er Gentenaars in het donker zitten, vinden we het niet te verantwoorden dat het Lichtfestival in de binnenstad gewoon doorgaat en passen wij het programma aan.’

(c) Gudrun at October 17, 2014 03:07 PM

Dag van de Jeugdbeweging

Vandaag is het weer Dag van de Jeugdbeweging. Alle leden van de jeugdbeweging worden dan in de bloementjes gezet.
Op verschillende plaatsen in het land worden er evenementen georganiseerd. Zo ook in Gent onder de Stadshal was er weer veel te beleven. Wie in uniform kwam, kreeg een gratis ontbijt en je kon ook genieten van de live muziek.

Het thema van dit jaar is ‘Jeugdbeweging in Trek’. Het focust zich onderen andere op samen avonturen beleven, veilig het land doorkruisen en doorzetten tot de eindstreep.

IMG_4097 IMG_4053 IMG_4062 IMG_4068 IMG_4084 IMG_4088 IMG_4096

(c) Redactie at October 17, 2014 03:06 PM

Stad Gent wordt zone 30

In Gent is vrijdag nieuwe mobiliteitsplan voorgesteld. De stad hoopt de leefbaarheid en de bereikbaarheid van Gent te verbeteren, onder meer door de snelheid binnen de binnenring integraal tot 30 kilometer per uur te begrenzen.

Wie niet akkoord is met de nieuwe plannen rond de Gentse mobiliteit, kan vanaf 22 oktober klagen bij het stadsbestuur. Op 5 en 6 november zullen ook nog gespreksavonden georganiseerd worden waar elke bewoner – na inschrijving – welkom is.

Lees meer in De Standaard

 

 

(c) Michel Vuijlsteke at October 17, 2014 02:27 PM

Michel Vuijlsteke

N-VA, meet Streisand-effect

De N-VA deelde vanmorgen een grappige taart op Facebook:

divide et impera

Deze namiddag was ze al weggecensureerd, alsof er iets was om zich over te schamen.

Komaan — mooi werk (wie zegt dat kunst gesubsidieerd moet worden om mogelijk te zijn? en dit is nog eens iets anders dan een hoop afval die in het SMAK ‘kunst’ ligt te wezen), ondernemerschap (Tom Lauwens, de maker van de taart mag zich aan bestellingen verwachten!) en ondertussen zet het nog even ons onderwijs in de vitrine (Latijn!), én het illustreert de inclusiviteit van de N-VA (zowel inheemse aardbeien als exotische ananas (eat that, Francken!).

Goed gedaan N-VA, zeg ik. Doe zo voort!

(Van wanneer die foto dateert, wie hem online zetten, waarom hij niet meer online staat, wat de reden daarvoor is, is in deze trouwens volledig onbelangrijk. Zaai wind => oogst storm.)

The post N-VA, meet Streisand-effect appeared first on Michel Vuijlsteke's weblog.

(c) Michel Vuijlsteke at October 17, 2014 01:44 PM