December 19, 2014

gentblogt.be

Albert Sugg en de Belle Epoque in Gent: Série 1 (83) Citadellaan en Leopoldskazerne

In deze wekelijkse rubriek toont Arthur De Decker systematische alle postkaarten uit de serie 1 van postkaartenhandelaar Albert Sugg over Gent. Deze keer geeft hij commentaar bij enkele kaarten over de in 1875 aangelegde Citadellaan die sedert 16 december 1918 gedeeltelijk herdoopt werd in Charles de Kerchovelaan en nu deel uit maakt van de kleine ring R40 rond Gent. Jos Tavernier zorgde voor de hedendaagse zichten.

Serie 1 nr. 225 Citadellaan

Serie 1 nr. 225 Citadellaan

Deze Suggkaart, verstuurd in 1903, toont ons de noordelijke zijde van de Citadellaan tussen de Isabellakaai en de Overpoortstraat die tot 1943 nog Heuvelpoortstraat heette. Deze brede boulevard met in het midden een dubbele rij bomen, werd in 1875 aangelegd na de afbraak van de stadsomwalling en de Hollandse citadel (zie deel 2). Let op het drukke verkeer: één kar pal in het midden van de straat. Is dat een spookrijder of mocht men daar toen in beide richtingen rijden? De huizenrij rechts op de foto, enerzijds bestaande uit witbepleisterde burgerhuizen in neoclassicistische stijl en anderzijds in neogotische, neo-Vlaamse-renaissance en Art Nouveaustijl, werd tot op heden vrij gaaf behouden, met de toen typische erkers en balkons en soms faiencetegeltableaus. Hier nog enkele oude foto’s van deze Heuvelpoortwijk: http://users.skynet.be/ra013503/

De oorspronkelijke benaming van deze wijk was Overporte (1325) maar men schreef Heuverpoorte. In ’t Gents wordt immers “over” in de betekenis van “hoger” als “euver”. uitgesproken. De Overpoort die daar stond was een hoger gelegen stadspoort. In de 18de eeuw begreep men dit woord niet meer en werd Heuverpoort Heuvelpoort. In 1827 werd deze versterkte stadspoort gesloopt.

Op de hoek met de Isabellakaai is een huis in aanbouw dat ondertussen reeds werd vervangen door een appartementsgebouw zoals te zien op onderstaande foto. Daarbij werd ook de dubbelwoonst links daarvan brutaal in twee geknipt. Deze gekoppelde enkelwoning werd in 1901 gebouwd in opdracht van Didier Joseph naar een ontwerp van Jacob Gustaaf Semey (1864-1935) de bouwmeester van de eclectische huizen met spreuken aan de Sint-Lievenslaan, Vlaamsekaai (zie deel 31), Baudelostraat, Belfortstraat Sleepstraat enz. De vensters hebben natuurstenen kozijnen, een borstwering met cartouche en een ontlastingboog. Op het linkerhuis lezen we in deze cartouches: “Laat u maar soet als honich vinden”. Op het rechterhuis, dat afgebroken werd om plaats te maken voor een flatgebouw, stond het vervolg: “De vlieghen zullen u verslinden”. Op de tussenverdieping onder de kroonlijst is een loggia aangebracht met balkon en twee deelzuilen.

225 a

Op deze recente foto van Jos Tavernier zien we de huidige Citadellaan als onderdeel van de kleine Ring (R40) rond Gent. Het is een vierbaans boulevard met op die plek nog een overblijfsel van de bomenrij in het midden. Rechts is er het flatgebouw op de hoek met de Isabellakaai naast de omstreeks 1970 gehalveerde woning van Semey dat in de meeste architectuurboeken als voorbeeld wordt aangehaald van een ongepaste ruimtelijke ordening. Dit verminkte geheel illustreert op een schrijnende wijze het gebrek aan aandacht vanwege monumentenzorg en stedenbouw voor deze architectuur.

Over dat huis zie ook: http://www.gentblogt.be/2005/11/04/foto-van-de-dag-229 en http://www.gentblogt.be/2005/02/24/foto-van-de-dag-5

Vandaag de dag is Heuvelpoort één van de moeilijkste verkeersknopen van de Gentse binnenstad. Door haar hoge verkeersintensiteit, 6 takken die op het kruispunt aankomen, en de breed uitgesmeerde ruimtelijke impact van de verkeersruimte dringt een vereenvoudiging zich op. Doelstelling is om zowel de doorstroming van de auto te verbeteren alsook de leesbaarheid en de veiligheid voor langzaam verkeer te verhogen. Bovendien vereist de geplande aanleg van een tramlijn die over Heuvelpoort op de Citadellaan moet geraken, een veilige en vlotte oversteek. De Lijn wil in 2016 beginnen bouwen aan een 10 km lange tramlijn van Sint-Denijs-Westrem naar de Dampoort, via het Sint-Pietersstation en het Zuid. Bedoeling is de huidige buslijnen7 tegen 2020 te vervangen door tramlijn 7. De Lijn denkt er daarbij aan om een autotunnel te graven onder de Heuvelpoort, tussen de Charles de Kerchovelaan en de Sint-Lievenslaan. Een tramtunnel onder de Heuvelpoort  of de tram gewoon de stadsring laten kruisen zijn uitgesloten. Zie: http://www.gentcement.be/2014/01/ziet-de-heuvelpoort-er-binnenkort-zo-uit en http://www.gentcement.be/2013/10/de-lijn-kiest-voor-tram-7

Serie 1 nr. 329 Citadellaan en Lange Kazernenstraat (huizen van 1900-1905)

Serie 1 nr. 329 Citadellaan en Lange Kazernenstraat (huizen van 1900-1905)

Deze Suggkaart, verstuurd in 1911, toont ons de hoek van de toenmalige Citadellaan (links) en Lange Kazernenstraat. Sedert 1918 heten die straten nu Charles de Kerchovelaan en Kattenberg, met aan de overzijde het Citadelpark. Let op de straatlantaarn links en de fiere moeder met haar baby op de arm rechts. Zoals je kunt zien was de Citadellaan, hier aangelegd in 1875 tussen de vroegere Kortrijksepoort en Heuvelpoort op het tracé van de stadsomwalling, verhard met kasseien. Tussen de Leopoldskazerne, uiterst links, en de Heuvelpoort staan hoge enkelhuizen gemarkeerd door bel-etages met centraal balkon met hekken of erker. Ze dateren uit begin 20ste eeuw en vertonen Art Nouveau kenmerken. Reeds eerder hadden we het in deze reeks over de Charles de Kerchovelaan aan het Citadelpark: http://www.gentblogt.be/2013/11/01/albert-sugg-en-de-belle-epoque-in-gent-serie-1-27-de-kerchove-de-denterghem

329.Citadellaan2

Zoals te zien op deze recente foto van Jos Tavernier werd de aanvankelijk zeer homogene straatwand uit de Belle epoque in recente tijd verstoord door schaalbrekende flatgebouwen. Dit gebeurde spijtig genoeg bijna overal op de ring.

Serie 1 nr. 338 De Kazerne, Lange Kazernenstraat (M. de Noyette, 1905)

Serie 1 nr. 338 De Kazerne, Lange Kazernenstraat (M. de Noyette, 1905)

Deze zeer zeldzame Suggkaart nr. 338 werd mij digitaal bezorgd door Denis Pieters, waarvoor dank. Zie zijn website: http://users.telenet.be/stardegraeve/Sugg_biografie.html. Rechts zien we het hoekpand van de Kunstlaan met de Lange Kazernenstraat, sedert 1942 Kattenberg geheten, en links de monumentale Leopoldskazerne. Let op de 1pk voertuigen…

De Kattenbergwijk was tot kort na de 1ste Wereldoorlog één van de slechtst befaamde van de stad. Deftige mensen lieten er zich niet zien. De wijk werd na de 1ste wereldoorlog een gewone kazernewijk met soldatenkroegjes. De straatnaam Kattenberg heeft niets te zien met een huisdier. Een cat of Catte is een uitkijkpost van een versterking. Het is dus een term uit de krijgskunst reeds gebruikt in de 14de eeuw. De Blandinusberg, het hoogste punt van de stad, was inderdaad een plaats bij uitstek om er uitkijkposten op te richten van waar men tot uren ver de omtrek kon afspeuren. Hier werd reeds in 1687 een kazerne gebouwd die in 1830 gedeeltelijk werd gesloopt daar ze het zicht belemmerde van de Hollandse Citadel, gelegen op de plaats van het huidige, nabije Citadelpark. Na het saneren van de nabijgelegen Batavia(arbeiders)wijk in 1881 werden in de Kattenberg nieuwe straatjes en pleinen aangelegd en op de plaats van de oude kazerne werd een nieuwe infanteriekazerne gebouwd. Deze kreeg in 1894 een nieuwe Officieren Mess en een blok voor jonggezellen en families. Deze nieuwe blokken dienden als model voor het nieuwe militaire complex in eclectische stijl dat er nu nog staat.

Deze Leopoldskazerne, links op de postkaart, is een militair complex opgetrokken tussen 1902 en 1905 Het werd ontworpen door de architecten Modeste de Noyette (1847-1923) en O. Geerling. Het gebouw heeft een oppervlakte van ruim 2 ha en kon oorspronkelijk ongeveer 1300 militairen kazerneren. Ondanks het feit dat de kazerne in 1905 reeds voltooid was, werd ze pas twee jaar later in gebruik genomen. Op 1 oktober 1907 nam het 2de Linie Regiment er zijn intrek.

Tijdens de 1ste Wereldoorlog werd de kazerne bezet door Duitse troepen. Tijdens hun verblijf zorgden de Duitsers ervoor dat de gasverlichting van de kazerne vervangen werd door elektriciteit en dat het keukencomplex gemoderniseerd werd. De kazerne werd tijdens de Duitse bezetting ook omgedoopt tot “Kaserne Kaiser Wilhelm”.

Ook tijdens de 2de Wereldoorlog ontkwam de kazerne niet aan de Duitse bezetter, die er opnieuw vier jaar verbleef. Ditmaal plaatste de Luftwaffe er een radarinstallatie en luchtafweergeschut. Hierdoor verdwenen vijf torenspitsen en bijna alle ijzeren sierspitsen.

Na de bevrijding keerde het 2de Linie Regiment niet terug naar zijn kazerne, aangezien het ingezet werd bij de bezetting van de Belgische sector in Duitsland. De Leopoldskazerne werd bevolkt door scholen en diensten. Vanaf 10 oktober 1955 werd de Leopoldskazerne bemand door het Centrum van de Gezondheidsdienst (CGD), de kern van wat later de Koninklijke School van de Medische Dienst zou worden. Het Opleidingscentrum, dat voordien gehuisvest was in Leuven, verzorgde de opleiding van de reserveofficieren, de actieve en reserveonderofficieren en de brancardiers van de Gezondheidsdienst.

Naar aanleiding van de herstructureringen van de Belgische krijgsmacht en de centralisatie van de diensten van de Medische Component te Neder-Over-Heembeek, werden enkele gebouwen verkocht aan de stad Gent. Sinds 2007 is het HISK (Hoger Instituut voor Schone Kunsten) gevestigd in de kazerne. De andere delen van de kazerne zijn nog steeds eigendom van het Belgisch leger en herbergen onder andere het provinciecommando van de provincie Oost-Vlaanderen.

338.De Kazerne

Op deze recente foto van Jos Tavernier kun je zien dat er weinig is veranderd in de Kattenberg in de voorbije eeuw, met uitzondering van de recente gebouwen van de watervoorziening met watertorens en het “onderstation Kattenberg” van het elektriciteitsbedrijf op het einde van de straat rechts

De Leopoldskazerne heeft naast de reeds voornoemde functies ook dienst gedaan als opvangcentrum voor Kosovaren (1994). In 1998 dacht men er een studentenhome van te maken. In 2000 sprak men er van de muziekkapel van de marine er in onder te brengen of er een sociaal woningproject in te realiseren. In 2009 kocht de stad Gent 30% van de kazerne aan als een ontmoetingsplaats voor kunstenaars en kwam er allerlei sportinfrastructuur met een volwaardige competitiesporthal voor scholen en erkende sportclubs.

Serie 1 nr. 346 Kazerne, Citadellaan en Kunstlaan (M. de Noyette, 1905)

Serie 1 nr. 346 Kazerne, Citadellaan en Kunstlaan (M. de Noyette, 1905)

Op deze Suggkaart zien we de Leopoldskazerne op de hoek van de Kunstlaan en de Charles de Kerchovelaan. Dit hoekgebouw met twee achthoekige torentjes herbergde o.a. gymnastiekzalen, kleedkamers, munitiedepot en een kamer voor desinfectie en is opgetrokken uit ijzerhoudende natuursteen. Het groots en weerbaar voorkomen van de gebouwen was het opzet van de architect. Dit gebouwencomplex moest symbool staan voor de weerbaarheid van de Belgische strijdkrachten.

346b

In 2013 heeft het provinciebestuur officieel zijn interesse getoond om de volledige Leopoldskazerne te verwerven, om alle provinciediensten naar daar te verhuizen en dus af te zien van de eerdere plannen om het Urbiscomplex aan de zuid te verbouwen. Zie deel 67. De totaalsom voor renovatie en aankoop wordt voor de provincie op 90 miljoen euro geraamd. Een gigantische investering dus, zeker nu de nieuwe Vlaamse regering besliste om de bevoegdheden van de provincie in te krimpen en verscheidene partijen pleiten voor het afschaffen van dit bestuursniveau.

Zie: http://www.gentcement.be/2014/01/open-oproep-oo-2701-gent-leopoldskazerne/

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1870749/2014/04/30/Provincie-voorziet-75-miljoen-voor-aankoop-Gentse-Leopoldskazerne.dhtml

Prettige eindejaarsfeesten: http://www.citadellaan.be/2012_01_01_archive.html

(c) Michel Vuijlsteke at December 19, 2014 09:17 PM

Glimps 2014 vanuit Miry en Mengal

Vorige week was het Glimps in Gent, een driedaags showcase festival, waarin een aantal Belgische groepen aan buitenlandse pers en programmators wordt voorgesteld –en bij uitbreiding aan het gewone publiek ook natuurlijk. Donderdag kon ik er niet bij zijn, maar vrijdag en zaterdag trok ik telkens gedurende een paar uur naar het conservatorium.

Eigenlijk was ik ook graag naar BackBack in Trefpunt getrokken, maar een aanvangsuur van 23.30 u. is voor mijn oude botten iets te laat geworden. Ik heb de nieuwe cd hier gelukkig klaar liggen. Dat late uur, is verder geheel mijn probleem. Het uurrooster steekt evenwichtig in elkaar (ondanks de niet altijd even bruikbare website), en het secundaire doelpubliek (dat gewone publiek naast die pers en programmatoren dus) is jong genoeg om tegen het late uur te kunnen.

Het conservatorium dus. Vrijdag begon dat met Love Like Birds. Ik vond Elke De Mey voor het eerst via Mistlicht/Glimworm van Urgent in 2010, zag haar eindelijk live als Flash Support op Boomtown in 2011, en op 2012 stond ze daar als ‘echte’ groep op het podium.

Love Like Birds brengt zeer fragiele muziek, die bijzonder goed tot haar recht kwam in de akoestisch hoogwaardige Miry zaal van het conservatorium. Het was meteen ook het beste geluid van de vier optredens die ik er heb gezien. Hoewel de groep het voorlopig nog steeds bij dat ene album uit 2011 houdt, was er nieuw materiaal beschikbaar. Hopelijk worden ze opnieuw opgepikt.

Het Ragini Trio bestaat uit een kwartet van Nathan Daems, Lander Gyselinck, Marco Bardoscia en het ‘bakske’, dat voor de tanpura drone zorgt, het continue geluid dat zo typerend is voor Indiase muziek.

Ze speelden een inspirerend, organisch concert, met ruimte voor humor en heel wat vrijheid in de composities. Het concert vond plaats in de (veel) kleinere Mengal Zaal van het conservatorium dat ze dan ook probleemloos gevuld kregen.

Het laatste concert was een aangename ontdekking. Voor I Will, I Swear verhuisden we opnieuw naar de Miry zaal, waar de zaallichten het ganse concert om onbegrijpelijke reden niet werden gedoofd. Zangeres Fien Deman had het nochtans bedeesd en beschroomd gevraagd na het eerste nummer –”Mag ik dat vragen?” fluisterde ze onzeker. Blijkbaar niet, want de lichten bleven halsstarrig aan, om pas gedurende de laatste dertig seconden van het optreden volledig uit te gaan, waarop vervolgens de floodlights op de zaal aan gingen en het publiek alleen nog maar schimmen op het podium zag.

Ook het geluid was niet meteen ideaal. De groep was gevraagd een meer akoestische set te spelen, en er zaten dan ook drie strijkers op het podium (cello, altviool, viool). “Normaal gezien gebruiken we wel meer elektronica,” had Deman nog verklapt. De geluidsmix stond dan ook helemaal op die elektronica ingesteld. De strijkers waren nauwelijks te horen, en een veel te luide brij werd de zaal in gestuurd. Het is nochtans geen evidentie om de akoestiek van de Miry te misbruiken. Spijtig, want de groep had veel meer baat gehad bij eenzelfde geluid als bij Love Like Birds.

De muziek mocht er nochtans zijn. Ook deze liedjes zijn fragiel, maar op een totaal andere manier dan bij Love Like Birds. De composities zijn dramatischer, vol langgerekte (maar niet uitgerokken) melancholie, die de luisteraar probleemloos in hun wereld betrekken. Graag meer. (Maar bij voorkeur in betere omstandigheden.)

Zaterdag trokken we, nog steeds enthousiast over de vorige avond, opnieuw naar dezelfde locatie. In de Miry zaal opende (Bert) Ostyn, die na 11 jaar even van Absynthe Minded pauzeerde. Een andere klankwereld, stelde de blurb, en die was alvast behoorlijk luid. Nog goed dat ik oordoppen mee had, want de pieken bleven gretig boven de 100 dB. Mijn ding niet.

Een beetje later zat ik opnieuw in de Mengal zaal, voor de groep waar ik die avond eigenlijk naar het conservatorium was afgezakt. Het Rémi Panossian Trio had de zaal zo mogelijk nog voller gekregen dan het Ragini Trio de avond voordien, en kreeg aan het einde zelfs een staande ovatie. Panossian had in 2011 al lovende kritieken gekregen voor zijn album Add Fiction, en zijn BBang in 2013 bevestigde alleen maar de doorbraak.

Muziek die helemaal past in de huidige opzwepende jazzgolf.

Mijn laatste concert was Hydrogen Sea, waarvoor nu ook de Miry zaal helemaal volgelopen was (tot het balkon toe).

Het geluid stond goed en de liedjes kwamen helemaal tot hun recht, daarboven op het balkon. Er wordt verwezen naar The XX en Cocorosie, en dat lijkt allemaal niet echt overdreven. Het is afwachten op de doorbraak, wordt gefluisterd.

(c) Bruno Bollaert at December 19, 2014 01:31 PM

Elke Decruynaere

USAF – Hoogmis van de Gentse jongerencultuur

Foto USAF

Elke Decruynaere - De Centrale Gent - 19 december 2014

Op 19 en 20 december vindt in de Centrale in Gent het Urban Sport & Art Festival plaats. Dit is een multidisciplinair jongerenfestival met internationale uitstraling. De organisatie verwacht ongeveer 800 jongeren. Dit festival trekt de kaart van de stedelijke jongerencultuur en wil diverse disciplines, zoals breakdance, graffiti, DJ-battles, muziek en sport centraal zetten. Bedoeling is om jongeren met een passie voor urban art met elkaar in contact te brengen, podiumkansen te geven en hun talenten te laten ontwikkelen.

“Als schepen van Jeugd wil ik stevig inzetten op de rijke Gentse jongerencultuur. Dit doen we niet alleen via de projectsubsidie Alles Kan, maar ook door het financieel ondersteunen van initiatieven zoals dit festival. In Gent zijn er te weinig podium- en presentatiekansen voor urban art en daar willen we verandering in brengen”, zegt schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd Elke Decruynaere. Urban Art is niet enkel weggelegd voor een select clubje jongeren. Zo wordt er onder meer actief samengewerkt met Jong vzw, Jes vzw, OnthaalKlassen voor Anderstalige Nieuwkomers en Victoria Deluxe om een divers publiek te bereiken.

Meer info vind je hier.

Tags: 

Bevoegdheid: 

(c) helenewets at December 19, 2014 01:17 PM

gentblogt.be

Belgisch Kampioenschap Boulderen 2014

Millet Boulder 2014Het Belgisch Kampioenschap Boulderklimmen gaat door op zaterdag 20 december in de gloednieuwe Klimzaal Biover Sport Blaarmeersen Gent.

In het najaar wisten twintig mannen en twintig vrouwen zich door hun goede prestaties tijdens de drie Belgische bekerwedstrijden te plaatsen voor de halve finale in de categorie Senior, Junior en Youth A. Zij zullen overdag strijden om een plaats in de finales, die ‘s avonds doorgaan met de zes beste mannen en vrouwen.

Belgisch Kampioen Loïc Timmermans komt al zeker zijn titel verdedigen. Hij gaat de strijd aan met een aantal jonge wolven zoals Simon Lorenzi, die met verve de overstap de overstap van de jeugd naar de volwassenen maakte, maar ook met een aantal anciens zoals Jérôme De Boeck en Jonathan Thomas, beiden ex-Belgisch kampioen, en heersend Belgisch Kampioen Lead Stéphane Hanssens… Bij de dames is het uitkijken naar het traditionele duel tussen Chloé Caulier en titelverdedigster Magali Hayen, die beiden al een tijdje boven de andere wedstrijdklimsters uittorenen. Afwachten of Chloé haar eerste titel bij de senioren kan binnenhalen!

Tussendoor kan het publiek de jeugdige toekomst aan het werk zien. Klimmers uit categorie Youth B konden zich de afgelopen maanden namelijk tijdens de manches van de Youth Boulder Cup plaatsen voor de finale van het BK. 6 jongens en 6 meisjes zullen in hun eigen finale strijden om de felbegeerde titel van Belgisch kampioen(e).
Bij deze wensen we u en alle geïnteresseerden van harte uit te nodigen om deel uit te maken van dit evenement. Het volledige dagprogramma kan u onderaan terugvinden.

‘Boulderen’ is het beklimmen van lage structuren of rotsen zonder gebruik te maken van touwen. De veiligheid blijft gegarandeerd door een goede valmat.
Boulderen is geen conditiesport, maar kan qua gebruik van spiergroepen wel als een totaalsport beschouwd worden. Wie denkt dat je enkel armkracht nodig hebt, heeft het fout. Vertrouwen in je voeten en een flinke portie techniek zijn onontbeerlijk. Het mentale aspect mag zeker niet vergeten worden, want boulderen vergt veel concentratie en inzicht in je bewegingen. Ook lichaamscoördinatie en evenwicht zijn belangrijke elementen.

Boulderen is een erg sociale sport. Elkaar aanwijzingen geven, iets voordoen of supporteren bij een moeilijke route zijn een vanzelfsprekende gewoonte. Het is een jonge sporttak die sterk aan populariteit wint. Terecht, want er komt heel wat spektakel aan te pas: elke beweging ligt op de persoonlijke limiet, het klimmen is dynamisch en explosief, en indien de volgende greep niet gehaald wordt, is een val onvermijdelijk. Spanning en emotie zijn steeds gegarandeerd!

Meer info & contact?
Renaat Will 0485/58.61.72 renaat@bleau.be
Klimzaal Biover Sport Zuiderlaan 20 9000 Gent 0476/94 19 45
info@bleau.be
www.bleau.be

(c) Redactie at December 19, 2014 10:16 AM

Vrouwen onderschatten hun gameprestaties als ze tegen mannen spelen

Dat gaming traditioneel meer met mannen dan met vrouwen wordt geassocieerd, zullen weinigen betwisten. Het gevolg: vrouwen denken dat ze minder goed presteren in games wanneer hun tegenspeler een man is. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Gent.
Stereotiepe stress

Onderzoekster Lotte Vermeulen testte het spelgedrag van vrouwen in een aangepaste driedimensionale versie van het tennisspel Pong. De deelneemsters dachten dat ze afwisselend tegen een mannelijke en een vrouwelijke tegenstander speelden, maar in werkelijkheid speelden ze tegen hetzelfde computeralgoritme. Om de manipulatie kracht bij te zetten, maakten de deelneemsters vooraf kennis met een man en een vrouw, waarvan ze dachten dat zij hun tegenspelers zouden zijn.

Wat bleek? Vrouwen voelen meer stress wanneer ze in competitie treden met mannen dan met vrouwen. Presteren in een domein waarin je groep gestigmatiseerd wordt, kan dus een vorm van spanning opleveren. Dit fenomeen werd al in eerder onderzoek geduid als stereotype threat.
Geslacht als criterium

Daarnaast bleek dat vrouwen die minder competitief zijn, hun eigen vaardigheden lager inschatten wanneer ze tegen een mannelijke tegenstander denken te spelen. Ze schatten de prestaties van een mannelijke tegenspeler ook hoger in dan die van een vrouwelijke.

“Vrouwen die niet zo competitief zijn, schatten hun gamingcapaciteiten niet correct in wanneer ze tegen mannen spelen”, aldus Lotte Vermeulen (onderzoeksgroep voor Media en ICT, iMinds-MICT, Universiteit Gent). “Je zou zelfs kunnen zeggen dat spelers het geslacht van de tegenstander als een soort van criterium zien voor bekwaamheid om te gamen.”

Dit onderzoek wijst erop dat het stereotype over vrouwen in games niet alleen uitgedragen wordt door de game-industrie en -cultuur, maar dat sommige vrouwelijke spelers zelf deze gendernormen in stand lijken te houden en er zich dan ook onbewust naar gedragen. Het erkennen en zich bewust worden van dergelijke genderdynamieken kan een aanzet geven tot positievere en meer inclusieve ontwikkelingen binnen de gamecultuur.
Gamergate

Dat de gamecultuur soms wordt afgedaan als vrouwonvriendelijk of weinig toegankelijk voor niet-traditionele spelers zoals ouderen, werd de laatste maanden nog eens duidelijk in de Gamergate-controverse. Die ontstond naar aanleiding van berichten in de gespecialiseerde pers over het afnemende belang van de traditionele gamer en leidde tot een openlijk conflict tussen een deel van de gamer-community en de betrokken journalisten, met als dieptepunt de bedreigingen aan het adres van de feministische gamester Anita Sarkeesian.

(c) Gudrun at December 19, 2014 10:09 AM

UGent kent vijf eredoctoraten toe op 20 maart 2015

Het Bestuurscollege van de UGent heeft tijdens zijn laatste zitting van het jaar beslist aan wie de universiteit een eredoctoraat zal uitreiken als blijk van erkenning voor wetenschappelijke verdiensten. De Universiteit Gent reikt haar eredoctoraten traditioneel uit op de Dies Natalis, die in 2015 op 20 maart valt.

Vijf eretitels als erkenning voor wetenschappelijke verdiensten
De Universiteit Gent reikt eredoctoraten wegens wetenschappelijke verdiensten uit aan personen die blijk hebben gegeven van een grote verdienste in academisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke of wetenschappelijke dienstverlening. Door een beurtrol konden dit jaar vijf faculteiten een eredoctor voordragen.

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte: prof. Christopher Clark
Het eredoctoraat van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte gaat naar prof. dr. Christopher Clark, professor aan het St. Catharine’s College van de University of Cambridge (Verenigd Koninkrijk). De erkenning kadert in de 100?jarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Prof. Clark blies met zijn spraakmakende boek The Sleepwalkers. How Europe Went to War de discussie over het klassieke historiografische vraagstuk over de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog nieuw leven in, op een manier die de klassieke schuldvraag overstijgt. Hij is lid van verschillende internationale academies en behaalde al heel wat prijzen.

Faculteit Rechtsgeleerdheid: prof. Burkhard Hess
Op voordracht van de faculteit Rechtsgeleerdheid ontvangt prof. dr. Burkhard Hess, Executive Director van het Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law en professor aan de rechtsfaculteit Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Duitsland) een eredoctoraat. Zijn wetenschappelijk onderzoek en output situeert zich voornamelijk op het vlak van de harmonisatie van het Europees en internationaal proces- en tenuitvoerleggingsrecht, de rechtsvergelijking, bemiddeling en de collectieve rechtsvorderingen. Prof. Hess geniet internationaal in ruime kring erkenning en aanzien, wat onder meer blijkt uit zijn optreden als expert voor zowel het Hof van Justitie van de Europese Unie als voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Faculteit Diergeneeskunde: prof. Virginia Reef
In de faculteit Diergeneeskunde wordt prof. dr. Virginia Reef, professor aan het New Bolton Center, University of Pennsylvania (VS) gevierd met een eredoctoraat. Prof. Reef is een wereldautoriteit op het gebied van inwendige ziekten en beeldvorming van grote huisdieren. Ze zorgde voor een enorme vooruitgang in zowel de cardiologie, de diagnostische echografie en sportgeneeskunde bij het paard. Ze ontving in 2013 de ‘Robert W. Kirk Award’ voor professionele verdiensten van het American College of Veterinary Internal Medicine. Professor Reef staat ook bekend als een gepassioneerd lesgeefster.

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen: prof. Mark van Loosdrecht
De faculteit Bio-ingenieurswetenschappen kent een eredoctoraat toe aan prof. dr. ir. Mark van Loosdrecht, professor aan de Technische Universiteit Delft (Nederland). Prof. van Loosdrecht is als milieutechnoloog wereldvermaard voor zijn onderzoek rond de eigenschappen van micro-organismen en microbiële gemeenschappen in technische systemen. Zijn onderzoek naar het gedrag van bacteriën onder dynamische condities zorgt voor nieuwe manieren om water te zuiveren en waardevolle stoffen te maken uit afvalmateriaal. Hij werd meermaals nationaal en internationaal gelauwerd, zowel omwille van zijn fundamenteel wetenschappelijk werk als voor de daaruit voortvloeiende praktijktoepassingen.

Faculteit Farmaceutische Wetenschappen: prof. John J. LiPuma
De faculteit Farmaceutische Wetenschappen tot slot kent een eredoctoraat toe aan prof. dr. John J. LiPuma, research professor Pediatrics and Communicable Diseases – professor of Epidemiology, School of Public Health, University of Michigan Medical School, Ann Arbor, MI (VS). De grootste wetenschappelijke verdiensten van prof. LiPuma situeren zich op het vlak van de microbiologie van respiratoire infecties bij mucoviscidosepatiënten. Hij wordt ook voorgedragen omwille van zijn maatschappelijke inzet in de vorm van de vele lezingen die hij houdt voor collega-wetenschappers en artsen op internationale en nationale bijeenkomsten, maar ook voor patiënten en familie op informatieavonden.

(c) Gudrun at December 19, 2014 10:09 AM

Nieuwe fractieleider voor Groen Gent

Bram Van Braeckevelt wordt de nieuwe fractieleider van Groen Gent. Dat werd door de Groen mandatarissen eerder deze week beslist. Van Braeckevelt (28) volgt daarmee Dirk Holemans op die intern had aangegeven de fakkel te willen doorgeven.

De keuze voor Bram Van Braeckevelt is een keuze voor vernieuwing en verjonging. Hij was tot voor kort nationaal voorzitter van Jong Groen en veroverde na de lokale verkiezingen van 2012 een mandaat in de gemeenteraad als jongste rechtstreeks verkozene. Hij zet als raadslid zijn tanden in een kind- en jeugdvriendelijk Gent en komt op voor gelijke kansen voor mensen in armoede en diegenen voor wie de drempel tot de arbeidsmarkt te hoog is.

Van Braeckevelt: “Het is een eer dat ik het vertrouwen van de collega’s krijg. Gent heeft de grootste Groen-fractie van Vlaanderen. Samen voeren we een sociaal-ecologisch beleid. Als fractieleider wil ik de complementariteit van onze raadsleden en schepenen ten volle uitspelen en onze realisaties meer uitdragen en verankeren.”

Dirk Holemans geeft de fakkel van fractieleider door om zich meer op Oikos te focussen. Als directeur van de Groene denktank Oikos wordt hij vaak gevraagd als spreker op studiedagen en avondlezingen in binnen- en buitenland. Dirk Holemans: “Met het succes van Oikos wordt de ambitieuze combinatie, fractievoorzitter in Gent en drijvende kracht achter de Groene denktank in Vlaanderen, stilaan een onmogelijke zaak. Ik was graag fractieleider, maar dit is de juiste afweging en timing. Door nu de fakkel door te geven aan Bram Van Braeckevelt, jong maar vol talent, draag ik mijn steen bij om deze belangrijke verjongingsoperatie af te ronden. Groen Gent is klaar voor de toekomst, en daar ben ik trots op.”

Dirk Holemans blijft gemeenteraadslid en zal zich nu focussen op het schrijven van een boek dat aantoont dat de strijd tegen milieuvervuiling en ongelijkheid dezelfde strijd is.

Bram Van Braeckevelt: “Dirk heeft als fractieleider de overgang naar het werken in de meerderheid in goede banen geleid. Met zijn geschiedenis als partijvoorzitter, parlementair en raadslid in Gent heeft hij als ervaren rot in het vak een belangrijke rol in deze complementaire fractie.”

Eerder deze maand werd een nieuw partijbestuur en voorzitter (Wouter Vanhove) voor Groen Gent verkozen. Na een nieuw jong Gents parlementslid, Evita Willaert, werd Liliane De Cock de nieuwe fractievoorzitter in het OCMW. Ook Liliane heeft heel wat politieke kilometers op haar teller. Met de aanduiding van Bram Van Braeckevelt als fractieleider, start Groen Gent met een nieuwe equipe aan 2015, met een complementaire mix van verjonging en ervaring.

(c) Gudrun at December 19, 2014 10:08 AM

Gents Actieplan Geluid. Voor een leefbare én levendige stad

Geluidshinder tast de leefbaarheid aan
De gemeenteraad van Stad Gent keurde op woensdag 17 december 2014 het Geluidsactieplan goed dat inzet op een levendige én leefbare stad. Uit het Gentse leefbaarheidsonderzoek, de stedelijke hinderinventarissen en de Vlaamse geluidsbelastingkaarten blijkt dat het wegverkeer de dominante geluidsbron is. Zowel in de beleving als volgens de feiten. Maar ook de horeca of evenementen kunnen in bepaalde gevallen voor geluidshinder zorgen.

Aanpakken van verkeerslawaai en versterken van rustpunten

Aan de hand van een reeks concrete acties streeft de Stad Gent er naar dat tegen 2030 het geluidsniveau van het wegverkeer ter hoogte van alle woningen beneden de 70 dB(A) blijft. Tegelijkertijd wil de Stad Gent inzetten op het behouden en het versterken van bestaande rustpunten in de stad. Maar ook geluidshinder afkomstig van horeca en evenementen wordt aangepakt.

Tine Heyse, schepen van Milieu: ‘We kiezen met dit geluidsactieplan duidelijk voor een evenwicht tussen een leefbare en een levendige stad. Via concrete maatregelen willen we de geluidsoverlast indijken, zonder dat we het bruisende karakter van de stad hierbij ondermijnen. Prioriteit ligt hierbij op het aanpakken van geluidshinder veroorzaakt door wegverkeer. Zo worden nog bijna 38.000 Gentenaren (15% van de inwoners) in hun woning blootgesteld aan een geluidsniveau afkomstig van wegverkeer van meer dan 70 decibel. De komende jaren gaan we resoluut de strijd aan met dit lawaai. Tegen 2030 willen we het geluidsniveau afkomstig van wegverkeer ter hoogte van alle Gentse woningen overal beneden de 70 decibel brengen. Hiernaast willen we ook rustpunten in de stad behouden en waar mogelijk versterken.’

Veertig concrete maatregelen tegen geluidsoverlast

Het Gents Actieplan Geluid bevat veertig concrete maatregelen, die zijn opgemaakt volgens een duidelijke strategie van voorkomen, bestrijden en compenseren van geluidsoverlast afkomstig van het verkeer. Om geluidshinder van horeca en evenementen te beperken , wordt een aanpak gehanteerd volgens drie verschillende doelgroepen: horeca, organisatoren van evenementen en organisatoren van de Gentse Feesten.

Aanpak geluidshinder op lokale wegen

Het verkeer op lokale wegen moet qua aantal gehinderden niet onderdoen voor het verkeer op gewestwegen, ondanks het feit dat het gemiddelde geluidsniveau voor de lokale wegen meestal een stuk lager ligt. Waar de hinder ten gevolge van de gewestwegen duidelijk geconcentreerd is rond de gewestwegen zelf, is die voor de lokale wegen veel meer verspreid over de dichtstbevolkte zones van Gent. De aanpak van geluidshinder op lokale wegen vergt daarom een generiek beleid.

Heraanleg straten voor minder decibels

Bandentrillingen vormen doorgaans het dominante ontstaansmechanisme voor rolgeluiden afkomstig van wegverkeer. Een goede staat van het wegdek is daarom cruciaal om het bandengeluid te beperken. Het onderhoud van het openbaar domein in de stad Gent krijgt deze legislatuur een extra boost en komt daarmee op 13 miljoen euro per jaar. Een aanzienlijk deel zal gebruikt worden voor de heraanleg van straten. De Stad Gent wil deze legislatuur de slechtste wegdekken vervangen. Via geluidsmetingen van oude en nieuwe wegdekken wordt daarbij ingeschat hoeveel geluidswinst er kan behaald worden.

Inzetten op stille voertuigen

Op lokale wegen is het motorgeluid van zware voertuigen dominant. Hier kan er geluidswinst ontstaan door zogenaamd stil zwaar vervoer in te zetten. Gent geeft het goede voorbeeld door steeds te onderzoeken of elektrisch of CNG (aardgas) vervoer haalbaar is. De Stad Gent zal ook aan De Lijn vragen om in te zetten op CNG-bussen waar trams (nog) niet aanwezig zijn. Bussen die stiller, schoner en zuiniger zijn hebben een grote invloed op de leefkwaliteit van de Gentenaars. Daarnaast wil de Stad Gent ook werken aan het verduurzamen van de stedelijke distributie. De bedoeling is dat er in deze legislatuur een stedelijk distributiecentrum komt. Daarbij zal de zogenaamde ‘last mile verplaatsing’ van de goederen met stillere transportmiddelen gebeuren.

Aanpak geluidshinder op gewestwegen

De Stad Gent is enkel bevoegd voor het nemen van geluidsbeperkende maatregelen op de lokale wegen. Gent zal bij de Vlaamse Overheid aandringen op een integrale aanpak van geluidsoverlast afkomstig van gewestwegen. Dat kan via een combinatie van maatregelen, zoals het aanleggen van geluidsschermen, het inzetten op stillere wegdekken en het beperken van de maximale toegestane snelheid waar de E17, de E40 en de R4 het grondgebied van Gent doorkruisen.

Rustpunten in de stad

Stedelijke rustpunten kunnen een noodzakelijk tegenwicht bieden voor de geluidshinder die inherent is aan een verstedelijkt gebied. Zeker als zij voldoende dichtbij de woonomgeving worden ingericht. Gent wil daarom die rustpunten behouden en versterken. In eerste instantie wil de Stad Gent inzetten op het inventariseren van die rustpunten in Gent. Zodra ze die rustpunten kent, wil ze ook verder werken aan het behoud en het versterken ervan. Pionierswerk in Vlaanderen.

Evenementen met standaard einduur

De Stad Gent hanteert een standaard einduur van evenementen van 23 uur tijdens weekdagen en 1 uur voorafgaand aan of tijdens weekend- en feestdagen. Op basis van een maatschappelijke afweging (gedragenheid door de buurt, traditie, …) kan bij uitzondering een ander einduur worden goedgekeurd. Dit einduur kan strenger of soepeler zijn dan de bovenvermelde uren. Daarnaast komt er ook een duidelijk normenkader voor binnen- en buitenevenementen. De organisator kan ook steeds een geluidsmeter ontlenen bij de Stad Gent om zelf het geluidsniveau van zijn evenement te bewaken.

Gentse Feesten

De Gentse Feesten zijn een uniek volksfeest, maar dit mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid van de stad. Een uitgebreide waaier aan acties wordt voorzien om het geluid tijdens de Gentse Feesten zo goed mogelijk te beheersen. Zo voorziet de Stad Gent professionele begeleiding bij het afstellen van de geluidsinstallaties van de verschillende podia, worden er ter beperking van basgeluiden extra geluidsnormen opgelegd, wordt een permanente monitoring voorzien op de grote pleinen en worden er ook periodieke geluidscontroles georganiseerd. Dat die aanpak loont, blijkt uit het dalende aantal klachten van bewoners de laatste jaren.

(c) Gudrun at December 19, 2014 10:07 AM

Elke Decruynaere

Schepenen staan stakingswedde af aan goed doel

Het Laatste Nieuws - 19 december 2014

Schepenen van Groen Elke Decruynaere, Tine Heyse en Filip Watteeuw zullen hun wedde van maandag 15 december storten aan het goede doel. Ze kozen de sociale kruideniers van vzw Sivi uit. De schepenen doen dat nadat CD&V-raadslid Filip Van Laecke hen ervan betichtte wel gestaakt te hebben, maar hun wedde van die dag niet af te staan. Schepen Martine De Regge verklaarde in de gemeenteraad dat ze niet van plan was om loon in te houden bij de schepenen, maar dat iedereen vrij was om zijn/haar geld aan het goede doel te schenken. Dat is nu precies wat de schepenen van Groen zullen doen.

 

Tags: 

(c) helenewets at December 19, 2014 09:44 AM

gentblogt.be

Daniël Termont niet tevreden met ‘voornemen’ om Gent uit afschakelplan te halen

Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom (Open Vld) vraagt in januari aan de federale regering om de Gentse haven de volgende winter uit het afschakelplan te halen. Dat verklaarde ze na een bezoek aan de Gentse haven. Maar voor de Gentse burgemeester Daniël Termont (sp.a) zijn de verklaringen niet voldoende. Hij wil onmiddellijk actie, en wil niet wachten tot de volgende winter.

Lees meer in De Gentenaar.

(c) Tom at December 19, 2014 08:12 AM

Opent Wout Bru restaurant in Gent?

Sterrenchef Wout Bru is van plan om in februari een restaurant te openen in Gent, nadat zijn plannen in Antwerpen in het water zijn gevallen.

Lees meer in De Gentenaar.

(c) Tom at December 19, 2014 08:09 AM

Fietsbult

Nieuwevaart / Gasmeterlaan (3): Palinghuizen

Time flies.
We waren nog niet klaar met een rondgang op het project Nieuwevaart/Gasmeterlaan.

Dit was aflevering 1.
Zoals je kon zien in aflevering 2 krijgt Palinghuizen een fietspad.
De fietsonderdoorgang van de Guislainbrug kant Wondelgem krijgt eindelijk een vervolgfietspad.

23nov14, 12u30, Palinghuizen

23nov14, 12u30, Palinghuizen

23nov14, 12u30, Palinghuizen

23nov14, 12u30, Palinghuizen

Deze evolutie is zeer welkom.
Het ligt er al 10? 20? jaar te wachten.
Dat zie je aan de eerste tekenen van ouderdom van het wegdek.
Sleet kan je het niet noemen, want de onderdoorgang werd door zijn “verbindingloosheid” weinig gebruikt.
Ouderdom dus.

23nov14, 12u28, Palinghuizen

23nov14, 12u28, Palinghuizen

23nov14, 12u29, Palinghuizen

23nov14, 12u29, Palinghuizen

23nov14, 12u29, Palinghuizen

23nov14, 12u29, Palinghuizen

Vanaf nu is het fietspad op de N9 stadinwaarts verbonden.
Applaus.

23nov14, 12u27, Palinghuizen

23nov14, 12u27, Palinghuizen

Wat wordt het vervolg?
Komt er een vervolg?
Krijgen fietsers die vanuit de Rooigemlaan naar de Gasmeterlaan willen een fietspad?
Wat met fietsers die vanuit de N9 of vanuit de Rooigemlaan naar het befaamde Guislainmuseum willen?
Wat met fietsers die vanuit Nieuwevaart naar de Rooigemlaan willen?

23nov14, 12u26, Palinghuizen

23nov14, 12u26, Palinghuizen


Misschien is dit voor binnenkort.
Wordt het 1 jaar?
Of 10 jaar?
Kortom: er is nog flink wat werk voor deze hoek van Gent een fietsparadijs is.
23nov14, 12u27, Palinghuizen

23nov14, 12u27, Palinghuizen

23nov14, 12u28, Palinghuizen

23nov14, 12u28, Palinghuizen

823nov14, 12u27, Palinghuizen

823nov14, 12u27, Palinghuizen


Tagged: adoptiefietsen, fiets, Gent, Guislainbrug, Palinghuizen

(c) yves at December 19, 2014 07:30 AM

gentblogt.be

Katten

gent

Heeft u ook een foto voor deze rubriek? Mailen mag naar fotoredactie@gentblogt.be of u kunt uw foto ook kwijt op onze flickr-groep.

(c) Gudrun at December 19, 2014 05:10 AM

December 18, 2014

Michel Vuijlsteke

Ik wist dat ik iets vergeten was

Trieste première vandaag: naar huis moeten afdruipen uit de kookles wegens ziek.

En het was juist een redelijk, um, boeiend menu: sushi, zwartpootkieken, mandarijnsorbet.

Kak. (Letterlijk, helaas.)

‘t Zal zijn omdat ik zo weinig antibiotica neem dat ik vergeten was dat ge daar best yoghurt of zo bij eet, kwestie van darmflora en alles.

The post Ik wist dat ik iets vergeten was appeared first on Michel Vuijlsteke's weblog.

(c) Michel Vuijlsteke at December 18, 2014 07:33 PM

Peter's Blog

Vragen bij fiscale constructies Rode Duivels in Luxemburg

Na alle heisa over Luxleaks geraakte gisteren bekend dat ook een aantal Rode Duivels een constructie in Luxemburg bezitten om hun portretrechten aan een fiscaal vriendelijke manier in onder te brengen. Dat roept toch een aantal vragen op. Ik ondervroeg zonet dan ook minister van financiën Johan Van Overtveldt in het parlement hierover.

Peter Dedecker (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, toen hier een paar weken geleden de verhalen over LuxLeaks en Belgoleaks naar boven kwamen, was er toch wel een kamerbrede verontwaardiging. Het zijn constructies die fiscaal wellicht wel oké zijn, maar die ethisch toch wel heel wat grenzen overschrijden. Wij kunnen dit niet aanvaarden.

Net gisteren werden een aantal bedrijven toegevoegd aan het rijtje met namen zoals Thicolux of Rojoluk. Dit zegt u wellicht zeer weinig, maar het zijn de Luxemburgse vennootschappen van Thibaut Courtois en Romelu Lukaku. Ook hun collega’s Hazard, Mirallas en Origi hebben een Luxemburgse firma. Iedereen kent ongetwijfeld ook nog een aantal topsporters met constructies in Monaco.

Het is dan ook bijzonder jammer te moeten vaststellen dat die schitterende voetballers, die hier zijn uitgegroeid tot een Belgisch nationaal symbool, hier hun fanbasis hebben en shotten voor hun land, niet zo graag belastingen betalen in datzelfde land, of daar toch op zijn minst toe worden aangezet door hun adviseurs. Dit is bijzonder jammer want met dat belastinggeld wordt hier geïnvesteerd in stadions. Er wordt ook voorzien in een fiscale stimulans voor sportclubs op voorwaarde dat zij dat geld investeren in de opleiding van nieuw talent. Het zou dan ook zeer jammer zijn als dat nieuwe talent, dat opgeleid is met

belastinggeld, diezelfde belastingbetaler de rug toekeert en fiscaal vlucht naar Luxemburg of Monaco.

Ik zou u dan ook willen vragen, mijnheer de minister, wat u hiermee zult doen. Dit zal wellicht voor een groot deel fiscaal correct zijn, maar ethisch zijn daar toch wel ernstige vragen bij te stellen. Ik ben benieuwd wat u hiermee zult doen.

Minister Johan Van Overtveldt: Mijnheer de voorzitter, mijnheer Dedecker, het is uiteraard niet aan de regering – niet in het verleden, niet vandaag en allicht ook niet morgen – om uitspraken te doen over individuele fiscale gevallen.

Bovendien zijn de details van wat in de pers is verschenen, van wat ik de beweerde fiscale constructies van sommige Rode Duivels zal noemen, ons op dit ogenblik niet bekend.

Leden van de nationale voetbalploeg worden geselecteerd op basis van de Belgische nationaliteit. Nationaliteit is echter geen aanknopingspunt voor de Belgische inkomstenbelastingen. Het is dus best mogelijk dat sommige van de in de pers genoemde spelers geen Belgische rijksinwoners zijn en bijgevolg in het geheel niet belastbaar zijn in België op hun wereldwijd inkomen. Voor zover ik weet, is er trouwens maar een land dat nationaliteit als concreet aanknopingspunt voor inkomenbelastingen hanteert, en dat zijn de Verenigde Staten.

Wat betreft de Rode Duivels die toch Belgisch rijksinwoner zijn en constructies in Luxemburg zouden hebben opgezet, heb ik er het volste vertrouwen in dat mijn administratie die constructies te gepasten tijde zal onderzoeken in het licht van de huidige antimisbruikbepalingen en mogelijk ook in het licht van de begin volgend jaar in te voeren doorkijkbelasting.

Peter Dedecker (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik dank u voor uw onderbouwd antwoord met de nodige nuances. Wij moeten ons daarvan bewust zijn. Er zijn er die in Monaco wonen, wat wij kunnen betreuren. Dat zal wel fiscaal correct zijn, maar ethisch kan men zich daarbij toch vragen stellen. We moeten een aantal ethische normen opnemen in onze fiscaliteit.

Ik wil benadrukken dat het niet allemaal kommer en kwel is, wat die fiscaliteit bij voetballers betreft. Er zijn ook andere rolmodellen, zoals Timmy Simons en Vincent Kompany, die de winsten die zij hebben opgebouwd tijdens hun succesvolle carrière als profspeler investeren in onze economie en een vervolg aan hun carrière bouwen als ondernemer. Dat zijn voor mij ware rolmodellen en nationale helden.

(c) Peter Dedecker at December 18, 2014 04:07 PM

Veerle's Blog

Creating an animated gif in Illustrator & Photoshop

I've always been fascinated by the wonderful animated gif images created by the talented folks of RADIO. So I thought to myself I have to try this too, and since it's about Christmas time I had the idea to draw Santa. Giving this some further thought, I decided Santa had to go on a diet, and do a bit of exercising instead of leaving all the heavy lifting up to Rudolf and his friends. So I swapped the reindeers for this beautiful vintage bicycle named Omer by Achielle, this way Santa is riding in absolute style! Let's have a closer look on how I created this animated gif…
Santa riding a bike

Creating the illustration in Illustrator

This article will give you some insight on how you can create an animated gif starting from a static illustration created in Illustrator, and composing the animation using Photoshop's Timeline feature. So first I started drawing a static version of Santa riding a bike which would serve as the first frame of my animation. I started with the bike, and then I drew Santa.

Stay organised

During the process I made sure that my layers stayed as organised as possible. So I divided things up in layers, starting with a layer for the bike and one for Santa. While drawing I made sure to group the objects that belong together, and also give these groups a proper name so that I would never loose oversight. Naming everything might seem a bit overkill, but believe me if I say it's essential if you're going to create an animation with 30 different poses of Santa's legs, the crank, the pedals…

Limit colors to save on file size

Use global colors in Adobe Illustrator

One of the challenges when creating an animated gif, is to keep the file size as low as possible. Cutting the amount of frames can help, but of course you want to end up with a smooth animation. Besides the amount of frames, the pixel dimensions also play a big role of course, but the best thing you can do is to try to use as less colors as possible. During the creation I saved each color I used as a global swatch color. Global colors are pretty handy because if you change this color later on in your process, then this change will automatically be applied to your illustration. You only need to check the 'Global' checkbox when double clicking the swatch in the Swatches panel.

Calculate the frames

While you organise your drawing into layers and grouped objects, keep in mind which parts of the drawing will stay static and which will be animated. Make sure that those elements that need to be animated are a separate group or layer. In the image below you can already see that I used number 1 at the end of the name of certain grouped objects. Since the screenshot is still taken in the middle of my process, those numbered grouped objects are only some of the moving objects of my illustration. The chain and the wheels will of course also rotate.

Santa riding a bike created in Adobe Illustrator

Creating the animation states

Once you have finished your illustration, you have only created 1 frame of the animation. The next step is creating the other frames representing the different states of the animation. This is the hardest part of the process. You have to analyse and figure out what will be animated, and in how many steps. I started with the most obvious objects, which are the rotating parts: the wheels, the crank and the pedals. So I kept in mind that the amount of frames I needed to create should be a divisor of 360 (for a complete rotation).

I decided to go for 30 frames in total. This meant I had to create 30 different states of the wheels, the crank, the pedals and of course Santa's legs. I copy rotated each grouped object at 12°, and then repeated this action for another 28 times using the Transform Again function (Cmd/Ctrl + D). Since the object is grouped, Illustrator creates a separate group layer for each, also using the same name. All I needed to do is change the number at the end. Again, I don't think this is overkill, because the numbers are important for when I'll compose each frame. This way I know the e.g. 'crank 12' goes together with 'front wheel 12', 'back wheel 12' and 'right leg 12' and 'left leg 12' etc.

Rotating the crank, chain wheel & pedals into 30 different positions

So what about the other elements in the drawing that also needed to be animated but in a different way? Well here I also used the same technique of numbering every state of a grouped object, and I kept in mind that in case I needed to repeat the animation of the element more than once that the number of states is either a divisor of 30, or the way I would apply the states would create a fluent loop animation. For the beard I used 4 states, but I went from state 1, 2, 3, 4, back to state 3, 2, 1 and again to 2, 3, 4 and so on. A little bit of math and experimentation was needed to make this work, because there is also the factor of speed (frame duration) that you need to keep in mind. Using 1 single frame for each state appeared to be way too fast. It was like the beard and hat were vibrating.

30 different rotated positions of the crank, chain wheel & pedals

The image above shows the crankset in all its states (viewed in Outline Mode). I used Transform Again to create the different states and rotated each part at 12°, but I did correct each pedal to keep them all horizontal. However in the end, while drawing all the states of the legs of Santa, I tweaked the angle of the pedal a little bit here and there to match the pose of the foot.

drawing 30 different positions of the right leg

While drawing each state of the leg, I turned off the layers that show the other states of the crankset and made sure only the corresponding state was visible. Then I went into Isolation Mode (by double clicking the object) to draw. Going into Isolation Mode is very helpful, especially in this situation where things are getting a bit complex with all the different states of other elements etc. It helps you in focussing on what you're drawing. One way of working is switching to Outline Mode before going into Isolation Mode, and then hit Cmd/Ctrl + Y again to see only the object you're working in Preview Mode. To check the smoothness of each state of the leg, I often turned on the layers of some of the previous poses of the legs so I could check where I was I going. Still… this was the hardest part of all. Making sure the legs are well animated. I had to do some tweaking again, while composing the frames in Photoshop. You can only guess what the outcome will be, which in a way makes it exciting to create these kind of things.

Composing the animation in Photoshop

Once I created all the different states. I made sure all my layers and objects were visible in my document, and I exported my file to Photoshop by going to File > Export. I used 72 dpi and made sure Write Layers was selected, together with Maximum Editability. Then I opened the file in Photoshop and started composing the different frames via the Timeline (Window > Timeline).

Composing the different frames via the Timeline in Photoshop

Compose frame by frame

Once you click the Create Frame Animation button in the Timeline panel at the bottom of your document, you create your first frame. From there on it's a matter of selecting a frame and playing with the eye icons of the layers in the Layers panel. At this point, you'll be happy you named your layers and used numbers. This way you know exactly which layer belongs to which state and frame. The beard, ribbon, and hat were the only objects that needed a bit of estimation and experimentation to make things work. Also the chain has 2 states, but you can hardly see the movement since things go fast. I switch between state 1 and 2 for each frame.

Little details count

At the end I added the tiny bump by putting a stone on the road. I moved the stone in different (estimated) positions through the different frames. Same for the lines in the background. Although, I have to admit that they gave me a headache at first to get them right. First of all I had trouble making sure they loop fluently, and also to achieve a sense of movement. After the first try I ended up with a lot of flickering lines instead, but after doing a bit of math, and by spreading the different states of the lines better over the different frames, I was able to fix it.

Frame duration

While composing your animation, you need to do a lot of testing and tweaking. One of the things you need to experiment with is the duration of each frame. You need to find the proper speed. Even a millisecond can make a difference. Luckily this is the easy part, as you can set this for all frames in one action, by selecting all frames and clicking the dropdown arrow at the bottom of a frame.

Conclusion

While working on this creation, I underestimated the amount of work needed. It made me also think if this is the best and most efficient way to create this. Especially when I was struggling with the lines. I know I could do this in no time in Adobe Flash. In Flash you can use tweening. Just like Flash, Photoshop also has a tween function. Though, I wasn't able to use this function and I don't know how exactly this tweening works. I tried a couple of things, but probably because I added those lines at the very end of my process it messed up things so I decided to add the lines in positioning them frame by frame also using different layers of each position. So I guess certain animations might be way more efficient using Flash, but since it's been a whole while since I worked in Flash and I had to draw all these different states of Santa's legs, I decided Illustrator would be the best option, in combination with Photoshop. It's up to you of course to choose what's best. After all it's the result that counts. So there you have it! I hope you enjoyed the read, and it has sparked some ideas.

Merry Christmas!

December 18, 2014 03:31 PM

gentblogt.be

Ongehoord! (13) Byron Bay – God Only Knows

byron1De Gentse Rock Rally finalisten van ‘Byron Bay’ hebben enkele weken geleden een eerste single uitgebracht. Een voorloper van de debuut EP die volgend voorjaar verschijnt. ‘God Only Knows, één van de drie nummers die de band tijdens de RR-finale in de AB bracht, werd geproduced door Reinhard van ‘Das Pop’ en laat netjes afgewerkte elektro folkpop horen.
Meerstemmig, sfeervol, warm. Relaxte close harmony die een berustend sfeertje oproept. Nogal moeilijk om de vergelijking met Fleet Foxes niet te maken. Bij deze dan maar.

byron2

Zo te zien wordt de polyfone band ook buiten de Gentse scene hoe langer hoe meer gesmaakt. ‘Byron Bay’, tot een half jaar geleden operationeel onder de naam ‘Mocking Jay’, mocht zich in het voorbije jaar verheugen in de aandacht en de bijbehorende knuffels van Stubru, Radio 1, Jim TV en Humo. Toegegeven, dat kan slechter.
Het is uitkijken naar de release van de debuutplaat. Wie meer wil horen dan ‘God Only Knows’, of verder wil kennismaken met de groep rond Tom Verstappen, verwijzen we door naar de Byron Bay – pagina’s op Bandcamp en Soundcloud waar enkele demo’s te beluisteren zijn. Mis de fraaie Wilco cover niet!

Meer informatie:
http://www.byronbay.be/
http://www.soundcloud.com/byronbayofficial
https://www.facebook.com/byronbayofficial
http://byronbay.bandcamp.com/

(c) Wouter De Sutter at December 18, 2014 09:34 AM

Stakende schepenen laten zich wel betalen

De Gentse Groen- en SP.A-schepenen die maandag deelnamen aan de nationale staking, ontvangen voor die dag wel loon. Dat antwoordde schepen van Personeel Martine De Regge (SP.A) in de gemeenteraad op een vraag van raadslid Filip Van Laecke (CD&V).

Lees meer in De Gentenaar.

(c) Tom at December 18, 2014 08:14 AM

Werkneemster van Delhaize steelt meer dan 77.000 euro

Een 55-jarig personeelslid van de Delhaize van Merelbeke stal tussen 2011 en 2014 77.860 euro door systematisch foute gegevens in te voeren in het kassasysteem. Anne D. spendeerde het geld aan luxeproducten en uiterlijk vertoon. Door haar lange staat van dienst genoot D. een groot vertrouwen bij haar oversten en had ze heel wat autonomie. Maar ze wilde zich een levensstijl aanmeten die niet overeen kwam met haar loon.

Lees meer in De Gentenaar.

(c) Tom at December 18, 2014 08:13 AM

Windmolens moeten opzij voor vleermuizen

Er is nog steeds ruimte voor vijf windturbines op het Eilandje in Zwijnaarde, het nog te ontwikkelen bedrijventerrein naast het klaverblad van de snelweg. ‘Maar er is geen verplichting meer dat dit er vijf moeten worden’, zegt gedeputeerde Geert Versnick (Open VLD). Bovendien moet er een zone vrijblijven voor de bedreigde rosse vleermuis.

Lees meer in De Gentenaar.

(c) Tom at December 18, 2014 08:13 AM

Fietsbult

Mail: beugels

Op 8-okt.-2014, om 11:39 heeft Wegbeheerder het volgende geschreven:

Beste EJ,

Als reactie op uw melding van een knelpunt via het Meldpunt Wegen (referentie : WOV-2014-email-00705) op volgende locatie :

Antwerpenplein
Gent
Oost-Vlaanderen

Melden we u het volgende :

Ik wil u bedanken voor uw melding.

Mijn diensten hebben opdracht gegeven aan de aannemer om deze beugels te herstellen. Zij zullen daarna een aantal reflecterende zuilen plaatsen om deze bocht duidelijker aan te geven.

Ik hoop dat u hiermee voldoende geïnformeerd bent en apprecieer uw betrokkenheid bij de verkeersveiligheid.

Met vriendelijke groeten

ir. Peter De Backer
afdelingshoofd
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen

————————————————————————————————————————————
Van: j e
Onderwerp: Antw.: Reactie op uw melding van een knelpunt – website Meldpunt Wegen
Datum: 8 oktober 2014 12:44:03 CEST
Aan: Wegbeheerder

Dag
Hartelijk dank
zoals u weet gebeurt het daar wel meer…
reflecterende zuilen is een goed idee
Vriendelijke groet
J E

————————————————————————————————————————————

En ziedaar:

15dec14, 10u56, Antwerpenplein

15dec14, 10u56, Antwerpenplein

Melden is en blijft zinvol.


Tagged: Antwerpenplein, fiets, fietsen, fluopaaltje, Gent

(c) yves at December 18, 2014 07:30 AM

gentblogt.be

Reizigers

gent

Heeft u ook een foto voor deze rubriek? Mailen mag naar fotoredactie@gentblogt.be of u kunt uw foto ook kwijt op onze flickr-groep.

(c) Redactie at December 18, 2014 05:35 AM

Peter's Blog

Na een parlementaire marathon krijgt de verandering vorm

Kamer van VolksvertegenwoordigersOp dit moment van schrijven is het parlement bijeen in een marathonzitting van woensdagochtend tot vrijdagavond voor de bespreking van de begrotingen, de beleidsnota's en de programmawet. Dit is de eerste grote beleidsdaad van de nieuwe meerderheid met N-VA. De verandering krijgt vorm, met een aantal zaken die al vanaf 1 januari ingaan, zoals een regelrechte belastingverlaging. In de vorige legislatuur zat men rond deze tijd tal van belastingverhogingen goed te keuren, vandaag zitten we besparingen en belastingverlagingen goed te keuren. Uw koopkracht gaat erop vooruit, zoals ook De Tijd berekende. Ik licht er een paar interessante elementen uit, uit de commissie Financiën die ik opvolg.

Belastingverlaging

“Verandering vanaf dag 1” hadden wij beloofd. Die komt er ook, met al een belastingverlaging in de eerste wet van deze regering. We voeren onmiddellijk een verhoging door van de forfaitaire belastingaftrek van beroepskosten. Met deze hogere aftrekt, betaalt u minder belastingen op uw loon. Een belastingaftrek enkel van toepassing op wie werkt. Een belangrijke compensatie voor de indexsprong natuurlijk, die vooral ten goede komt van de lagere inkomens uit arbeid. Gezien de indexsprong wellicht pas in het najaar plaatsvindt, wordt dit jaar een eerste verlaging doorgevoerd en volgend jaar komt daar nog eenzelfde bedrag bovenop.

Meer nog: minister Van Overtveldt (N-VA) heeft een KB gepubliceerd dat deze belastingverlaging meteen doorrekent in de bedrijfsvoorheffing. Dat is het stuk dat al door de werkgever van uw loon afgehouden wordt. Dat bedrag wordt vermindert: u krijgt dus in januari al meteen meer loon in uw zakken. Dat is ook belangrijk voor wie geen gebruik maakt van het forfait: de renteloze lening die elk jaar aan de Staat gegeven wordt, vermindert op deze manier. De verandering al vanaf 1 januari voelbaar.

Pestbelastingen: afschaffen van de 309% boetes

Het was een ware doorn in het oog van menig zelfstandige. Wie een restaurantbonnetje vergeet in te brengen of onvoldoende motiveert, krijgt meteen een monsterboete van 309% opgelegd. Een boete bedoeld voor wie privé-uitgaven doet op kosten van de firma. Dat is natuurlijk te gek voor woorden. Niet alleen is er beslist dat de fiscus vanaf nu uitgaat van de goede trouw van de belastingplichtige en die dus niet op voorhand als een fraudeur aanziet. Iedereen kan fouten maken, zeker in ons ingewikkelde belastingstelsel. Het tarief van die boetes wordt verlaagd naar 100% als de kosten gedaan werden voor privé-personen en 50% indien het voor een vennootschap was. Voor bepaalde kleine kosten komt er zelfs helemaal geen boete. De echte fraudeurs worden natuurlijk nog altijd keihard aangepakt.

Een einde maken aan de pestbelastingen: we houden woord.

Pestbelastingen: liquidatiebonus herwerkt

Wanneer een vennootschap de boeken sluit, kan het aanwezige kapitaal uitgekeerd worden aan de aandeelhouders aan een belastingtarief van 10%. De vorige regering verhoogde dat naar 25%. Gevolg: tal van vennootschappen sloten vervroegd hun boeken. Zelfstandigen die nog een paar jaar te gaan hadden voor hun pensioen, deden vervroegd de boeken toe om te vermijden dat zomaar eventjes een kwart van hun opgebouwde reserves, hun appeltje voor de dorst, hun opgespaard pensioen, zou weggehaald worden door de fiscus. Personeel dat voor deze zelfstandigen werkte, verloor hun job. Een massale jobvernietiging door de belastinghonger van de vorige regering.

Deze nieuwe regering past het systeem aan en maakt het mogelijk dat reserves in KMO's opgebouwd worden in de vennootschap, en men daar vervroegd een heffing van 10% op betaalt. Als die reserves vijf jaar in de vennootschap blijven, is de uitkering bij liquidatie dan belastingvrij. Op die manier wordt het permanent mogelijk om reserves op te bouwen en later uit te keren aan 10% ipv 25%. Tegelijk versterken we de opbouw van kapitaal in onze KMO's: dat kapitaal is een stevige buffer om crisissen te overleven.

Een einde maken aan de pestbelastingen: we houden woord.

Pensioensparen, spaarverzekeringen en lange termijnsparen

Pensioensparen en equivalenten worden enerzijds fiscaal aangemoedigd, maar tegelijk ook belast. Deze regering verlaagt de belasting op de nieuwe stortingen van 10% naar 8%. Opnieuw een mooie belastingverlaging.

Verschuivingen

De lastenverlaging wordt voor een deel gecompenseerd door verschuivingen. Zo verhogen de accijnzen beperkt, en worden de intercommunales die in concurrentie gaan met de privé voortaan onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Soms wordt dit smalend de Tecteo-taks genoemd, naar de Waalse intercommunale die televisie, internet en telefonie aanbiedt (de Waalse tegenhanger van Telenet) maar dankzij haar statuut fiscaal vriendelijker behandeld wordt dan de operatoren waarmee ze concurreert. Een gelijk speelveld is essentieel voor een eerlijke concurrentie met lage prijzen en goede dienstverlening. Daarnaast wordt ook de BTW-richtlijn omgezet, waardoor onze webshops beter kunnen concurreren met hun buitenlandse concurrenten die voortaan aan dezelfde BTW-regels onderworpen worden.

Tussenkomsten

Tijdens de marathonzitting kom ik ook regelmatig tussen, zoals tijdens de besprekingen in de commissie Begroting. Je vindt de verslagen hier: deel 1, 2, 3, 4, 5. Zeker als ik de ons beleid kan verdedigen en foute beweringen van de rood-groene oppositie kan rechtzetten, ben ik in mijn element.  En als ik zelf niet tussenkwam, verwees fractieleider Hendrik Vuye uitvoerig naar dit opiniestuk van mij. En uiteraard hield ik ook een (korte) tussenkomst over de digitale agenda, nog altijd een passie van mij.

Meer weten?

Wil je meer weten over de hervormingen die de N-VA doorvoert in de Vlaamse en federale regering? Dan is er dit zeer interessante en begrijpelijke overzicht op de website wij werken voor hen. Zeker de moeite waard.

Ik werk vandaag voor hen: brochure veranderingen N-VA

Dit is de laatste zitting in het parlement voor dit jaar. Ik wens jullie allemaal prettige feestdagen en een voorspoedig 2015. Op naar een jaar vol Verandering voor Vooruitgang.

(c) Peter Dedecker at December 18, 2014 01:35 AM

December 17, 2014

Michel Vuijlsteke

Links van 16 december 2014 tot 17 december 2014

Hexspeak – Wikiwand
Hexspeak, like leetspeak, is a novelty form of variant English spelling using the hexadecimal numbers. Created by programmers who wanted a magic number, hexspeak words can serve as a clear and unique identifier with which to mark memory or data.

The Fatal Pinch
Many startups go through a point a few months before they die where although they have a significant amount of money in the bank, they're also losing a lot each month, and revenue growth is either nonexistent or mediocre. The company has, say, 6 months of runway. Or to put it more brutally, 6 months before they're out of business. They expect to avoid that by raising more from investors. That last sentence is the fatal one.

Tim Burton Confirms Winona Ryder Will Return For Beetlejuice 2 via reddit.com
Keaton told us on February 13 that he was in if Burton was, and on October 17 he mentioned that they were waiting for a script; but now Burton is here to set the record straight — “Beetlejuice 2″ is happening, and some very familiar faces will return.

David Mumford | Can one explain schemes to biologists
The sad thing is that this was rejected as much too technical for their readership. Their editor wrote me that 'higher degree polynomials', 'infinitesimal vectors' and 'complex space' (even complex numbers) were things at least half their readership had never come across. The gap between the world I have lived in and that even of scientists has never seemed larger. I am prepared for lawyers and business people to say they hated math and not to remember any math beyond arithmetic, but this!? Nature is read only by people belonging to the acronym 'STEM' (= Science, Technology, Engineering and Mathematics) and in the Common Core Standards, all such people are expected to learn a hell of a lot of math. Very depressing.

How NASA Stays Beautiful | Co.Design | business + design
NASA has a better grasp of design than any other government agency. The U.S. space agency has several teams devoted solely to data visualization and graphics, and its materials have a consistent design language that’s pretty much the best compared with any other arm of federal bureaucracy.

Elders over misschien hetzelfde

01.12.2014: Links van 27 november 2014 tot 1 december 2014 | 27.11.2014: Links van 21 november 2014 tot 26 november 2014 | 22.06.2014: Links van 21 juni 2014 tot 22 juni 2014 | 10.04.2014: Links van 7 april 2014 tot 10 april 2014 | 21.01.2014: Links van 18 januari 2014 tot 21 januari 2014 | 05.11.2013: Links voor 5 november 2013 | 31.08.2012: Links van 17 augustus 2012 tot 31 augustus 2012 | 23.12.2011: Links van 18 december 2011 tot 23 december 2011 | 14.06.2011: Links van 13 juni 2011 tot 14 juni 2011 | 24.04.2011: Links voor 24 april 2011

The post Links van 16 december 2014 tot 17 december 2014 appeared first on Michel Vuijlsteke's weblog.

(c) Michel Vuijlsteke at December 17, 2014 10:00 PM

Elite! (!!!)

Twintig minuten wachten — jawel, twintigminuten — om het spel in het geheugen van de computer geladen te krijgen.

Prutsen met die fucking Lenslok™, en hopen en bidden dat het maar een paar pogingen zou duren voor er iets leesbaars kwam.

lenslok

En dan van Lave naar Zaonce en terug en dan naar Diso en terug!

design03.1

Uren oefenen om gewoon maar te kunnen docken aan zo’n Coriolis-station!

Hele schriftjes volschrijven met prijzen van goederen en mogelijke routes uitrekenen! Naar Riedquat slaven verkopen — oh nee! Piraten!

Maanden en jaren gespeeld!

Zo ongeveer alles moest in het hoofd gebeuren: de graphics waren zowat onbestaande, wat in deze een troef was. De PC-versie van een paar jaar later, met meer kleuren en meer pixels, was in zowat alle opzichten technisch beter, maar ik vond het veel minder goed:

1342362186-Elite-6

Dat was het probleem: de graphics konden nooit zo goed zijn als wat er in mijn hoofd zit, en dus waren ze contraproductief op PC. Beter geen grafische dingen dan slechte grafische dingen.

Ik ben Elite nooit uit het oog verloren: waar ik ook woonde, de doos van Elite lag altijd ergens zeer dicht in mijn buurt.

Elite!

En toen hoorde ik dat David Braben van plan was om een echte, échte Elite te maken. met de technologie van nu. Ik heb die mens direct geld gegeven, en dan was zijn Kickstarter gelukt, en nu zijn we een kleine twee jaar later en kijk!

elite

Aaargh! Het is uit!

Yay!

Als er één spel is waar ik een gaming pc voor zou kopen, en een degelijke joystick, dan zou het wel Elite: Dangerous zijn. Heerlijk spel, van wat ik er in beta al in gedaan heb.

The post Elite! (!!!) appeared first on Michel Vuijlsteke's weblog.

(c) Michel Vuijlsteke at December 17, 2014 06:57 PM

Veerle's Blog

Banca

Banca

Beautiful editorial illustration.

via Marco Goran Romano

December 17, 2014 06:13 PM

Sofinesse

One small stap for Basiel, one giant leap for the parents: wendag in de kleuterklas.

Ik was er zeker van dat ik een potje ging bleiten. Van de crèche naar de kleuterschool, dat is toch echt een gigantische stap? Het stond al weken in onze agenda: wendag op de nieuwe school. Wendag. Ouders en kind mogen samen naar het klasje, om al eens te kijken hoe het daar allemaal werkt en om de nieuwe omgeving al wat gewoon te worden. Want na de kerstvakantie is het zover. (Dat van dat cliché blijkt dus volledig te kloppen, helaas. Time flies.)

De dag voor de wendag sliep Basiel tot 8u30 (dat is een kwartier langer dan het moment waarop de school begint). Toen hij een uur wakker was (en vreselijk lastig en zeurderig), besefte ik dat er iets niet pluis was. De thermometer in de poep gaf mij gelijk: koorts. Nu mogen wij geweldig blij zijn met onze zoon, van wie we de ziektedagen nog steeds op twee handen kunnen tellen. Ze verlopen ook meestal op dezelfde manier: hij maakt een dag stevig koorts, is een slap vodje met een heel lastige nacht en wordt daarna springlevend weer wakker. Ik hoopte daar opnieuw op, maar zeker ben je toch niet.

We gingen ’s avonds dus slapen met 39.5, om kwart voor vijf werd ik wakker gemaakt. “Mama, mama?” – Ja Basiel, wat is er? – “Waar is papa?”. Die was in het midden van de nacht naar een ander bed verhuisd, omdat het wat krap was met drie. (Ja, gloeiende kleuters heb ik liefst bij mij op de kamer, forgive me). Twee seconden daarna vroeg hij eten en drinken, genezen dus. En om 5u naar Spongebob kijken, het is eens iets anders dan op dat uur opstaan om naar je werk te vertrekken.

Hij voelde zich meteen thuis in de klas. Er was een keukentje. Er waren auto’s. Er waren andere kindjes. Hoe cool is dat, maat?

De juf vroeg wie er wilde schilderen en voor ik met mijn ogen had geknipperd stond hij daar met een schortje aan. Ik moest even naar het secretariaat voor nog wat administratieve dingen, hij had niet eens gemerkt dat ik weg was. Er was een fruitmoment en hij schoof gretig aan. Hij deelde zijn rozijntjes uit en schoof mee aan om op het toilet te gaan zitten (niks uiteraard, geen vooruitgang daar). Alsof hij al jaren niets anders deed.

IMG_3645 IMG_3643 IMG_3640

’s Avonds heeft hij nog een paar keer gezegd hoe leuk het was met de kindjes. So I think he’s ready.

Goede punten voor Basiel. Maar ook voor mama, want ik heb niet geweend. Dat hou ik voor de laatste dag in de crèche. De doos zakdoeken staat klaar.

(c) Sofinesse at December 17, 2014 06:12 PM

Veerle's Blog

Minnesota license plate

Minnesota license plate

I’m loving the type choices, and I like how subtle the plaid is.

via Allan Peters

December 17, 2014 05:43 PM

Greetings from St. Moritz

Greetings from St. Moritz

Love the style.

via Muti

December 17, 2014 05:36 PM

Le Domestique - To Protect and Serve

Le Domestique - To Protect and Serve

Great poster design. Love the legs especially.

via Spencer Wilson

December 17, 2014 05:08 PM

Adobe Creative Cloud II

Adobe Creative Cloud II

Illustration for the people at Adobe Creative Cloud.

via Ryan Bosse

December 17, 2014 04:39 PM

Monocle Forecast - Cafe

Monocle Forecast - Cafe

Lovely line work!

via RADIO

December 17, 2014 04:32 PM

Merckx ‘69

Merckx ‘69

Poster celebrating the monster ride of the 15th July, 1969.

via The Handmade Cyclist

December 17, 2014 04:05 PM

Procrastiworking Poster

Procrastiworking Poster

The work you do when you procrastinate is probably the work you should be doing for the rest of your life. Good advice!

via Jessica Hische

December 17, 2014 03:45 PM

Men’s Health 6/2014

Men’s Health 6/2014

Lovely illustration with limited color palette.

via Adam Quest

December 17, 2014 03:32 PM

Smooth roads

Smooth roads

Smooth surface waiting to be ridden.

via Unsplash

December 17, 2014 03:18 PM

Adobe Creative Cloud

Adobe Creative Cloud

Illustration for the people at Adobe Creative Cloud.

via Ryan Bosse

December 17, 2014 03:11 PM

Tycho - Com Truise

Tycho - Com Truise

New work from Scott Hansen.

via ISO 50

December 17, 2014 02:51 PM

gentblogt.be

Volledige zone 30 in gebied binnen R40 tegen zomer

Het volledige gebied binnen de Gentse stadsring R40 wordt in de zomer van 2015 in één keer een volledige zone 30. Tegen eind 2017 zullen er ook in de woongebieden en wijken buiten de R40 een pak meer zone 30’s zijn ingevoerd.

Lees meer in De Gentenaar.

(c) Tom at December 17, 2014 08:33 AM

Extra stallingen voor fietsen onder station Sint-Pieters

Er komen mogelijk op korte termijn extra fietsenstallingen in de parking onder het Sint-Pietersstation. Pendelaars klagen er al een tijdje dat ze vaak geen plaats vinden en soms zelfs hun trein missen omdat ze te lang moeten zoeken. De stalling staat overvol.

Lees meer in De Gentenaar.

(c) Tom at December 17, 2014 08:32 AM

Anderhalf jaar rijverbod voor achttienjarige

De achttienjarige jongen die vorig jaar aan de Coupure met de zware BMW van zijn vader een groep leerlingen van de weg maaide, mag anderhalf jaar niet met de auto rijden. De politierechtbank legde hem gisteren ook een boete van 4.200 euro en drie maanden voorwaardelijke celstraf op.

Lees meer in De Gentenaar.

(c) Tom at December 17, 2014 08:30 AM

Gent opent de jacht op verborgen studentenhuizen

De Gentse ‘studententaks’ gaat op 1 januari in: wie een woonhuis of appartement verhuurt aan studenten, moet elk jaar een belasting van 1.000 euro betalen. Meteen start ook de opsporing van de verborgen studentenhuizen.

Lees meer in De Gentenaar.

(c) Tom at December 17, 2014 08:29 AM

Onderzoek naar vijf collega’s van agenten uit ‘De Recherche’

Tegen zeker vijf collega’s van de Gentse speurders uit de VIER-reeks ‘De Recherche’ loopt momenteel een gerechtelijk onderzoek. De agenten zouden zelf aan de drugs zitten en te goeie maatjes zijn met mensen uit het criminele milieu.

Lees meer in De Gentenaar.

(c) Tom at December 17, 2014 08:28 AM

Justitiepaleis

gent

Heeft u ook een foto voor deze rubriek? Mailen mag naar fotoredactie@gentblogt.be of u kunt uw foto ook kwijt op onze flickr-groep.

(c) Redactie at December 17, 2014 07:55 AM

Nu ook vreselijk nep-accident in Brugse Poort

Newsflash. Na de vreselijke nep-gijzeling in de Dampoort, is er nu ook sprake van een vreselijk nep-accident in de Brugse Poort. CNN is al ter plekke om de zaak op voet te volgen, later krijg je ook meer achtergrond en details op tvekkergem. We raden alvast iedereen aan om kalm te blijven, en nep-paniekaanvallen tot een minimum te beperken.

(c) Koen Vromman at December 17, 2014 07:34 AM

Fietsbult

Mail: verkeersagressie buschauffeur


Het kan lijken alsof deze blog dient om te polariseren.
Ik kan u gerust stellen.
Er zitten wel degelijk x aantal positieve bijdragen in de wachtrij.
Helaas blijft het minder positieve in de mailbox landen.
Daarom twee dagen na elkaar iets over de Lijn.
We blijven pleiten voor openbaar vervoer.
En we blijven pleiten voor uitmuntend verkeersgedrag door professionele chauffeurs.
Dààr hoort de voorbeeldfunctie te zitten.

———- Oorspronkelijk bericht ———-
Van: B D K
Aan: klantendienst.ovl@delijn.be
Cc: Gentinfo , “fietsbult@fietsersbondgent.be”
Datum: 16 december 2014 om 20:01
Onderwerp: Verkeersagressie busschauffeur
Vanochtend deed zich volgend incident voor met een lijnbus.

Trekweg, Mariakerke is een fietsstraat. Enkele richting voor auto’s. Bussen van de lijn mogen in beide richtingen rijden.

03okt11, 08u12, Trekweg

03okt11, 08u12, Trekweg

Kort nadat ik thuis (aan het begin van de fietsstraat) met de fiets was vertrokken met mijn twee dochters (2 en 4 jaar) hoor ik de bus achter ons rijden. De ervaring leert dat er nogal “pusherig” gereden wordt door buschauffeurs. Ook deze keer merk ik dat de chauffeur, naar mijn gevoel, geen veilige afstand bewaart. Ik voel mij niet veilig en probeer de chauffeur er attent op te maken dat hij wat meer afstand zou moeten houden. Zonder gevolg.
De bus moet uitwijken en stoppen om tegemoetkomende auto’s te laten kruisen. Ik kan doorfietsen.
Net voor het einde van de fietsstraat rijdt de bus terug achter mij. Hij is er dus in geslaagd van op zeer korte tijd mij in te halen (?) in een zone 30. De chauffeur komt opnieuw kort achter ons rijden om mij rakelings te passeren en met open deur “Klootzak” te roepen. Een bus vol passagiers zal dit kunnen getuigen.

We weten dat het geen makkelijke situatie is voor buschauffeurs. Meestal wachten we tot de bus voorbij is voor we met onze fiets vertrekken.

Er deden zich al een hele reeks vergelijkbare situaties voor, maar een fietser met twee kleine kinderen die op een rechtmatige manier gebruik maakt van de openbare weg, op een dergelijke manier in gevaar brengen en op te koop toe uitschelden tart alle verbeelding:
– overdreven snelheid
– zwakke weggebruikers in gevaar brengen, tot twee maal toe
– fietser voorbijsteken op minder dan een meter
– fietser voorbijsteken in een fietsstraat
– verkeersagressie

Dergelijk gedrag verwacht ik niet van een professionele chauffeur, in een fietsstraat.

Details van het voorval:
Trekweg, Mariakerke
lijn 69 richting Gent Zuid (7.40u aan halte Uranusstraat)


Tagged: fiets, fietsen, Gent, Trekweg

(c) yves at December 17, 2014 07:30 AM

December 16, 2014

Peter's Blog

Politiek en de uitvinding van het perspectief

Amper 16% van de jongeren gelooft dat de politiek in staat is om problemen op te lossen, een historisch dieptepunt. Dat blijkt uit een onderzoek van Mark Elchardus (VUB). Zorgwekkend, vinden ook wij, als prille dertigers in het parlement. Politici mogen niet langer blind zijn voor dat probleem. We moeten bewijzen dat we problemen kunnen oplossen. Dat we het vertrouwen van jongeren waard zijn en hen wel degelijk perspectief kunnen bieden. Ik schreef er samen met mijn sympathieke collega Renate een stuk over op knack.be.

(c) Peter Dedecker at December 16, 2014 11:38 PM

Elke Decruynaere

Dirk Frimout vertelt leerlingen over leven in de ruimte

Het Laatste Nieuws - 18 december 2014

Dirk Frimout, de eerste Belg in de ruimte, gaf gisteren een lezing in basisschool De Stadspoort in Gent. Aan de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar legde hij uit hoe het is om in de ruimte te leven.

Dirk Frimout geeft al een tijdje lezingen in Brusselse secundaire scholen, maar De Stadspoort was de eerste Vlaamse school waar Frimout op bezoek kwam. Aan de hand van een presentatie legde hij uit hoe het is om in de ruimte te leven en vertelde hij over zijn eigen belevenissen. Dat riep bij de leerlingen uiteraard heel wat vragen op. Zo wilden ze bijvoorbeeld graag weten hoe je slaapt in de ruimte. Met foto's legde Frimout uit dat astronauten slapen in een klein kastje, in een slaapzak die vasthangt met velcro. "Op de foto's lijkt het alsof je rechtop slaapt, maar dat is niet zo. Omdat er geen gewicht is in de ruimte, kunnen die foto's in om het even welke richting genomen worden", legt Pieter Mestdagh van Esero uit, een organisatie die ruimtevaart in de klas wil brengen. "We kozen De Stadspoort uit omdat we van leerkrachten hadden vernomen dat sommige leerlingen er al even bezig zijn met ruimtevaart. Een van de kinderen leest zelfs boeken van Stephen Hawking. En dat merkte je ook: de vragen gingen verder dan de klassiekers 'wat eet je in de ruimte?' of 'hoe was je je?'. Iemand wou zelfs weten hoe een vlam brandt in een ruimteschip." En niet alleen de kinderen vonden het best interessant. Ook schepen van Onderwijs Elke Decruyenaere was erbij.

Ga naar deze website voor meer informatie.

Tags: 

Bevoegdheid: 

(c) helenewets at December 16, 2014 11:00 PM

Bruno Bollaert

Glimps 2014 – een kleine selectie

Vorige week was het Glimps in Gent, een driedaags showcase festival, waarin een aantal Belgische groepen aan buitenlandse pers en programmators wordt voorgesteld –en bij uitbreiding aan het gewone publiek ook natuurlijk. Donderdag kon ik er niet bij zijn, maar vrijdag en zaterdag trok ik telkens gedurende een paar uur naar het conservatorium.

Eigenlijk was ik ook graag naar BackBack in Trefpunt getrokken, maar een aanvangsuur van 23.30 u. is voor mijn oude botten iets te laat geworden. Ik heb de nieuwe cd hier gelukkig klaar liggen. Dat late uur, is verder geheel mijn probleem. Het uurrooster steekt evenwichtig in elkaar (ondanks de niet altijd even bruikbare website), en het secundaire doelpubliek (dat gewone publiek naast die pers en programmatoren dus) is jong genoeg om tegen het late uur te kunnen.

Het conservatorium dus. Vrijdag begon dat met Love Like Birds. Ik vond Elke De Mey voor het eerst via Mistlicht/Glimworm van Urgent in 2010, zag haar eindelijk live als Flash Support op Boomtown in 2011, en op 2012 stond ze daar als ‘echte’ groep op het podium.

Love Like Birds brengt zeer fragiele muziek, die bijzonder goed tot haar recht kwam in de akoestisch hoogwaardige Miry zaal van het conservatorium. Het was meteen ook het beste geluid van de vier optredens die ik er heb gezien. Hoewel de groep het voorlopig nog steeds bij dat ene album uit 2011 houdt, was er nieuw materiaal beschikbaar. Hopelijk worden ze opnieuw opgepikt.

Het Ragini Trio bestaat uit een kwartet van Nathan Daems, Lander Gyselinck, Marco Bardoscia en het ‘bakske’, dat voor de tanpura drone zorgt, het continue geluid dat zo typerend is voor Indiase muziek.

Ze speelden een inspirerend, organisch concert, met ruimte voor humor en heel wat vrijheid in de composities. Het concert vond plaats in de (veel) kleinere Mengal Zaal van het conservatorium dat ze dan ook probleemloos gevuld kregen.

Het laatste concert was een aangename ontdekking. Voor I Will, I Swear verhuisden we opnieuw naar de Miry zaal, waar de zaallichten het ganse concert om onbegrijpelijke reden niet werden gedoofd. Zangeres Fien Deman had het nochtans bedeesd en beschroomd gevraagd na het eerste nummer –“Mag ik dat vragen?” fluisterde ze onzeker. Blijkbaar niet, want de lichten bleven halsstarrig aan, om pas gedurende de laatste dertig seconden van het optreden volledig uit te gaan, waarop vervolgens de floodlights op de zaal aan gingen en het publiek alleen nog maar schimmen op het podium zag.

Ook het geluid was niet meteen ideaal. De groep was gevraagd een meer akoestische set te spelen, en er zaten dan ook drie strijkers op het podium (cello, altviool, viool). “Normaal gezien gebruiken we wel meer elektronica,” had Deman nog verklapt. De geluidsmix stond dan ook helemaal op die elektronica ingesteld. De strijkers waren nauwelijks te horen, en een veel te luide brij werd de zaal in gestuurd. Het is nochtans geen evidentie om de akoestiek van de Miry te misbruiken. Spijtig, want de groep had veel meer baat gehad bij eenzelfde geluid als bij Love Like Birds.

De muziek mocht er nochtans zijn. Ook deze liedjes zijn fragiel, maar op een totaal andere manier dan bij Love Like Birds. De composities zijn dramatischer, vol langgerekte (maar niet uitgerokken) melancholie, die de luisteraar probleemloos in hun wereld betrekken. Graag meer. (Maar bij voorkeur in betere omstandigheden.)

Zaterdag trokken we, nog steeds enthousiast over de vorige avond, opnieuw naar dezelfde locatie. In de Miry zaal opende (Bert) Ostyn, die na 11 jaar even van Absynthe Minded pauzeerde. Een andere klankwereld, stelde de blurb, en die was alvast behoorlijk luid. Nog goed dat ik oordoppen mee had, want de pieken bleven gretig boven de 100 dB. Mijn ding niet.

Een beetje later zat ik opnieuw in de Mengal zaal, voor de groep waar ik die avond eigenlijk naar het conservatorium was afgezakt. Het Rémi Panossian Trio had de zaal zo mogelijk nog voller gekregen dan het Ragini Trio de avond voordien, en kreeg aan het einde zelfs een staande ovatie. Panossian had in 2011 al lovende kritieken gekregen voor zijn album Add Fiction, en zijn BBang in 2013 bevestigde alleen maar de doorbraak.

Muziek die helemaal past in de huidige opzwepende jazzgolf.

Mijn laatste concert was Hydrogen Sea, waarvoor nu ook de Miry zaal helemaal volgelopen was (tot het balkon toe).

Het geluid stond goed en de liedjes kwamen helemaal tot hun recht, daarboven op het balkon. Er wordt verwezen naar The XX en Cocorosie, en dat lijkt allemaal niet echt overdreven. Het is afwachten op de doorbraak, wordt gefluisterd.

(c) bruno at December 16, 2014 05:17 PM

Michel Vuijlsteke

Ziekten meneer mevrouw!

Het heeft voordelen, naar de dokter gaan. Om te beginnen natuurlijk dat er medicamenten zijn, en hoop op beterschap en zo.

Maar vooral ook: ik heb er een hekel aan, naar de dokter moeten gaan. En dus stel ik dat uit en uit en uit, en mag ik niet te ziek lijken of ik word naar de dokter gestuurd. Maar eens ik naar de dokter geweest ben, moet ik niet meer doen alsof ik niet ziek ben.

En dus bij deze: man wat ben ik ziek. Het is al twee weken dat ik minder en minder kan ademen, dat er zich slijm opbouwt in mijn longen, dat als ik niet hoest, ik niet kan ademen, en als ik wel hoest, dat ik mij denk ik een hernia aan het hoesten ben.

Geen echt hoge koorts of zo, maar mottig, slecht, bleh. Van dat hoesten tot ik volledig wegduizel, wakker worden van het gereutel in mijn eigen longen: nee meneer, niet leutig.

Hè hè. Dat doet eens deugd, kunnen zagen zonder het risico van “GA DIREKT NAAR DE DOKTER!!”.

The post Ziekten meneer mevrouw! appeared first on Michel Vuijlsteke's weblog.

(c) Michel Vuijlsteke at December 16, 2014 01:44 PM

gentblogt.be

Leerkrachten verkleden zich als oudjes voor staking

Op de school ‘De Wonderfluit’ in Sint-Amandsberg zien de leerkrachten er vandaag een stuk ouder uit. Door zich te verkleden als bejaarden willen ze aantonen dat het niet evident is om op oudere leeftijd te werken in het onderwijs. De activiteiten voor de kinderen passen eveneens in het thema, zo houden ze bijvoorbeeld een rolstoelrace.

Lees meer in De Gentenaar.

(c) Tom at December 16, 2014 08:32 AM

Gijzeling Gent blijkt verzinsel van 18-jarige

De vermoedelijke gijzeling in Gent blijkt een valse melding van de 18-jarige man die maandagmorgen beweerde dat zijn vriend gegijzeld werd door vier mannen met kalasjnikovs. Dat werd vernomen bij het Gentse parket. De man werd aangehouden door de onderzoeksrechter.

Lees meer in De Gentenaar.

(c) Tom at December 16, 2014 08:31 AM

‘Tot 400 euro minder loon doornieuw statuut werkprogramma’s’

Gents OCMW-voorzitter Rudy Coddens (SP.A) ziet de hervorming van diverse werkprogramma’s met wantrouwen tegemoet. ‘In plaats van arbeidscontracten voor het minimumloon krijgen we stageplaatsen. Daar moeten de mensen werken voor hun leefgeld of hun stempelgeld. Dat betekent voor sommigen dat ze per maand netto tot 400 euro minder verdienen.’

Lees meer in De Gentenaar.

(c) Tom at December 16, 2014 08:30 AM

Ciné Privé stelt voor: The Shortest Day-Polish Wave (+wedstrijd)

Op zondag 21 december presenteert Ciné Privé, het Gentse film- en mediafestival op locatie, de eerste editie van The Shortest Day-Polish Wave of het kortste kortfilmfestival op de kortste dag van het jaar! In samenwerking met het internationaal gerenommeerde kortfilmfestival Short Waves in Pozna (PL) brengt Ciné Privé een bijzondere selectie van Poolse kortfilms naar Gent onder de noemer: The Shortest Day-Polish Wave.
Niet alleen Gent doet mee, ook verschillende andere steden wereldwijd, zoals o.a. Parijs, Berlijn en Budapest organiseren op 21 december The Shortest Day-Polish Wave.

In Gent beleef je dit kortste kortfilmfestival op de kortste dag van het jaar in het Lakenmetershuis aan de Vrijdagsmarkt in Gent om 20u.

Tijdens een uitwisselingsbezoek deze zomer op het Transatlantyk festival, een internationaal muziek- en filmfestival in Pozna (PL) , kwam Koen Victoor, programmator van Ciné Privé, in contact met Short Waves festival. De raakpunten met Ciné Privé waren opmerkelijk en vroegen om een samenwerking.

The Shortest Day-Polish Wave in Gent is het begin van een nieuw en boeiend samenwerkingsverband tussen Short Waves festival en Ciné Privé. Op het programma staan vijf kortfilms. Van Circa mogen we 5 duotickets weggeven voor lezers die mailen naar wedstrijd@gentblogt.be. Winnaars worden persoonlijk verwittigd. Tickets zijn te koop via Uitbureau (7 euro) en online.

 • THE GUARDIANS van Krzysztof Szot / 2013 / 15’
 • Marek moet gaan dienen op de verlaten grens post in het midden van een enorm bos. Alleen reizigers met een vergunning mogen de grenspost bewaakt door Marek en zijn aanvoerder oversteken. Wanneer enkel de vrouw van een jong koppel met kind over een vergunning beschikt, ontstaat een boeiend gesprek.

 • KILLING AUNTIE van Mateusz Gowacki – Fiction/ 2013/ 30
 • In Killing Auntie woont de 23-jarige student bij zijn tante in. Het gevoel dat zij de oorzaak en het symbool is van zijn existentiële verveling, monotone en onbehagelijke toestand bereikt een hoogtepunt waar hij rijkt naar een hamer…Maar zal zijn leven zonder zijn tante helder kleuren?

 • A MEMORY OF LAST SUMMER van Kuba Gryewski, Ivo Krankowski / 2013 / 10’
 • De harde winters van de jaren tachtig waren legendarisch, maar van tijd tot tijd was de temperatuur ook verrassend hoog. Een schijnbaar prozaïsche periode en hartverwarmende herinnering voor de personages van deze film.

 • ALL SOULS’ DAY van Aleksandra Terpiska / 2012 / 18’
 • Lena is geboren op 1 november, wat betekent dat op haar verjaardag er zowel kaarsjes op haar taart als op een graf branden. Ze werd gewoon aan het idee. Maar op haar achttiende verjaardag zal het anders zijn. Een leeftijd-verbonden doorbraak roept in haar de wil op om een bepaald mysterie op te lossen. Lena beslist om volwassen te worden.

 • VOCUUS van Patryk Jurek / 2012 / 16’
 • Na de dood van zijn vrouw blijft Pawel alleen achter met zijn dochtertje Marta, waarmee hij niet bepaald een hechte band had. Een verloren meisje en een depressieve man op zoek naar elkaar en zichzelf in een leeg huis.

(c) patricia at December 16, 2014 07:41 AM

Fietsbult

Bushalte

De prijs voor de meest schandalige bushalte van Vlaanderen gaat nog steeds onverkort naar deze halte op de Heernislaan.
En dan zullen er nog wel een tiental andere zijn waar je als reiziger van de Lijn voelt dat de Lijn zichzelf centraal stelt.
Zo zijn er ook situaties, noem het: erfenissen, waar je merkt dat de Lijn het STOPprincipe niet erkent.
Neem nu deze bushalte op de Parklaan:

27nov14, 08u29, Parklaan

27nov14, 08u29, Parklaan

Welke creatieve geest lost dit op?
Of blijven we bij het standaardantwoord: als Gent Sint-Pieters klaar is?
Want de rusttijden van de chauffeurs moeten toch ergens gebeuren?
En de lengte van de bussen is wat ze is.
Zouden ze dan denken: Fietsers kunnen toch slalommen?
Het ganse kruispunt met de Fortlaan is trouwens een parodie op verkeersveiligheid.


Tagged: fiets, fietsen, Gent, Parklaan

(c) yves at December 16, 2014 07:30 AM

gentblogt.be

Gevel

gent

Heeft u ook een foto voor deze rubriek? Mailen mag naar fotoredactie@gentblogt.be of u kunt uw foto ook kwijt op onze flickr-groep.

(c) Redactie at December 16, 2014 07:00 AM

December 15, 2014

gentblogt.be

Impact nationale staking bij Stad Gent

Bij de Stad Gent is vandaag iets meer dan 1 op de 3 personeelsleden niet aan het werk gegaan door de nationale stakingsactie (in plaats van eerder gemelde 1 op 5 personeelsleden).

Bij politie en brandweer wordt er nauwelijks gestaakt. De meeste loketten van de dienst burgerzaken blijven vandaag dicht en het merendeel van de Gentse sportaccommodaties is niet open. In het Gentse onderwijs zijn veel basisscholen dicht. Slechts 2 kinderdagverblijven en 1 peutertuin zijn open.

Bij de politie en de brandweer van Gent wordt er nauwelijks gestaakt. De dienstverlening verloopt normaal.

Bij de Dienst Burgerzaken zijn alle centrale loketten dicht vandaag behalve het loket Overlijden. Bij de dienstencentra zijn Gentbrugge, Mariakerke, Oostakker en Sint-Denijs-Westrem gesloten. De dienstencentra Wondelgem, Nieuw Gent en Drongen zijn open.

MOBI, het mobiel dienstencentrum rijdt ook uit.

Het merendeel van de Gentse sportaccommodaties is gesloten. Het gaat om de zwembaden het Strop en Rooigem. Het zwembad Van Eyck is beperkt open (enkel voor scholen tot 15 uur). De sporthallen Keiskant, Neptunus, Driebeek, Tolhuis en Wolfput zijn gesloten. Blaarmeersen tennis is open tot 15 uur. Het openluchtcomplex Jan Yoens is gesloten.

S&R Rozenbroeken (zwembad en sporthal) is open.

Ongeveer 40% van de stedelijke basisscholen zijn gesloten. De leerlingen werden er doorverwezen naar andere scholen voor een alternatief programma. In zowat alle basisscholen is het onderwijs verstoord. In de basisscholen die geopend zijn, is een goede 40% van de leerlingen niet komen opdagen. In alle 7 secundaire scholen van het stedelijk onderwijs gaat de werking zo goed mogelijk door. Er zijn geen examens. In de kinderdagverblijven en peutertuinen zijn quasi alle voorzieningen gesloten maar werd in noodopvang voorzien.

(c) Gudrun at December 15, 2014 04:31 PM

Vandaag is het Gisteren van Morgen

Missed this place! [Flickr]

Stijn Vogels posted a photo:

Missed this place!

(c) Stijn Vogels at December 15, 2014 04:31 PM

gentblogt.be

Bloklocaties en -ervaringen in Gent

Binnenkort start de blok en gaan studenten op zoek naar plaatsen om samen rustig te studeren. In Gent worden de komende blokperiode weer heel wat lokalen ter beschikking gesteld. Ook tijdens de blok blijven studenten creatief: zo startten studenten tijdens een vorige blokperiode de Pantoffeldag en een flirtbloksite. Wie de komende blok ervaringen wil delen, kan dit door boodschappen te posten op sociale media met #blokingent.

Rustig blokken

Studenten willen steeds meer in alle stilte, maar toch samen met anderen studeren. Ze gaan op zoek naar een andere locatie dan hun studentenkamer om samen te blokken en om te ontsnappen aan de vele verleidingen die bijvoorbeeld het internet, de sociale media of hun gsm hen bieden. Daarom zoeken ze de positieve stimulans op van samen studeren. En als het nodig is kunnen ze nog snel even overleggen en tussendoor samen pauze nemen.

De studenten kunnen het hele jaar terecht in de bibliotheken van de hoger onderwijsinstellingen en in de Gentse Openbare Bibliotheek, maar de komende blokperiode worden opnieuw heel wat extra lokalen ter beschikking gesteld en extra studieplaatsen gecreëerd.

Een overzicht van alle extra bloklocaties in Gent is te vinden op de website www.gent.be/studenten/nieuws&evenementen/bloklocatiesinGent. Dankzij gezamenlijke inspanningen van de Stad Gent en de hoger onderwijsinstellingen zijn er meer dan 3.200 plaatsen voor de studenten. Het Studentenoverleg, StuGent, vraagt elk jaar aan alle partners de blokplaatsen op en communiceert die naar alle studenten.

Boekentoren dicht

Dit jaar is de Boekentoren dicht voor renovatie, maar stelt de Universiteit Gent een nieuwe bloklocatie open, de Aula in de Voldersstraat. Ook de HoGent compenseert de weggevallen plaatsen en stelt tijdens de weekends in de maand januari haar restaurant op campus Schoonmeersen open voor blokkers.

Flirten tijdens de blok

Ook tijdens de blok blijven studenten vindingrijk. Zo stoorden heel wat studenten zich aan het geluid van hoge hakken die het blokken in de Byb Schoonmeersen (HoGent) bemoeilijkte. Ze lanceerden de Pantoffeldag, waarop alle studenten op één bepaalde dag op pantoffels moeten komen blokken.

Enkele blokperiodes geleden zijn studenten van de HoGent ook met ‘Hi stranger’ (http://www.histranger.be). gestart. Histranger is een online flirtsite voor studenten die op openbare plaatsen studeren. Als ze een leuke persoon spotten, kunnen ze een berichtje (ook wel spotted-message genoemd) plaatsen op deze site. Als de gespotte persoon histranger bekijkt en het berichtje ziet dat over hem of haar gaat, kan er een gesprek starten tussen beiden.

#blokingent

Heb je zelf een idee voor zo’n leuk initiatief tijdens de blok? Heb je andere tips of nieuws voor medestudenten? Wil je bijvoorbeeld delen waar er nog plaats is om te blokken? Ben je op zoek naar gerechten die je tijdens de blok snel kan klaarmaken? Wat doe jij met je kotgenoten om samen even te ontspannen?

Wie blokervaringen wil delen, kan dit doen door de komende blokperiode op sociale media berichten te posten met #blokingent. De verschillende sociale media van de hoger onderwijsinstellingen zullen die ook volgen en geregeld leuke tips over blokken in Gent delen of retweeten.

(c) Gudrun at December 15, 2014 04:30 PM

Glimps 214 – Tomorrow’s Music

glimps2014De laatste avond van Glimps 2014 – 72 concerten op 11 locaties in 3 dagen tijd- startten we in het stemmige ‘Campo’, de theaterzaal in Nieuwpoort bij St.-Jacobs, waar het Luxemburgse Monophona haar tweede Gentse optreden afwerkte. Monophona is een trio waar een DJ/producer (Chook), een zangeres (Claudine) weggeplukt uit een folkrock band naast een PDW-lookalike op drums de dienst uitmaken.

Onder het motto “where song meets sound” laten de Luxemburgers akoestische gitaar en ijle zang clashen met elektronica. Begeleid door spaarzame maar hyperprecieze drums. Een aanpak die al een viertal jaar resulteert in intimistische, breekbare nummers. Laurent Garnier is naar verluidt hevig fan. Begin volgend jaar komt de tweede langspeler uit van de band.
De formule heette interessant en het concert was lang niet kwaad maar Monophona klonk net iets te braafjes en vooral te vluchtig om langer te blijven hangen dan het moment zelf. Het eerder beperkte stembereik van de zangeres deed bovendien alle nummers in dezelfde richting zweven.

monophona

Meer sfeervolle elektro en etherische zang in het Conservatorium waar het veelbelovende Brusselse ‘Hydrogen Sea’ op de planken stond. Afgelopen zomer nog te zien op Boomtown. Een nieuwe band uit de steeds boeiender wordende catalogus van het Gentse ‘Unday Records’. Kennelijk waren er wel meer Glimps-gangers die mening toegedaan. De zaal liep zaterdagavond in ieder geval in geen tijd vol om multi-instrumentalist PJ Seaux en zangeres Birsen Uçar aan het werk te horen en te zien.
Het duo dat zich ergens tussen ‘Amatorski’ en ‘Portishead’ in situeert, maakte een goede beurt in het indrukwekkende decor van de Karel Miryzaal. De volle zaal en het gigantische podium voorzien van een buitenmaatse vleugelpiano inspireerden niet tot stressen of het maken van schoonheidsfoutjes.

Valse noten stonden niet op de playlist, wel de single ‘End Up’ en een behoorlijk fantastisch nieuw nummer waarmee Uçar bewees over één van de beste zangstemmen te beschikken die dit Fabiolaloze koninkrijk rijk is. Het enige minpunt aan de show was dat het naar onze zin veel te snel afgelopen was. Het zou ons niet verbazen mocht 2015 het jaar van de doorbraak worden voor ‘Hydrogen Sea’, het duo beschikt alleszins over de troeven daarvoor.

hydrogen sea

Onze uitsmijter van Glimps 2014 zagen we aan het werk in café Video aan de Oude Beestenmarkt waar het Deense ‘3K’ ofte ‘Thrking’ speelde. Moeilijk te verwarren met K3. Hoewel ook een kleurrijk trio profileren de Denen zich met hun experimentele techno als het baldadig-luidruchtige broertje van ‘Digitalism’. In café Video werd voor de allereerste maal voor een live publiek gespeeld. En die primeur mocht er wezen.

3K

Avantgarde chiptunerock noemen ze het zelf. Wij hoorden catchy cocktail van synths, loeiende gitaren, spijkerharde beats en gemutileerde vocals. Met dank aan een Vocoder die overuren maakte. 3K maakte een stomend feestje van hun eerste live show met hun bizarre robot rock die de eerste rijen moeiteloos aan het dansen zette. Een ontdekking, zeer de moeite voor iedereen die zijn techno graag rauw, onorthodox en met flink wat gitaren lust. Zoals ondergetekende.
Glimps 2014 bracht alles wat het beloofd had; een muzikale ontdekkingsreis en een kennismaking met nieuwe, innovatieve bands. Een voltreffer.

• Monophona

http://www.monophona.com

http://monophona.bandcamp.com/

• Hydrogen Sea

http://www.undayrecords.be/

http://www.hydrogensea.com/

https://www.facebook.com/HydrogenSea

• 3K

https://www.facebook.com/thrkngs/

(c) Wouter De Sutter at December 15, 2014 01:41 PM

Kameraad Harko

15 december - nationale staking

http://www.pvda.be

mocht het geen maandag zijn vandaag, de kerk zou gesloten zijn wegens staking.

(c) Kameraad Harko (noreply@blogger.com) at December 15, 2014 09:31 AM

Kerygma

Daarom. #15dec

I.
We praten over wat de baas zijn betekent, zij en ik. We zitten in de auto, zoals vaak als we dat soort lange gesprekken hebben. Ze vertelt over dat de baas zijn betekent dat je dingen mag beslissen en dat iemand anders dan moet luisteren. Ik voeg eraan toe dat de baas zijn ook betekent dat je goed moet zorgen voor degene waarover je baas bent. Dat ik dingen mag beslissen voor haar, maar dat ik ook moet zorgen dat ze blij is, gelukkig, dat ze eten heeft en dat ze veel kan spelen. Dat ze elke dag rustig kan beginnen en content kan eindigen. En hoe dat eigenlijk belangrijker is dan dat ik mag beslissen hoe laat ze moet gaan slapen. Ze knikt en zegt dat ze het begrijpt.

II.
Af en toe ga ik groenten halen voor een soepbedeling, hier in de buurt. Op vrijdagen in de winter koken vrijwilligers soep en die wordt dan gratis uitgedeeld. We halen daar groenten voor op bij een aantal winkels in de buurt.
Vorig jaar waren wij zowat de enigen die de winkels om eten vroegen. Dit jaar komt er elke dag wel een organisatie voedsel ophalen.
Als ik informeer naar hoeveel mensen soep halen op vrijdag, krijg ik als antwoord: Veel. Veel meer.

III.
In de financiering van scholen wordt (onder andere) een onderscheid gemaakt tussen personele middelen en werkingsmiddelen. Beiden werden deels berekend op basis van het % kinderen met een SES-status. SES staat voor Sociaal-Economische Status. Een paar weken geleden maakte de minister bekend dan de SES-werkingsmiddelen een correctie zouden krijgen want “verwarming kost voor iedereen hetzelfde, rijk of arm.”
Met deze correctie worden budgetten van scholen met een kwetsbaar publiek overgeheveld naar scholen met een minder kwetsbaar publiek. Er wordt verwarming van betaald, van die middelen, maar ook maaltijden van kinderen, een warme jas, extra ondersteuning, didactisch materiaal dat nodig is als je kinderen die extra omkadering in je school hebt. Dat is een simpele, brute verschuiving. Geld van mensen met weinig geld dat naar mensen met veel geld gaat.

IV.
Ik werk sinds dit jaar 80%. De reden daarvoor is heel simpel: ik hou een 100% niet vol, zo blijkt. Dat heeft niks met mijn gezinssituatie te maken (ik heb het goed, ik heb veel ondersteuning, ik moet me financieel nooit zorgen maken) en nog minder met mijn werklust. Wie mij kent weet dat ik keihard kan werken en volledig ga voor mijn job. En daar sta je dan, opeens. 36 jaar, de job van je leven en het besef dat je het niet kan, voltijds. Dat je permanent moe bent en dat het water maandenlang aan je lippen staat.
Het hoger onderwijs zal opnieuw besparen, binnenkort. Ik zal mijn job niet verliezen, want ik werk daar ondertussen lang. Ik zal wel nog harder moeten werken. En dus waarschijnlijk naar 60 of 70% moeten gaan om een gewone 40-urenweek te hebben.

V.
Als je in cultuur jonge makers ondersteunt, dan krijg je boeiende dingen. Mensen die voltijds kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen en daar financieel de ruimte voor krijgen. Ik ken er een paar. Een paar ook die nu nog afhankelijk zijn van die steun. Als mensen hen subsidieprofiteurs noemen, dan bloedt mijn hart. Het gaat om net voldoende geld om te eten, ergens te wonen, en dan toch bezig te zijn met hun creatieve talent. Er wordt nu door de besparingen een hele generatie makers gekortwiekt. Mensen die hun talent niet kunnen ontplooien, die geen kansen krijgen en iets anders moeten gaan doen. Want iedereen moet eten. Het effect daarvan zal pas binnen tien jaar zichtbaar zijn.

VI.
Als ik de regeerakkoorden lees, dan moet ik wenen. De vaagheid en de beknoptheid van passages rond armoede, bijvoorbeeld. De nadruk op repressie. Het fundamenteel wantrouwen tegenover burgers. Het accent op “iedereen is voor zichzelf verantwoordelijk” en “als het niet lukt is het toch wel je eigen schuld”.

VII.
Als ik de berichten lees over de concrete maatregelen die deze regeerakkoorden betekenen, dan heb ik zin om dingen stuk te gooien. Geen gratis openbaar vervoer meer voor kinderen en oudere mensen, schrapping van ondersteuning in alle sociale sectoren, geen projecten meer rond spijbelen bijvoorbeeld, minder ruimte voor ontwikkeling en professionalisering,… Er lijkt geen einde aan te komen. Alle ademruimte die een samenleving nodig heeft om te groeien wordt zorgvuldig afgenepen.

****************

Het is 14 jaar geleden dat ik nog heb gestaakt en vandaag heb ik lessen noch vergaderingen in mijn agenda staan. Daarnet heb ik een mailtje gestuurd dat ik niet werkte. Want genoeg is genoeg is genoeg.

(c) i. at December 15, 2014 08:31 AM

Fietsbult

‘t Is voor de veiligheid

Met dit argument kun je veel van tafel vegen. Zoals de, ondertussen bij elke Gentenaar gekende, vernieuwing van de Brusselsesteenweg.

En neen, ik wil het hier niet hebben over de tijdelijke omleggingen die niet altijd even veilig zijn. Ook niet over de soms onbegrijpelijke aanduidingen voor waar je nu met de fiets moet rijden.

Neen, ik wil het hebben over wat wellicht de definitieve aanleg moet zijn. Op deze blog kwamen al klachten binnen daarover, op de Facebookpagina van Fietsbult ook en in onze mailbox evenzeer. Het zal dus niet helemaal koosjer zijn, daar op die Brusselsesteenweg.

Wat doe je dan, als Fietsersbonder, als redacteur? Op de fiets stappen, genieten van een koude zondagmiddag en even ter plaatse plaatjes schieten.

Even de situatie schetsen: vroeger (toen alles beter was) liep er een fietspad parallel aan de rijvakken voor de auto’s. Ook waar die de E17 op- en afreden, ging het fietspad rechtdoor en had je dus voorrang als fietser. Ook in de richting van Gent, ter hoogte van de Land van Rodelaan, was dat het geval. Nu is AWV (de wegbeheerder) bezig met de heraanleg van dat hele kruispunt en wat blijkt: als fietser heb je geen voorrang meer! Maar er is nog meer aan de hand. Ik probeer dit te illustreren met enkele beelden van de situatie.

Voor de duidelijkheid: we gaan tegen de klok in. Het eerste beeld is te situeren als: komende van Gent, richting Melle, net voor de oprit naar de E17 (richting Zwijnaarde).

Brusselsteenweg, Gentbrugge

Brusselseteenweg, Gentbrugge

Op dit beeld zie je dat je nu eerst een slinger naar rechts moet maken als fietser, langs de oprit naar de E17. Niks bijzonders, behalve dat de verharding weer van de soort “binnen drie maanden putten” is gemaakt, terwijl de auto’s over effen asfalt rijden.

Brusselstesteenweg, Gentbrugge

Brusselstesteenweg, Gentbrugge

Dit is waar je die oprit dwarst. De auto’s hebben nu voorrang! (slik). Dat betekent dat ze zich lanceren om daarboven aan 120 km/u (dat wordt beschouwd als richtsnelheid, blijkbaar) te kunnen rijden. Fietsers? Geen belang, die moeten toch stoppen. (vermoedelijke visie van de ontwerper: “‘t is voor de veiligheid van de fietsers”)

Als je zonder ongelukken de oprit over raakt, kun je kiezen: links (dubbelerichtingsfietspad) of rechts. Tijdens de avondspits passeren hier veel fietsers, dus kun je al verwachten dat de opstelstroken veel te klein zijn. Bemerk ook dat de verkeerslichten, speciaal voor de fietsers, veel te hoog opgesteld zijn. Wie aan de stopstreep staat, ziet het licht niet meer. Ergonomie? Niet voor fietsers…

We gaan verder richting Melle.

Brusselsesteenweg, Gentbrugge

Brusselsesteenweg, Gentbrugge

En kijk: waar amper voetgangers zijn, maar wel redelijk wat fietsers, is het zebrapad ongeveer dubbel zo breed als de oversteekplaats voor fietsers. Wat wel consequent is: de lichten staan weer veel te hoog en de opstelstrook is veel te klein.

Hier gaan we het kruispunt weer over, richting Land van Rodelaan(naar de park & ride onder de E17).

Brusselsesteenweg, Gentbrugge

Brusselsesteenweg, Gentbrugge

Dit is het beeld dat je als fietser hebt, net aan de stopstreep. Lichten? Onzichtbaar. Misschien rijdt de ontwerper met een hoge bi?

Brusselsesteenweg, Gentbrugge

Brusselsesteenweg, Gentbrugge

Dit is vanaf de overkant genomen. Hier is het fietspad, met dezelfde breedte, plots een tweerichtingspad geworden, uiteraard ook zonder voorrang op het afslaande autoverkeer (autodoorstroming, he, meneer). Voor de voetgangers ziet het er nog beter uit: hier ligt geen zebrapad. Goed, dat kan tijdelijk zijn en hopelijk moet het nog aangelegd worden.
Wie hier richting Gentbrugge (Land van Rodelaan) wil, moet nog enkele flinke chicanes nemen vooraleer een eind rechtdoor te kunnen rijden op een flink versleten fietspad.

We steken opnieuw over, deze keer richting Gent.

rich Gent 2Kijk: het fietspad is hier ook niet breder, maar je moet wel rekening houden met tegenliggers! Conflicten ingebouwd, zou je kunnen zeggen. Ook schuwafstand lijkt voor AWV een onbekend begrip, want de palen staan net naast het fietspad, waardoor de bruikbare breedte nog maar eens vermindert. Ook hier hebben voetgangers zowat de dubbele breedte ter beschikking.

We steken weer over en nemen de laatste oversteek, in de richting van de oprit naar de E17.

Brusselsesteenweg, Gentbrugge

Brusselsesteenweg, Gentbrugge

Ook deze mag je in beide richtingen nemen.

Merkwaardig: voor de auto’s zijn in alle richtingen twee rijvakken beschikbaar, met stroken voor voorsorteren en mooi aangelegde afslagen die de lichten vermijden.

Als je echter als fietser op deze plek (laatste foto) aan de overkant komt, heb je te maken met fietsers die van Gent komen langs de Brusselsesteenweg, fietsers die uit de De Smet De Naeyerdreef komen (van Ledeberg), fietsers die richting Melle rijden, fietsers die richting Land van Rodelaan moeten (tegenrichting) en fietsers die naar de De Smet De Naeyerdreef rijden. Die worden allemaal op een smalle strook geperst, zonder voorrangsaanduidingen. Voor de veiligheid, wellicht?

De wegbeheerder maakte een site speciaal voor de heraanleg. Ik vond er wel een plan op terug, maar absoluut geen detail over hoe het fietsverkeer daar zou lopen. Vergeten? Of camouflage, om alle protest vooraf te vermijden? Of zit het detailplan veel dieper verstopt?

Als dit typisch is voor hoe de grote wegen in Vlaanderen heraangelegd zullen worden, dan lijkt het erop dat de 21ste eeuw met toenemend fietsverkeer nog niet tot daar doorgedrongen is! En protest? Daarvoor is het, vrees ik, veel te laat.


(c) JanG at December 15, 2014 07:30 AM

gentblogt.be

Leie

gent

Heeft u ook een foto voor deze rubriek? Mailen mag naar fotoredactie@gentblogt.be of u kunt uw foto ook kwijt op onze flickr-groep.

(c) Redactie at December 15, 2014 05:41 AM

December 14, 2014

Michel Vuijlsteke

Links voor 14 december 2014

CBC.ca | Vinyl Tap | Past Episodes
Two hours of music and stories from one of Canada's musical legends. Playing with The Guess Who, Bachman Turner Overdrive and as a solo act, Randy Bachman has provided a veritable soundtrack to the last thirty years of popular music. Now he's come to CBC Radio to play his favourite songs and tell stories from his life on the road and in the studio.

The Beatles’ Magical Mystery Chord | Kevin Houston
In 2004 a mathematician claimed to have discovered this musical holy grail by applying mathematics. Once and for all, the riddle was solved because, after all, mathematics is not wrong and you can’t beat the scientists with their fancy abstract toys. Except there was a problem. He got it horribly wrong. Here, for the honour of all mathematicians, I would like to put the record straight — or at least straighter. The mathematical tale of the Beatles’ Magical Mystery Chord is a tale of 18th century mathematicians, the study of heat, Karaoke tricks and a measure of luck.

Whisper it quietly, the book is back … and here’s the man leading the revival | Books | The Guardian
James Daunt is a bookseller with a penchant for stories (Anna Karenina is one of his favourites), who is also an inveterate risk taker. In 2011, he watched a Russian oligarch named Alexander Mamut make an insane bid for commercial suicide. And then he volunteered to join him. Mamut’s crazy venture (“Nobody invests in bookshops to make money,” says Daunt) was his bid for Waterstones, then an ailing chain, burdened with several million pounds of debt. Daunt’s reckless career move was to join Mamut as his CEO, a job widely seen as a poisoned chalice. Many Waterstones-watchers predicted various dire scenarios. Sometimes, however, stories have happy endings.

Procedural worlds, statistical analysis, image processing and PRNG exploitation for the lulz | Sam Hocevar
It was suggested on the #gnaa IRC channel that the movie Gayniggers from Outer Space (GNfOS), from which the organisation takes its name, be upvoted to the IMDb top 250 as an emotional tribute to this cult movie. The GNAA not being 4chan, they did not have an army of idiots to carry out their deeds; they had to use imagination, skill and technology instead.

Planning A Front-end JavaScript Application -Telerik Developer Network
Planning a front-end web application is about more than just picking a few JavaScript solutions to aid in the architecture and testing of a web application. While this might be where much of the front-end community focuses, seasoned developers know that building enterprise-grade software is much more than this. In this article, I am going to describe 16 steps that front-end developers should go through when planning a front-end web application. These steps aim to cover the entire life-cycle of a front-end application.

The Lurker: How A Virus Hid In Our Genome For Six Million Years – Phenomena
In the mid-2000s, David Markovitz, a scientist at the University of Michigan, and his colleagues took a look at the blood of people infected with HIV. Human immunodeficiency viruses kill their hosts by exhausting the immune system, allowing all sorts of pathogens to sweep into their host’s body. So it wasn’t a huge surprise for Markovitz and his colleagues to find other viruses in the blood of the HIV patients. What was surprising was where those other viruses had come from: from within the patients’ own DNA.

The post Links voor 14 december 2014 appeared first on Michel Vuijlsteke's weblog.

(c) Michel Vuijlsteke at December 14, 2014 11:00 PM

Gelezen: House of Chains

House of ChainsAls het op nietsdoenvakanties aankomst, zijn er wat mij betreft boekenleesvakanties en tv-kijkvakanties. Deze vakantie is een tv-kijkvakantie, veel boeken komen er dus niet aan te pas.

Wél deel vier van Malazan Book of the Fallen uitgelezen. In heel erg veel stukjes en beetjes, en dat was misschien niet zo enorm hard een goed idee: ‘t is naar Erikson-gewoonte complex, en alle vorige boeken moeten in uw hoofd zitten, en ge moogt geen moment de aandacht laten verslappen.

Ik had het boek tien of zo jaar geleden al gelezen, en dat hielp: het is bij momenten waarlijk schoon en ontroerend. Spannend? Niet aangehouden. Veel vaart? Ook niet echt voortdurend.

Zoals bij het vorige boek, en bij de volgende boeken, heeft het weinig of geen zin om zelfs maar te beginnen proberen in detail te vertellen waar het over gaat, wegens een dramatis personæ van ettelijke bladzijden lang, een behoorlijk complexe wereld, en een verhaal dat op verschillende continenten, in verschillende tijdsgewrichten en dimensies plaatsvindt.

Niet het beste boek van de reeks, maar niet overslaanbaar voor wie zoals ik de tien boeken wil (her)lezen. En zeer de moeite waard, voor wie zoals ik dit soort boeken graag leest.

[van op Boeggn]

Elders over misschien hetzelfde

27.11.2014: Gelezen: Galápagos: A Novel | 26.11.2014: Gelezen: Mother Night: A Novel | 25.11.2014: Gelezen: The Skystone | 15.11.2014: Gelezen: Proxima | 09.11.2014: Gelezen: Le Comte de Monte-Cristo | 20.10.2014: Gelezen: Memories of Ice | 12.10.2014: Gelezen: Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly | 01.10.2014: Gelezen: Deadhouse Gates | 22.09.2014: Gelezen: Gardens of the Moon | 15.09.2014: Gelezen: What If? Serious Scientific Answers to Absurd Hypothetical Questions

The post Gelezen: House of Chains appeared first on Michel Vuijlsteke's weblog.

(c) Michel Vuijlsteke at December 14, 2014 10:35 PM

Hullabaloo

Testgebied Duitse leger

14 december 2014

Vanaf 1928 tot aan het einde van de Tweede Wereldoorlog testte het Duitse leger op het schiereiland Privall, in het noorden van Duitsland, allerlei legermateriaal, waaronder vliegtuigen, water- en amfibievliegtuigen.

(c) hullabaloo at December 14, 2014 06:35 PM

Michel Vuijlsteke

Dan toch maar geen homeopathie, denk ik

Ik ben door de band een grote fan van de homeopathische methode, als ik ziek ben. Dan doe ik namelijk precies als echte adepten van homeopathie: ik neem geen geneesmiddelen, en ik wacht gewoon even tot het allemaal vanzelf over gaat.

Maar het begint me ondertussen toch een beetje beu te worden, al meer dan twee weken hoestend en piepend door het leven te moeten gaan, en nooit eens diep in- of uit te kunnen ademen, en vieze slijmen op te hoesten en en alles. Dokter morgen! En dan échte medicamenten zonder twijfel.

The post Dan toch maar geen homeopathie, denk ik appeared first on Michel Vuijlsteke's weblog.

(c) Michel Vuijlsteke at December 14, 2014 01:16 PM

Sofinesse

Giveaway: Het lekkerste knutselboek en een koffer lekkers van Danone!

Toen we sponsors zochten voor ons bekende luiewijvenweekend, was Danone enorm enthousiast. We hadden zelfs meer dan één frigo nodig om al dat lekkers in te krijgen. Onlangs kreeg ik opnieuw een mailtje met de vraag of ik geïnteresseerd was in het Danone-knutselboek. Hell yeah.

Mijn bijna-kleuter is nog net iets te klein voor het fijnere knutselwerk, maar als er in de toekomst regenvakantiedagen ingevuld moeten worden, gaan wij zeker aan de slag met lege potjes.

Mijn innerlijke kleuterjuf is meestal op vakantie als het op knutselen aankomt, maar in het boek staat duidelijk uitgelegd hoe je iets moet aanpakken en wat je precies nodig hebt. Voor bepaalde dingen moet je misschien naar een knutselwinkel, maar het merendeel kan je met huis-, tuin- en keukenspullen tot een goed einde brengen.

De tekst is wel nogal Hollands, maar dat vond ik eigenlijk best grappig. Zo hebben ze het bijvoorbeeld niet over yoghurtpotjes, maar wel over kwarkbakjes. Ik noem het thuis nog net niet zo, maar ik moet me inhouden. En kijk wat je kan toveren met kwarkbakjes:

(de foto’s in het boek zijn zoveel mooier, vergeef me dat ik mijn eigen knutsels niet toon)

visjes bloempotjes

Wil jij ook graag eens knutselen met je kroost? Of zoek je nog een origineel cadeau voor creatieve kleine vingertjes? Of wil je gewoon eens iets winnen omdat jou dat nooit overkomt? Dit is je kans!

De winnaar krijgt het knutselboek thuis, aangevuld met een leuk pakket vol lekkers van Danone. (Ik spreek uit ervaring, dat is meestal zwaar de moeite!). Laat gewoon even in de comments weten wat het leukste is wat je ooit zelf geknutseld hebt. Want soms zijn zelfgemaakte cadeaus zoveel meer waard dan wat je in de winkel koopt, toch?

(Zo heeft mijn lief bv deze blog geknutseld. Voor mijn allereerste verjaardagscadeau kreeg ik sofinesse.be – een eigen domeinnaam! –  op een heel originele manier verpakt. En toen mijn neefje geboren werd, heb ik een cd gemaakt met wensen en liedjes van de hele familie. Hij is nu vijf, maar het is nog altijd om te janken :))

IMG_3318

Wat moet je doen om te winnen?

Hieronder (in de comments) even laten weten wat het leukste is dat je zelf ooit geknutseld hebt of het mooiste zelfgemaakte cadeau dat je ooit gekregen hebt.

Woensdagavond zal een onschuldige hand (lees: mijn bijna-kleuter) de winnaar uit een potje trekken. Afhankelijk van de inschrijvingen zal dat een kwarkbakje zijn of iets veel groters. De winnaar wordt een beetje later op de facebookpagina van Sofinesse bekend gemaakt. En uiteraard persoonlijk gecontacteerd om het cadeautje vlot ter plaatse te krijgen!

Basiel heeft met zijn hand in het potje gegrabbeld en Kim B. is er als gelukkige winnares uitgekomen. Proficiat Kim! Veel plezier met het cadeautje!

(c) Sofinesse at December 14, 2014 09:00 AM

gentblogt.be

Lijnen

gent

Heeft u ook een foto voor deze rubriek? Mailen mag naar fotoredactie@gentblogt.be of u kunt uw foto ook kwijt op onze flickr-groep.

(c) Gudrun at December 14, 2014 07:19 AM

Michel Vuijlsteke

Links van 9 december 2014 tot 14 december 2014

You can take down Pirate Bay, but you can’t kill the Internet it created – The Washington Post
In the late hours of Tuesday night, the Pirate Bay abruptly disappeared from the Internet, the result of a surprise raid on the site’s servers by Swedish police in Stockholm. But forget the big-picture questions of Internet freedom or intellectual property. The real problem, for millions of Internet-users, is how am I going to watch TV?

Alternese (JBR Uchronlang)
What would English be like if 1066 hadn't happened?  I don't mean that in the “freakish calendric anomaly” sense, obviously; I mean it in the ordinary sense of allohistorical linguistics.  I've already got “what‐if” pages about the languages of 3,000 AD and 40,000 BC, but now I'm taking a step sideways in time to consider an “alternative history”: a world where William the Conqueror never earned that name, where Greece is the centre of the most prosperous and stable economy on the planet, and where the only city with an anglophone population of four million is Wolverhampton.  How different would the language sound, if you were visiting that city and eavesdropping on some casual conversation about the weather?

Als de premier ersatz is – De Standaard
Het besef dat een vakbondsleider harakiri pleegt als hij het besparingspakket van het regeerakkoord slikt, bestaat niet. De emotionele en politieke intelligentie van Dehaene, Martens en zijn fluisteraar Fons Verplaetse voor de besognes van de syndicale leiders ontbreekt compleet bij deze ploeg. Te veel regerings- en kabinettenvolk komt uit een totaal andere sociale klasse en is zich nauwelijks bewust van de relativiteit en vooringenomenheid van de eigen dogma’s. Anderen zijn allergisch voor alles wat vakbonden dierbaar is en willen eindelijk met het Belgische syndicalisme en overlegmodel afrekenen. Zo omarmt het ultraliberalisme het Vlaamse separatisme en wordt de communautaire breuklijn verder uitgediept.

Theo Francken: bewijs ons een dienst en vertrek ;-) – DeWereldMorgen.be
Iemand die geen schroom voelt om het vrije verkeer van personen te beschrijven als het ontspringen van de dans, die is diep doordrongen van de suprematie van de overheid op het individu. Iemand die de daaraan ontleende macht gebruikt om het laatste woord te halen in een persoonlijke mediavete, die is het staatsmanschap op een nog diepere intellectuele en stilistische grond onwaardig. Iemand die dat alles, ten slotte, afsluit met een verdomde smiley en kapittelt als een maatschappelijke dienst, die is voorbij ontsporing en smakeloosheid. Het is een wonde op het Belgische politieke gelaat. Een misselijkmakende schande. De knipoog-smiley is geen detail. Het is de essentie. Slechts het meest arrogante masker van de macht knipoogt in het aangezicht van onrecht.

Rafi Eitan: ‘Peres And Rabin Knew Pollard Was Planted In US Armed Forces’ » Matzav.com – The Online Voice of Torah Jewry
The former head of the allegedly rogue clandestine organization that ran Jonathan Pollard confirmed Sunday for the first time that the prime minister and defense minister at the time knew full well that Israel had a spy within the US armed forces.

College rape: Campus sexual assault is a serious problem. But the efforts to protect women are infringing on the civil rights of men.
Colleges, encouraged by federal officials, are instituting solutions to sexual violence against women that abrogate the civil rights of men.

Elders over misschien hetzelfde

09.07.2014: Links van 5 juli 2014 tot 9 juli 2014 | 18.05.2014: Links van 13 mei 2014 tot 18 mei 2014 | 23.04.2014: Links van 21 april 2014 tot 23 april 2014 | 06.04.2012: Links van 19 maart 2012 tot 6 april 2012 | 18.03.2012: Links van 13 maart 2012 tot 18 maart 2012

The post Links van 9 december 2014 tot 14 december 2014 appeared first on Michel Vuijlsteke's weblog.

(c) Michel Vuijlsteke at December 14, 2014 12:00 AM

December 13, 2014

Michel Vuijlsteke

Kinderen, dat houdt u jong

Als ik het zo bekijk, was 2014 echt wel het jaar van de definitieve doorbraak van de Youtube-globale-megaster. Het zou denk ik grappig zijn om een klas meisjes van 15 met een groep journalisten en tv-programmamakers in een kamer te zetten, en te kijken wie wie kent in het filmpje:

En dan nog eens te spreken over bereik en invloed en zo.

The post Kinderen, dat houdt u jong appeared first on Michel Vuijlsteke's weblog.

(c) Michel Vuijlsteke at December 13, 2014 09:32 PM

gentblogt.be

U2 in zee met Gentse graffitikunstenaar ROA

The ninth cut on Song of Innocence, “Sleep Like a Baby Tonight” is a somber highlight, telling the story of someone whose “purple robes are folded on the kitchen chair” and who goes “through the day like knife through butter.”

Now, Belgian muralist ROA has given the tune the eerie, moving music video it deserves, creating a full, gray, animated world from his pen and ink sketches.

Lees meer bij Rolling Stone

(c) Michel Vuijlsteke at December 13, 2014 08:46 PM

Hullabaloo

Scheepswrak Epine GY7

13 december 2014

Het strand van Djúpalónssandur in IJsland ligt bezaaid met aangespoelde resten van het Britse vissersschip Epine GY7.

(c) hullabaloo at December 13, 2014 03:44 PM

gentblogt.be

Nieuwe takeldienst is twee keer zo duur

Stad Gent heeft een nieuwe takelaar aangesteld om fout geparkeerde wagens weg te slepen. Alleen het bedrijf D&S voldeed aan alle criteria en kreeg het contract voor één jaar toegewezen. Maar D&S rekent wel 150 euro voor een takeling aan, terwijl het vorige bedrijf slechts 71 euro rekende.

(c) Michel Vuijlsteke at December 13, 2014 12:03 PM

Gent plant drie nieuwe schoolstraten in 2015

In het voorjaar van 2015 zouden er opnieuw drie Gentse scholen kunnen starten met een ‘schoolstraat’. In zo’n schoolstraat worden auto’s bij de start en het einde van een schooldag verbannen om de verkeerschaos aan de poort veiliger te maken.

‘We bekijken nog of het praktisch te organiseren is en er gemachtigde opzichters opgeleid kunnen worden’, zegt het stadsbestuur na een vraag van Sara Matthieu (Groen). ‘We gaan ook alle vragen van andere scholen die een schoolstraat willen inventariseren en bekijken.’

Lees meer in Het Nieuwsblad

(c) Michel Vuijlsteke at December 13, 2014 11:57 AM

Albert Sugg en de Belle Epoque in Gent: Série 1 (82) de buitenband

De postkaartenhandelaar Albert Sugg bood in zijn serie 1 over Gent niet enkel postkaarten aan over typische stadsgezichten doch ook over de buitenrand. Deze week behandelt Arthur De Decker daarvan 2 kaarten, deze keer zonder foto’s van Jos Tavernier.

Serie 1 nr. 221 Vlaamse buiten

Serie 1 nr. 221 Vlaamse buiten

Waar deze foto werd genomen is niet geweten. Misschien betreft het zelfs geen Gents zicht gezien de titel “Campagne flamande” alle mogelijkheden open laat. Deze Suggkaart biedt ons wel de gelegenheid er de aandacht op te vestigen dat er tijdens la Belle Epoque rondom de verdwenen stadsmuren wel degelijk nog heel wat landbouwareaal aanwezig was. Met de afschaffing van de octrooien in 1860 was de laatste kunstmatige belemmering voor een vrije expansie van Gent verdwenen. In 1834 bedroeg de bebouwde Gentse oppervlakte 216 ha, in 1856 was dit 245 ha en in 1913 650 ha. In 57 jaar was de bebouwde oppervlakte dus bijna verdriedubbeld! In 1880 stonden er 29.516 gebouwen in Gent. In 1910 waren er dat reeds 38.258 en in 1939 44.579. Dit ging uiteraard ten koste van bestaande open ruimte waaronder het nog aanwezige groen en agrarisch gebied. Dit was niet typisch voor Gent. De afschaffing van de octrooien heeft te Brussel bijvoorbeeld dezelfde invloed gehad. Uit de nationale volkstelling van 1896 blijkt dat de landbouw in België toen niet langer de economische sector was waar de meeste mensen werkten. Bij het begin van de Belle Epoque stelt de industrie de meerderheid van de steeds talrijker arbeidskrachten tewerk. In 1910 werkt 48% van de actieve bevolking in de nijverheid; 17% verdient zijn brood in de handel; 16% in de landbouw en 15% in uiteenlopende beroepen (de beoefenaars van een vrij beroep zijn maar met 4%). In 1890 zijn automatische landbouwwerktuigen nog een zeldzaamheid.

Tussen 1880 en 1910 stijgt het aantal dorsmachines in België van 6.930 tot 23.442. Het aantal maaimachines groeit in dezelfde periode van 422 tot 12.640. Tot ca. 1880 gebruikt men als grondverrijker bijna uitsluitend stalmest. Dierlijk mest is zo belangrijk voor de landbouw dat men op vele plaatsen vooral daarvoor vee houdt. Melk en vlees werden toen slechts als bijproducten beschouwd.

DIGITAL CAMERA

De voorstad groeit. Langzaam maar zeker verspreiden de tentakels van de stad zich ook tot in de rand. Dit wordt goed geïllustreerd door bovenstaande foto door mij genomen van uit het beschermde landschap Kastelensite te Zwijnaarde, met aan de kim de zichtbedervende KBC toren aan de Kortrijksesteenweg te Sint-Denijs-Westrem. Het Parkbos in deze nog groene zone kan de oprukkende stad niet stoppen. Het aantal Gentse land- en tuinbouwbedrijven neemt fors af. Dat daalde van nog 282 stuks in het jaar 2000 naar 154 in 2012. In Groot-Gent gaat het om 3.309 ha landbouwareaal waarin veel grasland, maïs en veeteelt. Een kwart van dat areaal kent geen eigenlijk landbouwareaal, 2.336 ha wel. Daarbij rekent men nog 973 ha buiten het agrarisch bestemmingsgebied, deels in woongebied, deels in havengebied, enz.. Die zones voor één of andere land- of tuinbouw vrijhouden zal niet gemakkelijk zijn. Ook het aanleggen van fietsautostrades door natuurgebieden zoals op de oude ijzerenweg door het Parkbos leidt tot het rooien van bomen die dan worden gecompenseerd door het aanplanten van nieuwe bomen die hopelijk binnen 20 jaar een dreef zullen vormen.

Serie 1 nr. 244 Het kasteeltje “Ten groene walle” (XVIde eeuw)

Serie 1 nr. 244 Het kasteeltje “Ten groene walle” (XVIde eeuw)

Deze Suggkaart toont ons het kasteeltje Ten Groenen Walle. Het was een meervoudig omwalde site buiten de omwalde stad ten zuiden van Gent dat reeds bestond in 1581 en gelegen was aan De Pintelaan, waar nu het UZ is. Op een Hondiuskaart van 1641 staat een gravure van deze walsite onder de benaming Domus D(omi)ni Baronis de Pamele. Een stenen boogbrug leidt over de binnengracht naar een rechthoekige constructie met meerdere bouwlagen en met een toegang met rondboog onder een wapenschild. Eenzelfde voorstelling is te zien op een tekening van Armand Heins uit 1898, met als bijschrift Hof “Groenen Walle” te Sint-Pieters-Aalst. In de Inventaire archéologique vindt men tevens een beknopte beschrijving van zijn hand, waarvan een vertaling verscheen in Ghendtsche Tydinghen 2005/4/223-224. Een aarden pad leidde toen van de Rue de l’Instruction (Onderwijsstraat) naar de binnenplaats van een grote hoeve waarvan de stallingen en het woonhuis de oudste delen waren. De oostelijke gevel was de hoofdgevel van de herenwoning. Boven de deur met rondboog was een nis met Mariabeeld. De geschreven bronnen wijzen de Sint-Pietersabdij als landheer aan. De oudst gekende eigenaar was Guillaume de Locquenghien, baron van Pamele (+1639) die getrouwd was met Magdélène de Tenremonde (+1666). Franchois Flanier, schepen van Gent, kocht de Groene Walle van de vorige eigenaars en schonk het aan zijn zoon Jan Frans. Na hem volgden nog verschillende leden van de families Flanier, Servrancx en de Ghellinck elkaar als eigenaars op. Jean Baptiste de Ghellinck, heer van Wingene, verwierf het buitengoed door aankoop. Hij bezat ook een prestigieuze stadswoning, namelijk de huidige zetel van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde (zie deel 69). Na hem volgden nog andere leden van de familie de Ghellinck als eigenaar. Een deel van de bebouwing werd toen gebruikt door Adriaen van der Steene als huyseken van plaissance. In de latere 19de eeuw was het goed in het bezit van baron Léon van Pottelberghe en van senator en textielindustrieel Leon Leirens wiens SA Union Textile failliet ging in 1896.

244 luchtfotos-17-juli-2013-1303

Onder impuls van dr. Prof. Frans Daels (1882-1974) werden tijdens het interbellum acties ondernomen om een nieuw academisch ziekenhuis op te richten. Tot dan werkten de verschillende faculteiten geneeskunde van de Rijksuniversiteit Gent in de gebouwen van de gewezen bijlokeabdij, als burgerlijk hospitaal beheerd door het OCMW-Gent (zie deel 17). Na een ganse reeks onteigeningen van o.m. zaai- en weiland, boerderijen en bloemisterijen werd met de zogenaamde kliniek Daels gestart in 1936. Daarvoor moest ook het 16de eeuwse landhuis Ten Groene Walle, dat zich dicht bij de huidige polikliniek P5 en P6 bevond, in 1937 gesloopt worden. Of er zich in het archeologisch bodemarchief nog relicten of sporen bevinden is niet bekend. In 1939 waren de werken aan het Academisch Ziekenhuis volop aan de gang toen de algemene mobilisatie en de daaropvolgende wereldoorlog alle bedrijvigheid verlamden. Nadat de gebouwen tijdens de wereldoorlog dienst deden als mogelijk schuiloord bij bombardementen werd met de verdere afwerking van het ziekenhuis herstart in 1953. Vanaf dit ogenblik werd koortsachtig gewerkt aan de verdere opbouw. In 1959 werden de eerste afgewerkte afdelingen in gebruik genomen. Daarna volgde in 1964 de kraamkliniek, in 1975 de psychiatrie, enz met het bovenstaande complex nu als resultaat, gezien vanuit het zuiden. Het goed Ten Groenen Walle lag ooit aan de uiterste noordkant van deze recente luchtfoto die ik op het internet vond. Rechts zien we de recent aangelegde rotondes die voortaan de nieuwe toegang gaan vormen tot het UZ en direct aansluiting geven op de autostrade E17, de Ghelamco Arena en de R4. De voorstad groeit en de buitenband krimpt…

(c) Michel Vuijlsteke at December 13, 2014 09:30 AM

Fietsbult

Krantenfiets

Op de Dendermondsesteenweg fiets je niet vrolijk fluitend als een toerist rondkijkend.
Uitkijken.
Anticiperen.
Tot -even verwarring- dit in de rechterooghoek flitst:

07dec14, 19u44, Dendermondsesteenweg

07dec14, 19u44, Dendermondsesteenweg

Doorfietsen, twijfelen, toch maar (voorzichtig) stoppen, langs het voetpad terugstappen, en blij verrast het kunstwerk bewonderen:

07dec14, 19u43, Dendermondsesteenweg

07dec14, 19u43, Dendermondsesteenweg

Is dit een krantenfiets of een packmanfiets?

07dec14, 19u44, Dendermondsesteenweg

07dec14, 19u44, Dendermondsesteenweg

Wat zouden we zonder de creativiteit van de kunststudenten zijn?


Tagged: Dendermondsesteenweg, fiets, fietsen, Gent, kranten

(c) yves at December 13, 2014 08:43 AM

Kerygma

Merci!

Zo. Dat was efkes spannend zeg.

Gisteren liep de wedstrijd af die de laatste weken een groot stuk van mijn en onze vrije tijd heeft gekost. Het hele gedoe was hartverwarmend en schoon. Het enthousiasme van al die mensen bevestigde wat ik al wist: er zijn verdorie veel mensen die graag iets voor iemand anders doen, en als die dan ook nog een fijne mens is, dan is het helemaal overweldigend.
Maar. Het was ook een ware thriller, op een bepaald moment. Het zag er lange tijd heel goed uit, en toen, een dag voor de buit zou binnengehaald worden, werd John opeens ingehaald. Ik zat op dat moment op een debat, en kreeg opeens bericht na bericht. Dan weet ge dat er iets verkeerd is, natuurlijk.
Vanaf donderdagavond was het alle hens aan dek. Er werden nog snel een massa mails verstuurd, vrijdagvoormiddag ging volledig op aan het gewoon bruutweg stalken van mensen op facebook. Ik wil mij bij deze uitgebreid excuseren voor mijn gedrag, maar kijk. Mijn innerlijke Machiavelli wrijft tevreden in zijn handen, want:

johngewonnen

He made it. In de paasvakantie mag John met honden in de sneeuw gaan spelen, en u kunt zich zelfs niet beginnen voorstellen hoe content wij hier allemaal zijn.

En omdat dat natuurlijk ook voor een deel aan jullie te danken is, twee dingen.
1. Merci, gasten. Ge zijt allemaal de max.
2. Er is taart, en er is soep, zoals beloofd. De onschuldigste hier in huis heeft twee nummerkes mogen noemen, en daaruit is gebleken dat Davey D. een taart wint, en Sofie V. soep naar keuze. Hoera! Ik mail jullie!

(c) i. at December 13, 2014 08:33 AM

gentblogt.be

Nachtlicht

gent

Heeft u ook een foto voor deze rubriek? Mailen mag naar fotoredactie@gentblogt.be of u kunt uw foto ook kwijt op onze flickr-groep.

(c) Redactie at December 13, 2014 08:19 AM

December 12, 2014

Michel Vuijlsteke

Feestche!

Het is vanavond eindejaarsfeestdink op het werk. Bijna geen mens die weet wat het is of waar: spannend!

Er zijn mensen die denken dat er met Segways op de kerstmarkt in Brugge gaat rondgereden worden, maar dat zal het wel niet zijn. Vorig jaar was er bowling en zo, ik hoop dat we dit jaar gewoon naar een film gaan en dan iets gaan eten — ik ben niet zo’n actiegerichte mens, en zo van die paintball of carting-achtige toestanden zijn niet aan mij besteed. :)

Ik dénk dat het iets rustigs zal zijn, maar het kan nooit kwaad om de mensen op stang te jagen, dus kwam er een vraag om een trofee te maken met de 3d-printer, en is er drukke speculatie over dropping! fakkeltocht! nachtkayak op de Lesse! (want we gaan allemaal samen met een bus).

Update: vergeten op “publiceren” duwen, en ondertussen weten we het — het is gewoon rustig iets gaan eten geworden. Bij de mensen die vroeger het Gebed Zonder Eind hadden.

Toast met Mont d’or, fazant, truffelolie, bospaddenstoelen sla, en dan Vissoep met venkel en pastis, en dan Bambi met gebakken knolgroenten, puree van savooi, peertjes en dragon, en als dessert een dikke schijf Vacherinijs met warme wijn-pruimen, spectgaculair geflambeerd met Grand Marnier. Yum. En yay!

The post Feestche! appeared first on Michel Vuijlsteke's weblog.

(c) Michel Vuijlsteke at December 12, 2014 10:46 PM

Fietsbult

lezersbrief de Standaard: Fout signaal

Naar aanleiding van de bijdrage over de vaak erg hoge boetes waar fietsers
mee te maken krijgen (DS Regio 9 december), wil ik graag een getuigenis
toevoegen. In januari 2013 sloeg ik in Gent met de fiets rechtsaf, waarbij
ik een rood licht negeerde. Er was geen verkeer, en ik kon op die plek
onmogelijk iemand in gevaar brengen – ook mezelf niet. En inderdaad, ik had
even geen zin om in de vrieskou te wachten op een licht in de woestijn.
Over de weinig fietsvriendelijke inrichting van het kruispunt in kwestie
had ik eerder al contact opgenomen met de stad, die mij in grote lijnen
gelijk gaf en zei dat er op termijn verbetering zou komen. Dat was buiten
een achteropkomende motoragent gerekend, die mij staande hield en prompt
een minnelijke schikking van 150 euro voorstelde. Ik betaalde de boete
niet, en diende bezwaar in bij de politierechtbank, met als belangrijkste
argument dat de hoogte van de boete niet in verhouding was met de aard van
het misdrijf, waartoe ook de inrichting van het kruispunt had bijgedragen.
De advocaat die ik voor mijn dagvaarding inschakelde, vond dat duidelijk
een domme zet en had weinig zin om mijn stelling te verdedigen. Ik werd
veroordeeld, en kreeg van de rechter uiteindelijk een rekening
gepresenteerd van in totaal 385,49 euro, alsook een lijntje in het
strafregister.

Anders dan wat het BIVV daarover denkt, is dit wat ik echt een fout signaal
zou durven noemen.

Kobe Boussauw, professor ruimtelijke planning en mobiliteit (VUB)

noot: het gaat in concreto over de magistrale verkeerslichtensoap op het “kruispunt” Voskenslaan / Sint-Denijslaan


Tagged: fiets, fietsen, Gent, Voskenslaan

(c) yves at December 12, 2014 03:22 PM

Veerle's Blog

Independent with no income

Independent with no income

Independent with no income by Pieter Van Eenoge, 2014

Illustration for the “De Tijd” by Pieter.

Pieter Van Eenoge

December 12, 2014 01:17 PM

Schweppes 230th Anniversary

Schweppes 230th Anniversary

Schweppes 230th Anniversary by French Toast, 2013

Liking this case study.

French Toast

December 12, 2014 01:08 PM

gentblogt.be

De wijk verbeeld

IMG_0995Echo’s uit de wijk is een sociaal-artistiek project in de wijk Dampoort/Sint-Amandsberg. Het is een project van, met en voor buurtbewoners. Aan de hand van fotografie gingen we de voorbije maanden op verkenning in de wijk met (analoge/herbruikbare) fototoestellen. Beelden, gemaakt in de wijk hangen we vervolgens op aan leegstaande gebouwen/verlaten ramen. Dit om verbeelding te brengen.

Buren kijken door de lens
In dit project werken we met buurtbewoners zonder ervaring met zin om eens door de lens van een cameraatje naar de wijk te kijken, maar ook met professionele fotografen uit de wijk.

We organiseerden drie verschillende reeksen workshops ( in samenwerking met SIVI & OCMW, de krekelberg en voor ‘losse’ fotograferende buurtbewoners). In deze workshops bekeken we oude foto’s uit het archief van het documentatiecentrum, foto’s van fotografe Freya Maes die momenteel werkt aan een project in de Dendermondsesteenweg.  Vervolgens gingen we zelf op stap, gewapend met een (analoog) fototoestel in de wijk. Om de wijk in beeld te brengen, maar ook om het gesprek aan te gaan met buurtbewoners. Erna bekeken we elkaars foto’s, bespraken en becommentarieerden we die. Om vervolgens, met nieuwe ideeën weer op stap te gaan in de wijk.

Het was ook fijn samen op stap te gaan, dan pas merk je hoe “anders” iedereen kijkt. Dat is echt verrijkend en verrassend. En ik heb een aantal mensen uit de wijk leren kennen, die blijkbaar dicht in de buurt wonen, maar die ik nog nooit had ontmoet…(een buurtbewoner die meedeed)

In een beeldenketting gaven buren een analoog (herbruikbaar  wegwerp)cameraatje door met telkens een opdracht. En daarnaast deelden we in handelszaken aan de Dendermondsesteenweg ook camera’s uit.

Ontmoeting en verbeelding in de wijk
In vier ontmoetings- en plakmomenten brengen we beelden, in het groot aan op verlaten muren/leegstaande ramen.  We werken met fotokopieën van foto’s op A3-papier die als een puzzel aangebracht worden met behangerslijm of plakband om zo reuzengrote foto’s te bekomen.

Op deze plakmomenten helpen fotografen, buren, voorbijgangers … -kortom iedereen die zin heeft- om de beelden op te hangen. En daarnaast worden de genomen foto’s in de mate van het mogelijke aan de gefotografeerden bezorgd.

Door foto’s genomen in de wijk, o.a. van buren en plekken, hangen we op in de wijk. Op deze wijze verbeelden we de wijk, spelen we met binnen/buiten, herkenbaarheid/of juist niet en verbeelding: gebouwen, plekken, en de beelden zelf krijgen telkens een andere dimensie (door locatie/combinaties/…).

Schermafbeelding 2014-12-02 om 00.30.23 Schermafbeelding 2014-12-02 om 00.30.02 Schermafbeelding 2014-12-02 om 00.29.42 Schermafbeelding 2014-12-02 om 00.29.27 Schermafbeelding 2014-12-02 om 00.28.37 Schermafbeelding 2014-12-02 om 00.27.05 Schermafbeelding 2014-12-02 om 00.26.32 Schermafbeelding 2014-12-02 om 00.26.12 Schermafbeelding 2014-12-02 om 00.25.58

Verder willen we, door beelden gemaakt door buurtbewoners van de buurt in het straatbeeld op te hangen willen we interactie bevorderen, verbeelding brengen, … toegankelijk voor iedereen. Niet noodzakelijk om het mooi te vinden, maar om discussie op te starten, met elkaar in gesprek te gaan, te denken aan dingen, geïnspireerd te worden, …

En brengt het wat teweeg die beelden? Enkele reacties:

“De eerste keer dat ik het zag was ik wat verbaasd. Ik stond op de bus te wachten tegenover het parochiehuis en dacht ‘raar’. Na wat denken vond ik het al veel toffer en dacht ik : ‘hey, da’s eigenlijk wel plezant’.”  (via een facebookberichtje)

“Zo zie je eens hoe andere mensen wonen.”

“Het is zo typisch voor onze wijk. Die foto’s.”

“Het weerspiegelt wat tussen de mensen leeft. Zonder franjes, uit het leven gegrepen, de mens zoals hij is.”

En, wat brengt het bij jou teweeg? Ga kijken (en laat het ons gerust weten).

Fotoparcours

Doorheen het project brachten we het leven in de wijk aan op leegstaande gebouwen, verlaten ramen. Het resultaat kunt u nog steeds bewonderen op verschillende plekken in Sint-Amandsberg/Dampoort. Welkom!

parcours

Programma: 13 december 2014

 • PLAK 4 – Echo’s uit de wijk
  Voor deze laatste plak, plakken we beelden uit de beeldenketting op lege muren aan het buurtcentrum en het OCMW van onze wijk.
  Heel erg welkom om te komen kijken/plakken.
 • In het buurtcentrum (grote zaal) kan je de permanente fotowand (samengesteld door Bart Gabriel) bekijken met foto’s uit het project én er is ook een kleine expo met beelden van de verschillende fotografen/buren die meededen met Echo’s uit de wijk.
 • Tegelijkertijd organiseert het buurtwerk een Winterfeest Dampoort, met ontbijt (van 9u-12u) en accordeonist Marino Punk, goocheltrucjes van Peter Pocus, kindergrime van buurtbewoonster Ann. Organiserend comité: buurtorganisaties en bewoners uit Dampoort en Sint-Amandsberg. – Buurtwerk Dampoort;

Om 11u is de officiële opening van de sociale kruidenier (SIVI). Verder is er in Taverne Heilig Hart, bij Chico & Kelly, een kerstmarkt van 14-19u en om 19u30 een optreden van “Les Folles de Gand”.

Kom zeker een kijkje nemen!

www.facebook.com/echosuitdewijk
meer weten? bart@lavomatik.be 

 

(c) Michel Vuijlsteke at December 12, 2014 01:07 PM

Veerle's Blog

Lighthouse

Lighthouse

Lighthouse by Mathieu De Steur, 2014

Just one of the collection. Different lighthouses in different colours.

Mathieu De Steur

December 12, 2014 01:01 PM

Birth card characters

Birth card characters

Birth card characters by Astrid Yskout, 2013

So cute!

Astrid Yskout

December 12, 2014 12:54 PM

Terrain

Terrain

Terrain by Kolchoz, 2014

For ‘Werchter, Rock after 1975’ published by Manteau.

Kolchoz

December 12, 2014 12:49 PM

gentblogt.be

‘Dit jaar schreef ik 600 gedichten’

Coenraed de Waele wijdt zich nog uitsluitend aan schrijven en lezen. Zijn tijd als de Gentse nachtburgemeester en dj zit erop. Voor zijn veertiende dichtbundel selecteerde hij gedichten, haiku’s en proza­gedichten.

Hij wil niet klagen, maar toch eens wijzen op zijn levensomstandigheden. De 62-jarige dichter Coenraed de Waele woont namelijk op een zolderkamer, in een straatje vlak bij het Sint-Pietersplein. Zonder sanitair. Om zich te wassen of naar het toilet te gaan, moet hij de deur uit. ‘Kunnen ze een dichter in Gent niet wat ondersteunen?’, vraagt hij zich af.

Lees meer in Het Nieuwsblad

(c) Michel Vuijlsteke at December 12, 2014 12:45 PM

Eerste steen voor kantoren met boerderij op dak

Op bedrijventerrein De Punt in Genbrugge is gisteren symbolisch de eerste steen gelegd van de nieuwbouw. Die zal goed zijn voor 21 kantoren, 7 vergaderzalen en 12 loodsen gespreid over 4 verdiepingen. Het meest opvallende element wordt echter de boerderij op het dak. Het nieuwe bedrijfje Roof Food wil op het dak groenten en kruiden kweken en een cateringdienst opstarten.

Lees meer in HLN

(c) Michel Vuijlsteke at December 12, 2014 12:38 PM

Veerle's Blog

Mosaert “Capsule n°2”

Mosaert “Capsule n°2”

Mosaert “Capsule n°2” by boldatwork ., 2014

Lovely work and pattern design.

boldatwork .

December 12, 2014 12:37 PM

Beer project

Beer project

Beer project by Olivier Rensonnet, 2013

Beer Project identity.

Olivier Rensonnet

December 12, 2014 12:24 PM

New Year’s Letters

New Year’s Letters

New Year’s Letters by Jacques & Lise, 2014

Lovely design of a New Year’s letter. It’s a Belgian tradition for kids to write a letter with best wishes to their family in the upcoming year. It is read aloud on the first day of January.

Jacques & Lise

December 12, 2014 11:13 AM

Voedsel

Voedsel

Voedsel by Eva Mundorff, 2014

Magazine illustration.

Eva Mundorff

December 12, 2014 11:07 AM

Landscape

Landscape

Landscape by Khuan Cavemen Co., 2014

New Year’s card commission.

Khuan Cavemen Co.

December 12, 2014 11:04 AM

The Children’s Society

The Children’s Society

The Children’s Society by Sarah Vanbelle, 2014

Sarah created these illustrations for the recent rebrand of the Children’s Society, a charity based in the UK.

Sarah Vanbelle

December 12, 2014 10:58 AM

High Heels

High Heels

High Heels by Eva Mundorff, 2014

Illustration for De Standaard about shoes with high heels.

Eva Mundorff

December 12, 2014 10:47 AM

Tilted Content Slideshow

Tutorial on how to create a slideshow with 3D effects. Neat! Demo.

December 12, 2014 10:39 AM

Pattern Lab

Pattern Lab, great resource maintained by Brad Frost and Dave Olsen.

December 12, 2014 10:24 AM

gentblogt.be

P.R.?

We kregen van lezer Marc De Meulemeester een aantal foto’s toegestuurd, met de volgende vraag erbij:

Op de zijgevel van het hoekhuis Kalandeberg 3 (nu ‘Pain & Compagnie’)

Koestraat hangt een (gerestaureerd?) bordje met de letters “P. R.”.
Ook de uitbaters van de zaak weten het niet, zij verwijzen naar de vroegere textielactiviteiten in die buurt, waar ook de straatnamen “Kalande” en “Volders” op duiden.

Heeft iemand enig idee wat deze letters betekenen (wellicht geen Park & Ride) of eventueel de oorsprong hiervan ?

P1090507

P1090505

P1090506

(c) Gudrun at December 12, 2014 07:23 AM